"sumptuous" translation into Hungarian

EN

"sumptuous" in Hungarian

EN sumptuous
volume_up
{adjective}

sumptuous (also: affluent, exuberant, fat, loaded)
volume_up
gazdag {adj.}
Lestat had always known how to steal from victims chosen for sumptuous dress and other promising signs of extravagance.
Lestat mindig tudta, miképp lopja meg azokat az áldozatait, akiket gazdag ruházatuk vagy a pazarlás egyéb biztató jelei alapján szemelt ki magának.
sumptuous (also: lavish, luxurious, magnificent, opulent)
volume_up
pazar {adj.}
The vestibules and halls they passed through glittered with sumptuous decorations standing on tables or hanging from walls and ceilings.
Az előcsarnok és a termek, ahol áthaladtak, pazar díszektől fénylettek, melyek az asztalokon álltak, és a falról vagy a mennyezetről lógtak.
sumptuous (also: costly, dear, expensive, precious)
volume_up
drága {adj.}
sumptuous (also: brilliant, delicate, delightful, divine)
And gradually I realized the entire lower floor was a library, except for the inevitable sumptuous Roman bath, and an enormous wardrobe of clothes.
Fokozatosan rájöttem, hogy a kötelező, pompás római fürdőt és a hatalmas ruhatárat leszámítva, az egész földszint nem egyéb, mint egy könyvtár.
He dismissed the waiters, and began to consume the meal of sumptuous pasta in cream sauce, lots of cold milk, and the meat of a lobster, which he did not like, but which was, nevertheless, white.
Ash elküldte a pincéreket, majd nekiesett a tejszínes mártással leöntött, pompás főtt tésztának, a hideg tejnek és a homárnak, amit ugyan nem szeretett, de legalább fehér volt a húsa.
sumptuous (also: bright, glorious, glossy, lustrous)
sumptuous (also: costly, dear, expensive)
sumptuous (also: luxurious, opulent, palatial)
The Hill and its sumptuous properties were dealt as severe a blow; or several blows.
A Dombot és fényűző ingatlanait is hasonló csapás, vagy még inkább csapások érték.
The cabin I've drawn is pretty sumptuous, but I haven't brought much to it in the way of personal objects.
A kabinom rendkívül fényűző, de teljesen hiányoznak belőle személyes tárgyaim.
Tommy followed him indoors and was soon in the sumptuous bathroom with the innumerable gadgets.
Tommy bement vele a házba, belépett a csillogó csapokkal-fogantyúkkal teli, fényűző fürdőszobába.
sumptuous

Synonyms (English) for "sumptuous":

sumptuous

Context sentences for "sumptuous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sun rolled in sad sumptuous majesty behind the mountains; murk fell across the tundra.
A nap szomorú méltósággal emelkedett fel a hegyek mögül; köd telepedett a tundrára.
EnglishI was taken into a private apartment of the Temple by her, offered a sumptuous couch.
Bevitt egy magánlakosztályba, és hellyel kínált egy fejedelmi heverőn.
EnglishThe sumptuous gleam of the coat spilled out; she couldn't help but stoop to pick it up.
A kabát csillogva bukott elő a dobozból: a nő lehajolt, hogy fölvegye.
EnglishTheir words were too senselessly mingled with the sumptuous soothing voices of the choir.
Szavaik olyan értelmetlenek voltak a csodásan csitító kardal mellett.
EnglishThe effect must be sumptuous but neither expansive nor rotund.”
Bizonyos számú négyzetinch bőrfelülethez bizonyos számú inch magasság.
EnglishThe blinds were drawn, the rooms layered with sumptuous shadows.
- Britney a konyhában van - mondta, és a ház hátsó részébe terelt.
EnglishPreston was a vice-president of the bank, and his office was sumptuous.
Preston a bank alelnöke volt, irodája elegánsan berendezve.
EnglishAnd the deep green velvet couches I'd purchased from afar were sumptuous, as I'd hoped.
A puha zöld bársonypamlagok, amelyeket katalógusból választottam, pontosan olyan fényűzők voltak, mint reméltem.
EnglishLittle Garp was there, tooin the sumptuous country kitchen of the vast, grand Steering family house.
És persze ott volt a kis Garp is a Steering család tekintélyes úri lakának vidékiesen tágas konyhájában.
EnglishThe suite was decorated in the sumptuous, excessive New Elegance style originated on Laissez Faire.
A lakosztály maga a túlzó, hömpölygő Új Elegáns stílusban volt berendezve, ami a Laissez Faire-ről indult ki.
EnglishIts sumptuous Byzantine furnishings stifled me.
Fulladtam az agyondíszített bizánci bútorok között.
EnglishHe aspired to a larger and more sumptuous ship, and by keeping Carmen Vita on schedule and under budget, he'd get that in due course.
Jack megvárta, hogy Clark mögött becsukódjon az ajtó, és rágyújtott egy újabb cigarettára.
EnglishShe had loved the good-hearted servants who came each morning from Santa Rosa to clean, do laundry, prepare the sumptuous meals.
Megszerette a jókedélyű alkalmazottakat, akik délelőttönként jöttek át Santa Rosá ból takarítani, mosni, fenséges étkeket főzni.
EnglishThey'd had quite a sumptuous tea.
EnglishTwo minutes later Anthony was conducted into a sumptuous inner sanctum where he was principally impressed by the immense size and roomy depths of the leather-covered armchairs.
Két perccel később a titkár Anthonyt a belső szentélybe vezette be, ahol a figyelmét elsősorban a szokatlan méretű, öblös karosszékek kötötték le.
EnglishThe compartment was spacious, and if the accommodations weren't sumptuous by the standards of a passenger liner, they were more than comfortable to an Earthservice functionary.
A kabin tágas volt, és bár berendezése meg sem közelítette egy utasszállítóét, egy földi funkcionárius számára mégis a kényelem netovábbját jelentette.