"substance" translation into Hungarian

EN

"substance" in Hungarian

EN substance
volume_up
{noun}

substance (also: asset, demesne, domain, estate)
volume_up
birtok {noun}
substance (also: balance, fastness, firmness, fixity)
substance (also: body, core, gist, pith)
substance (also: core, quintessence, guts)
substance (also: entity, essence, meat, nub)
This is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
Ez egy nagyon időszerű jelentés mind politikai szempontból, mind a lényeg tekintetében.
If the substance is not there, we should simply say no.
Ha hiányzik a lényeg, egyszerűen nemet kell mondanunk.
That is the real substance, the real reason and the real issue.
Ez a valódi lényeg, a valódi ok és a valódi kérdés.
substance (also: estate, fortune, holding, money)
volume_up
vagyon {noun}
substance (also: head, stand, strength)
The Tigroid Substance is easiest demonstrated by Nissls' method using 3.75 g. of methylene blue and 1.75 g. of Venetian soap dissolved in 1,000 cc. of water.
A tigroid állomány legkönnyebben Nissl módszerével mutatható ki, azaz 3,75 g kék metilén és 1,75 g velencei szappan feldolgozásával 1,000 cc vízben.
substance (also: material, matter, stuff, theme)
volume_up
anyag {noun}
This is unacceptable: if a substance is hazardous, it is hazardous.
Ez teljességgel elfogadhatatlan: ha egy anyag veszélyes, akkor veszélyes.
Runnels of a strange translucent sticky substance clung to the fabric of the seat.
Az üléshuzat anyagához különös, ragacsos, áttetsző anyag cseppjei tapadtak.
However, this substance represents a group of around a hundred others.
Ez a referenciául választott anyag azonban kb. száz másik anyagot is képvisel.
substance

Context sentences for "substance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI cannot comment on the last question, as to the substance of the information.
Az utolsó, az információ lényegével kapcsolatos kérdéshez nem tudok hozzászólni.
EnglishAn image only, a wraith without substance, he gave no thought to what he did.
Csak egy kép volt, anyagtalan jelenés, amely nem gondolkodott azon, amit csinál.
EnglishThis is a debate in which problems of both procedure and substance have arisen.
Olyan vita ez, amelyben az eljárásbeli és a lényegi problémák egyaránt keverednek.
EnglishThis means that data can be presented jointly by producers of the same substance.
Ez azt jelenti, hogy az azonos anyagok gyártói közösen nyújthatják be az adatokat.
EnglishThat was the substance of our strategic energy review presented very recently.
Ez volt a nemrégiben ismertetett energia-felülvizsgálati stratégiánk lényege.
EnglishAnd there, in the nauseating substance, was the cameo Rebecca had worn at her throat.
És ott, abban az undorító masszában volt a kámea, amelyet Rebecca nyakán láttam.
EnglishThis Treaty may be different in legal status, but in substance it is the same.
A mostani Szerződés jogállása különbözhet, de lényegében ugyanarról van szó.
EnglishThe content and substance of the agreement is far more important than any election.
A megállapodás tartalma és lényege sokkal fontosabb mindenféle választásnál.
EnglishWhat is the law on matters of substance under these circumstances?' he asked.
Mit mond az egyházi törvény a fontos szavazásokról jelen körülmények között?
EnglishTo give your characters substance, certain feelings had to be cut from you.
Hogy keményebb legyen a jellemetek, néhány vadhajtást le kellett rólatok metszeni.
EnglishSeveral of the goblin-eels stirred the substance in the pit with longhandled paddles.
A manó-angolnák közül néhány hosszú nyelű lapáttal kavargatta a masszát a lyukban.
EnglishWhat is the real substance of the progress made on regulation by the G20 in London?
Mi a londoni G20-találkozón szabályozási téren elért előrelépések tényleges tartalma?
EnglishI am disallowing the substance and am censuring the substance of this statement.
Nem adok helyet ennek a tárgynak, és kritikával illetem a nyilatkozatot.
EnglishWith Sybelle, education and discussion are not the substance of our love.
Sybelle-nél nem tanulás és beszélgetés a szerelem lényege, hanem a meghittség.
EnglishWe still know little about this substance, and its production, for that matter.
Még mindig keveset tudunk erről az anyagról, valamint az előállításáról.
English. . until they started drifting apart into tatters without substance or predictability.
A füstfigurák mozogtak, lebegtek, végül szétszakadoztak, váratlanul semmivé váltak.
EnglishNow is the time to put process and instruments at the service of the substance.
Most itt az ideje, hogy az eljárásokat és az eszközöket a tartalom szolgálatába állítsuk.
EnglishThe Community needs to act simultaneously and with real substance in several directions:
A Közösségnek egyidejűleg és lényegre törően kell fellépnie az alábbi területeken:
EnglishThe national President of Unicef has also firmly rejected the substance of this decree.
Az UNICEF nemzeti elnöke szintén határozottan visszautasította e rendelet lényegét.
EnglishSecondly, two comments on the substance of the debate.
Másodszor, két észrevételt szeretnék tenni a vita tárgyával kapcsolatban.