EN

stub {noun}

volume_up

Context sentences for "stub" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe opened the cigar box and dropped his cigarette stub into a dish at his side.
Kinyitotta a szivardobozt, s a cigarettacsikkjét beledobta a mellette álló tányérba.
EnglishI am too big now, Mother, to run and climb into your lap when I stub my toe!
- Nagy vagyok már ahhoz, anyám, hogy az öledbe bújjak, ha megszúrom az ujjam!
EnglishThe small man flourished a cold cigar-stub at Spade and said: Pull a chair around.
A kis ember kialudt szivarcsikkel hadonászott: Húzz ide egy széket, Sammy.
EnglishBecause you smoke them in a holder and a stub from a holder looks different.
Mert maga szipkából szív, és a szipkából szívott cigarettavég jellegzetes.
EnglishI j-j-just wish I didn't have to stub-stub-butter, he remarked to no one in particular.
- Cs-cs-csak ne kellne da-da-da-dadogni - jegyezte meg nagy általánosságban.
EnglishHe pulled up a panel in its stub nose and inspected the motor within.
Eltávolította a tömpe orr egyik lemezét, és megvizsgálta az alatta lévő motort.
EnglishElminster shook his head and thrust the ruined stub of blade back into his jerkin.
Elminster megrázta fejét és visszatette zekéje alá a megtört pengét.
EnglishThere was even a shiny stub of what could have been an antenna sticking up from it.
Még egy fényes csutak is kiállt belőle, ami az antenna lehetett.
EnglishAll from those little things, the biggest of them only half the length of a pencil stub.
Ezek elől, a kicsi rovarok elől, hiszen a legnagyobb is csak feleakkora, mint egy ceruzacsonk.
EnglishHe removed the stub of cigarette from his mouth, dropped it on the floor and stepped on it.
Kivette a szájából a cigarettacsikket, a földre ejtette, és rálépett.
EnglishSpade stretched out his hand and dropped the stub of his cigarette into an ashtray on the desk.
Spade kinyújtotta kezét, és a csikket az asztalon álló hamutartóba dobta.
EnglishThere was another daggerno, the broken stub of an old swordin El-mara's hand when she drew it forth.
Megjelent egy újabb tőr - nem, csak egy öreg kard törött csonkja - Elmara kezében.
EnglishChris eyed the stub in her hand, smiled faintly and gave it to Kinderman.
Chris a kezében tartott ceruzavégre pillantott, halványan elmosolyodott, és odaadta Kindermannek.
EnglishIt is a deep swamp, filled with much that stub-bornly will not remain submerged.
Igen mély ez a mocsár, tele van rengeteg olyan dologgal, amelyek nem sokáig hajlandóak elülni a mélyben.
EnglishGordon barely escaped impalement on the jagged stub as he toppled onto the mattress.
Az éles, hegyes törött vég kis híján felnyársalta Gordont, amikor az a lendülettől a matracra bukott.
EnglishHe seated himself on the worn stub of an ancient trunk and motioned the others to find a place.
Leült egy vén fa korhadt tönkjére, és intett a többieknek, hogy keressenek helyet maguknak.
EnglishOr one of these candles, burnt down now to a convenient stub.
Vagy az egyik gyertyára, mely mostanra könnyen kezelhető csonkká olvadt.
EnglishMonk threw his dripping stub into the trash can nearby.
Monk a pad mellett álló szemétgyűjtő edénybe hajította a fagylaltját.
EnglishThe chauffeur came around the car and spit the cigarette stub out of his mouth with casual contempt.
A sofőr megkerülte a kocsit, és megvetéssel vegyes nemtörődömséggel kiköpte a csikket a szájából.
EnglishIt was mostly the head, and a grubby stub of spine and ribs, and about half the skin.
A fej maradt meg legjobban, volt még egy mocskos gerincmaradvány meg néhány bordacsonk, és a brnek nagyjából a fele.

Synonyms (English) for "stub":

stub