"superbly" translation into Hungarian

EN

"superbly" in Hungarian

EN superbly
volume_up
{adverb}

Finally, I would like to congratulate both authors on a superbly prepared document.
Végezetül szeretnék gratulálni mindkét szerzőnek a nagyszerűen elkészített dokumentumokhoz.
Ming had the best English skills of anyone in this corner of the building, and the new computer system worked superbly.
Ming volt a legjobb angolból az épületnek ebben a részében, az új számítógéprendszer pedig nagyszerűen működött.
I believe that the rapporteur and colleagues from the Subcommittee on Human Rights and the Committee on Foreign Affairs took this challenge and met it superbly.
Meggyőződésem, hogy az előadó, valamint emberi jogi albizottságbeli és külügyi bizottságbeli képviselőtársaink komolyan vették ezt a kihívást, melynek nagyszerűen megfeleltek.
superbly (also: wonderfully, fine)
A private army of Black Guards, all superbly equipped and paid for.
Van egy magánhadserege, a Fekete Gárda, csupa remekül fölszerelt és fizetett ember.
They're highly dedicated, and superbly organized, but now the organization's fragmenting somewhat.
- Igen eltökéltek, és remekül szervezettek, bár most egy kicsit repedezik a szervezetük.
They were superbly organized, ideologically sound, and willing to undertake nearly anything if it had a real political impact.
Remekül szervezették, ideológiailag megalapozottak, és szinte bármit elvállalnak, ha úgy látják, hogy komoly politikai hatása van.

Synonyms (English) for "superbly":

superbly
superb
English

Context sentences for "superbly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI thought if I was in the band and played superbly, she might fall in love with me.
Arra gondoltam, ha bekerülnék a bandába és szuperül játszanék... talán belém szeretne.
EnglishEither his trap had been superbly laid, or she was more than ready herself....
Vagy nagyon jól bevált a terv, vagy a lány volt nagyon kiéhezve...
EnglishThe Air Battle Force concept is great, and you've implemented it superbly.
A légi harcezred nagy ötlet, és maga tökéletesen valósította meg.
EnglishThat said, the metro was superbly engineered, if somewhat clunky.
Még fontosabb volt, hogy zsúfoltsága kiváló lehetőséget jelentett a kapcsolatfelvételre.
EnglishThose two had really handled their end superbly, Ryan knew.
Az elmúlt héten mindketten okosan szolgálták hazájukat.
EnglishMarlee performed superbly as the terrified victim.
Marlee mesterien alakította a halálra rémült áldozat szerepét.
EnglishEverything was superbly organized, and that was further proof that his presence here was a total waste of time.
Mindent csodálatosan csináltak, és ez is csak azt bizonyította számára, hogy az idejét vesztegeti itt.
EnglishEveryone seemed to think of her as superbly competent, but they were all just a little bit in awe of Thomas Orley.
Õt csak nagyon hozzáértőnek tartották, Thomas Orleyra azonban már-már vallásos áhítattal tekintettek.
EnglishHe was fifty-three years old and aging superbly.
Kihangsúlyozta sötétkék szemét és hibátlan fogsorát.
EnglishThe paperhanger was a short muscle-bound woman advanced in years but conditioned to hard work and superbly trained.
A tapétázó alacsony termetű, merev mozgású asszony volt, idős, de kemény munkához szokott és kiválóan képzett.
EnglishHe'd been superbly educated, and he knew it.
Kiváló tanítást kapott, és ennek tudatában is volt.
EnglishHis home, of course, is superbly guarded.
A házát természetesen szigorúan őrzik.
EnglishOur fellow Members Enrique Barón Crespo, Elmar Brok and Andrew Duff have represented the interests of the European Parliament superbly.
Enrique Barón Crespo, Elmar Brok és Andrew Duff képviselőtársaink kiválóan képviselték az Európai Parlament érdekeit.
EnglishThis message must be communicated clearly, and it seems to me that Mrs Pack's resolution succeeds superbly in doing just that.
Ezt az üzenetet kell világosan közvetíteni, és úgy érzem, hogy Pack asszonynak állásfoglalásában gyönyörűen sikerül éppen ezt megvalósítania.
English'And you do it superbly.'
EnglishBRONSKY TOO was a superbly educated medical researcher who had almost as many degrees and published almost as many articles as Fricke.
Bronsky is kiválóan képzett kutatóorvos volt, csaknem ugyanannyi tudományos fokozattal és publikációval, mint amennyivel Fricke büszkélkedhetett.
EnglishThey remained superbly equipped, and though not so well funded as in the past, there was little to criticize in their training.
A szervezet még mindig jól fel volt szerelve, és bár nem rendelkeztek akkora erőforrásokkal, mint régebben, még mindig meg tudták keseríteni a Moszkvában ügyködő kémek életét.
EnglishHe was in his early sixties, but for all that, he was straight-backed, trim, solid, with thick, dark, superbly cut hair, and a rectangular, ruggedly handsome face.
Hatvanas éveiben járt, de ennek ellenére tartása egyenes maradt, jól ápolt haja, vékony és sötét, kissé szögletes vonásai megnyerőek voltak.
EnglishHer head was superbly proportioned, tones of sable and gold mingling in her coat to glamorous effect, her brown eyes vigilant but soft in the half-light.
A feje tökéletesen arányos volt, a fekete és az aranysárga árnyalatai keveredtek fényes bundájában, a barna szempár tekintete éber, de lágy volt a félhomályban.