EN

sublime {adjective}

volume_up
I remind him that the sublime principles of Greek philosophy arose in affluence, and slowly, acceptingly, he nods.
Emlékeztetem, hogy a görög filozófia nagyszerű elvei ugyancsak a gazdagságból születtek, ő pedig lassan, beleegyezően bólogat.
It was detachment that made this possible, a sublime loneliness with which Lestat and I moved through the world of mortal men.
A kívülállás tette ezt lehetővé, az a nagyszerű magányosság, amellyel Lestat és én jártunk-keltünk a halandó emberek világában.
Now there'd be no more sublime Mozart; no more sky-watching; no more loving education.
Már nem lesz több magasztos Mozart, sem égbolt-kémlelés, sem szeretetteljes tanítgatás.
Only that I had to move toward it with a sublime and doomed instinct.
Csak annyit tudtam, hogy magasztos és végzetes ösztönöm diktálja, merre kell mennem.
The frequenters of the Corn Exchange, who could not comprehend this sublime piece of folly, joked about it among themselves, and found a ridiculous nickname for him.
A gabonacsarnok üzérei, képtelenek lévén megérteni ezt a magasztos őrületet, kigúnyolták őt, és valami fura csúfnevet aggattak rá.
Ah, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
Ah, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
Its central panel was a crucifixion of sublime sadism; all gold and blood.
A középső kép a keresztre feszítést ábrázolta: fenséges szadizmus, tiszta arany és vér.
Fenséges régi görög erkölcs!
sublime (also: large, lofty, lordly)
The sublime poetic genius of a clever turn of phrase.
A zseniális szófordulatok fennkölt versbefoglalása.
How noble, how sublime a woman is when she loves like that! he said to himself.
"Mily nemes, fennkölt lélek, hogy így tud szeretni! - mondta magában.

Context sentences for "sublime" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAh, but it is too sublime, sang the old queen with her eyes on the domed ceiling.
Ah, de hát oly fenséges ez! dalolta a vén királynő, a boltívre emelve tekintetét.
EnglishHe gave one of His sublime noncommittal answers, meaning, 'You are not forbidden.
Õ pedig azt felelte, mennyeien diplomatikus szokása szerint: "Nincsen tiltva.
EnglishHow can life be so bountiful, providing such sublime rewards for mediocrity?
Hogy lehet ennyire nagylelkű az élet; hogy kárpótolhat ilyen pazarul a középszerért?
EnglishHow noble, how sublime a woman is when she loves like that! he said to himself.
"Mily nemes, fennkölt lélek, hogy így tud szeretni! - mondta magában.
EnglishNow there'd be no more sublime Mozart; no more sky-watching; no more loving education.
Már nem lesz több magasztos Mozart, sem égbolt-kémlelés, sem szeretetteljes tanítgatás.
EnglishIts central panel was a crucifixion of sublime sadism; all gold and blood.
A középső kép a keresztre feszítést ábrázolta: fenséges szadizmus, tiszta arany és vér.
EnglishOnly that I had to move toward it with a sublime and doomed instinct.
Csak annyit tudtam, hogy magasztos és végzetes ösztönöm diktálja, merre kell mennem.
EnglishA world of marvels can't compare, can never hope to compare, with such sublime nothingness.
A világ csodáit össze sem lehet hasonlítani ezzel a fenséges ürességgel.
EnglishIt was certainly a rule and appeared to be a law that perfect AIs always Sublime.
Mások azt bizonygatták, hogy ez a dolgok természetes rendje.
EnglishHe had that look as he sat at the wheel of that sublime motorcar, but the hell with Fred.
Olyan volt a nézése, ahogy ott ült annak a pompás autónak a volánjánál, de a pokolba Freddel.
EnglishHis broad face beamed with the scornful smugness of absolutely sublime stupidity.
Széles arcáról lerítt a feneketlen ostobaság önelégültsége.
EnglishIn any event, to Sublime was to retire from the normal life of the galaxy.
Mindenesetre, ha valaki szublimál, az egyik napról a másikra kivonul a galaxis hétköznapi életébl.
EnglishHe knew this feeling, this weightlessness, this sublime freedom.
Ismerte ezt az érzést, ezt a súlytalanságot, ezt a mennyei szabadságot.
EnglishYoung Chrono hated the bearded intruder on his sublime relationship with his mother.
A kis Chrono utálta ezt a szakállas idegent, aki betolakszik anyjával való átszellemült kapcsolatába.
EnglishThat it exists is the confirmation-pure evil, sublime evil!
Pusztán az, hogy létezik, maga is bizonyság: tiszta gonosz, isteni gonosz!
EnglishRobert Ed­ward Lee had called duty the most sublime of words.
Robert Edward Lee a kötelességet tartotta a legmagasztosabb fogalomnak.
EnglishThe sublime dignity of man is now the principle that brings together national and international law.
Az ember legfelsőbb méltósága az az elv, amely a nemzeti és a nemzetközi jogot összehozza.
EnglishTo go on for an hour, that was lovely, to go on for two hours was sublime.
Egy óráig nyújtani kellemes volt, két óráig mennyei.
EnglishBut the voice hovered somewhere between natural and sublime, it struck a timbre beyond the angelic.
Ám a hangjából, amely valahol a földi és az égi között volt, az angyalok szóltak át az anyaghoz.
EnglishWe must perceive that we are at the dawn of a sublime age!
Meg kellene már értenünk, hogy a csodák idejének hajnala közeledik!

Synonyms (English) for "sublime":

sublime