EN stump
volume_up
{noun}

stump (also: butt, clog, trunk, billet)
volume_up
tönk {noun}
stump (also: butt, clog, log, stock)
volume_up
tuskó {noun}
The stomach area was a cheesy whitish shade, like the gut of a rotted stump or the throat of a decaying swamp-lily.
A hasa táján sárgásfehér árnyalatúnak tűnt, akár egy korhadó tuskó; vagy egy bomló mocsári liliom belseje.
There had been decades of thinning, leaving plenty of stumps and open spaces between trees.
Több évtizedig ritkították itt a fákat, sok volt a tuskó, a kisebb tisztás.
Deeper into the wood, where the stumps were fewer and soft with rot, the deadfall thicker.
Az erdő sűrűjében járt már, ahol egyre kevesebb volt a tuskó, azok is félig elrohadtak már, s egyre több volt a magától kidőlt fa.
stump (also: stub, butt, cigarette stub, fag end)
volume_up
csikk {noun}
stump (also: clan, hull, shaft, stem)
volume_up
törzs {noun}
stump (also: end, stub, stud)
volume_up
csonk {noun}
Luke saw that this monster had only one arm; its other ended in a cauterized stump.
Luke észrevette, hogy az állatnak csak egy karja van, a másik csupán csonk.
stump (also: log, stub, tree-stump)

Synonyms (English) for "stump":

stump

Context sentences for "stump" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was severed at the ankle, and he walked on the stump as though it were a peg leg.
Bokából hiányzott a jobb lábfeje, és a csonkon úgy járt, mintha a műlába lenne.
EnglishLimping ever so slightly, Stump walked casually to the man with the black cap.
A Bika, alig észrevehető bicegéssel, közönyösen odasétált a fekete sapkás férfihez.
EnglishI hit the ground, hoping that what had struck me were chunks of wood from the stump.
A földre huppantam, és abban híztam, hogy a fatörzsről levált darab talált el.
EnglishAnd there are wastes of stump and bramble where once there were singing groves.
S ahol valaha sarjú erdők énekeltek, most csupa tövis és tüskebokor a táj.
EnglishCale went to put his hand on Jak's shoulder and instead thumped him with his stump.
Cale meg akarta szorítani a barátja vállát, de végül csak csonka kezével paskolta meg.
EnglishThese guys have guns, and they're not afraid of your little Stump and his pals.
Ezek a fiúk fegyvert hordanak magukkal, és nem félnek attól a Bikától meg a haverjaitól.
EnglishHe began to stump his way grimly down to it, a t-shaped walking-stick in each hand.
Elszántan bicegett végig rajta, mindkét kezében egy-egy T alakú bottal.
EnglishSam stepped back and braced his feet against a stump a yard or two from the edge.
Samu hátralépett, egy-két lépésnyire a meredély peremétől megvetette a lábát egy farönkben.
EnglishIn her right hand was found the charred stump of a match, and in her left a match-box.
A jobb kezében egy elhasznált gyufaszál, baljában pedig egy gyufásdoboz.
EnglishI found a seat on a stump near a lagoon and caught one fish after another.
Letelepedtem egy lagúna szélén magasodó kis dombra, és egymás után rántottam ki a halakat.
EnglishThe other arm ended in a dusty maroon stump to which several more flies had adhered.
A másik karja poros, vörösesbarna csonkban végződött, rajta legyek.
EnglishIf you stand up on yon stump and listen, Gal-like this!-you'll- Athtar-nooo!
Ha leülnél a fenekedre és végighallgatnál, Gal... így... akkor...
EnglishHe put out his arm so that Ignacio could haul him up onto his foot and stump.
Kinyújtotta a kezét, hogy Ignáció talpra és csonkra segíthesse.
EnglishEveryone froze, including Stump, who stopped for a step or two, then rushed forward.
Mindenki megdermedt, még a Bika is, de ő aztán mégis megindult.
EnglishHe pulled a rotten stump -away and saw a sheet of plastic wrapped around a bulky object.
Elhúzott egy korhadt tuskót, és műanyag fóliába csomagolt, nagy darab tárgyat pillantott meg.
EnglishWelded to the stump of the old trigger was a tiny knob of metal, also with a threaded hole in it.
A billentyű csonkjához kis fémgombot forrasztottak, amelybe menetet fúrtak.
EnglishThen Stump waddled down the sidewalk, and I haven't eaten since.
Aztán a Bika végigsántikált a járdán, és én azóta egy falatot sem ettem.
EnglishFinally he sat down on a stump and addressed the captive magician.
Végül leült egy fatönkre, és a fogoly varázslóhoz címezte mondandóját.
EnglishLuis was sitting on a stump, his head low as if he were sick.
Luis egy fatörzsön ült, és nagyon furcsán tartotta a fejét, mintha valami baja lenne.
EnglishStump was out of sight, so she couldn't show him to Gray, who was reading and smiling.
A Bika már látótávolságon kívül volt, így nem mutathatta meg Graynek, aki éppen mosolyogva olvasott.