"submission" translation into Hungarian

EN

"submission" in Hungarian

EN submission
volume_up
{noun}

submission (also: humbleness, humility)
submission (also: subjection)
submission (also: subservience, subserviency)
Is the hijab or the headscarf a symbol of submission or resistance?
A hidzsáb és a fejkendő a behódolás jelképe vagy az ellenállásé?
In this respect, I noted during my visit that both Thailand and the international community have assumed a disturbing attitude of submission to the junta.
E tekintetben azt figyeltem meg ottani látogatásom alatt, hogy mind Thaiföld, mind a nemzetközi közösség a juntának való behódolás zavaró magatartását öltötte magára.
submission
submission

Synonyms (English) for "submission":

submission

Context sentences for "submission" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis could necessitate the submission of documentation suitable for a new assessment.
Mindez szükségessé teheti az új elbírálásra alkalmas dokumentáció beterjesztését.
EnglishThe notice shall also indicate the closing date for the submission of tenders.
Az értesítésnek tartalmaznia kell a pályázatok benyújtásának záró napját is.
EnglishThere is still more than a month left before the submission of the preliminary budget.
Most még több mint egy hónap van hátra az előzetes költségvetés beterjesztéséig.
English13 The Reich case was ready for final submission to the District Attorney's office.
A Reich-ügy olyan stádiumba jutott, hogy a kerületi ügyész elé lehetett állni vele.
EnglishThis consultation preceded the submission of the Commission's legislative proposal.
Ez a konzultáció előzte meg a Bizottság jogalkotási javaslatának benyújtását.
EnglishShe unleashed the first tendril of magic to bind the spirit into submission.
Eleresztette az első energiacsápot, hogy engedelmességre kényszerítse a szellemet.
EnglishIn your submission I heard nothing about a review of neighbourhood policy.
Felszólalásában egyetlen szót sem ejtett a szomszédságpolitika felülvizsgálatáról.
EnglishFurthermore, this submission neglects the effect of economies of scale.
Továbbá ez a kifogás figyelmen kívül hagyja a nagyságrendi megtakarítás hatását.
EnglishThe result would be the submission of a more balanced, single report to plenary.
Az eredmény egy egységes, kiegyensúlyozottabb jelentés beterjesztése a plenáris ülés elé.
EnglishSo we are availing ourselves of that opportunity to make our submission.
Így kihasználjuk a lehetőséget arra, hogy saját előterjesztésünket benyújtsuk.
EnglishIt would seem that someone believes we can be beaten into submission by brutality.
Úgy tűnik, valaki azt hiszi, hogy legyőzhet bennünket a brutalitásával.
EnglishNot all of these initiatives will necessarily lead to the submission of concrete proposals.
Nem minden kezdeményezés fog feltétlenül konkrét javaslatok benyújtásához vezetni.
EnglishBut he cannot lay it to your charge that you were trapped and beaten into submission.
De nem vádolhat, amiért csapdába ejtettek, és veréssel kényszerítettek.
English(CS) I welcome the submission of the Green Paper on the reform of the common fisheries policy.
(CS) Üdvözlöm a közös halászati politika reformjáról szóló zöld könyv benyújtását.
EnglishThe closing date for making our submission has actually passed by a few days.
A mi előterjesztésünk határideje néhány napja valójában már letelt.
EnglishHe nodded submission, annoyed at himself for the second thoughts.
- A férfi megadóan bólintott, hogy is gondolhatott ilyenekre, korholta magát.
EnglishSo much for his queen's apparent submission to the dictates of the Church, Sparhawk thought.
Ennyit a királynő látszólagos behódolásáról az egyház akarata előtt gondolta Sparhawk.
EnglishUnder ordinary conditions, Uther's army could beat Gorlois's men into submission.
Rendes körülmények között Uther serege alkalmas lett volna rá, hogy megadásra bírja Gorlois hadát.
EnglishPribeaux blinked rapidly, opened his mouth, but dared not speak a word even of submission.
Pribeaux gyorsan pislogott, kinyitotta a száját, de egyetlen hang sem hagyta el a torkát.
EnglishHe appeared to be quite capable of torturing an adversary into bloody, agonized submis-sion.
Úgy tűnt, egyetlen szó nélkül vállalná, hogy halálra kínozza ellenségét.