"sundown" translation into Hungarian

EN

"sundown" in Hungarian

EN sundown
volume_up
{noun}

sundown (also: evening, eventide, night)
volume_up
este {noun}
Where does anybody with good sense leave to do at sundown?
Hova menne máshova este, akinek ép esze van?
sundown (also: west, occident)
volume_up
nyugat {noun}
sundown (also: set)
Before sundown every single floodlight on the Freya would be switched on.
Napnyugta előőtt a Freya minden egyes fényszóróját bekapcsolják.
That was less than forty minutes before official sundown.
Nem egészen negyven perccel a hivatalos napnyugta előtt.
Két pohárnál többet nem iszom napnyugta előtt.
sundown (also: sunset)
'What need of a river save to water at before sundown?
- Mi más szükség van folyóra, mint naplemente előtt öntözni?
It was a very short march, and time lacked an hour to sundown, so Kim cast about for means of amusement.
Rövid út volt és egy órával naplemente előtt, Kim még valami szórakozás után akart nézni.
All he said was, he'd be here before sundown.
Mindössze annyit közölt, hogy még naplemente előtt itt lesz.
sundown (also: sunhat)

Synonyms (English) for "sundown":

sundown
English

Context sentences for "sundown" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe goes out every sundown to hunt for the strange white beast that escaped him.
- Minden napnyugtakor vadászni indul a különös fehér vadra, amelyik elmenekült előle.
EnglishI have human guards from sunup to sundown but the Talamasca is good at bribing guards.
Napkeltétől napnyugtáig emberi őrök vigyáznak, de a Talamasca ért az őrök lefizetéséhez.
EnglishThe sky darkened rapidly after sundown and twilight deepened into obscurity.
Mihelyt a nap lenyugodott, az ég gyorsan sötétedett, és a szürkületet felváltotta az éjszaka.
EnglishBecause you are strangers, we are delaying enforcement of the law, but we must act by sundown.
Mivel maguk idegenek, várunk az ítélet végrehajtásával, de csak napnyugtáig várhatunk.
English'All Dabour knows that holy Arasham speaks to the multitudes at sundown.
Minden dabouri tudja, hogy Arasham napnyugtakor beszél a néphez.
EnglishChinese warships were in position to bombard Davao by sundown.
A kínai hadihajók alkonyatra a helyükön vannak, és elkezdik lőni Davaót.
EnglishIf they held to their pace, then at sundown yesterday they would reach the borders of Fangorn.'
Ha tartották a sebességet, akkor tegnap napszálltakor már el kellett érniök Fangorn határát.
EnglishDaresay it seems like summer to you coming out from England, but it gets very cold about sundown.
Angliából jőve nyárnak tűnik magának, de naplementekor lehűl az idő.
EnglishIt was tall and black and thin, the sundown shadow of a clock.
Magas volt, fekete és keskeny, egy nagy állóóra alkonyati árnyéka.
EnglishShe arrived at sundown at the shack where he was living alone.
Mary Kathleen napszálltakor érkezett meg a kalyibába, amelyben magányosan élt Kenneth Whistler.
EnglishHe screamed at him and threw tennis balls at him at sundown.
Napnyugtakor üvöltözött vele és teniszlabdákat vágott hozzá.
EnglishThere's not a man would cross it after sundown if he was paid for it.
Nem hallotta ezeket az éjszakai hangokat a lápon?
EnglishPROLOGUE THE CASTAWAY would have been dead before sundown but for the sharp eyes of an Italian seaman called Mario.
Ha nincs Mario, az éles szeműű olasz tengerész, a hajótörött napnyugtára halott lett volna.
EnglishI was thinking about this time we all drove to the Gulf Coast, and it was warm at sundown, positively warm...'
Az jutott eszembe, mikor az egész család lement autóval az Öböl partjára, és meleg volt, jó meleg...
EnglishAt sundown place it upon the turf and call out Aroisus!
- Alkonyatkor tedd le az avarra, és kiáltsd: "Aroisus!"
EnglishIll start fresh tomorrow and be finished by sundown.
Holnap frissen látok hozzá és napnyugtára készen leszek.
EnglishYou promise that Wesley Crusher is safe until sundown?
Megígérik, hogy a fiú napnyugtáig biztonságban lesz?
EnglishAt sundown, Molay and Charnay are burned at the stake.
Mire lemegy a nap, Molay és Charnay is tűzre kerül.
EnglishI picked it up in a wayside tavern about sundown,' he replied.
Egy útszéli kocsmában vettem alkonyatkor.
EnglishYou can send for me and Lucius about sundown.
Estefelé aztán küldjétek el a kocsit értem meg Luciusért.