"to supersede" translation into Hungarian

EN

"to supersede" in Hungarian

EN to supersede
volume_up
{verb}

Context sentences for "to supersede" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe programme is intended to supersede the current Hague Programme from 2004.
A program célja, hogy felváltsa a 2004 óta érvényben lévő Hágai Programot.
EnglishIt was intended that this would supersede the Framework Decision of 2002.
A szándék szerint ez hatályon kívül helyezné a 2002. évi kerethatározatot.
Englishand of adhering to any international instruments that may supersede them.
valamint az ezeket esetlegesen felülbíráló más nemzetközi jogi eszközökhöz fordulhatnak.
EnglishAnd the needs of American intelligence might now supersede the life of the Bishop of Rome.
Az amerikai hírszerzés szükségletei fontosabbak még a pápa életénél is.
EnglishLet our faith supersede our knowledge... for truly the Lord works in mysterious ways.
Engedjük, hogy hitünk felülkerekedjen a tudásunkon... hiszen Isten akarata megmagyarázhatatlan.
EnglishThe may be approved in the future pursuant to agreements which may supersede the foregoing.
Ezek a jövőben jóváhagyhatók a fentieket hatályon kívül helyező megállapodások értelmében.
English'I'he good of humanity at large had to supersede that of individual human beings.
Az emberiség egészének érdekei fontosabbak az egyénekénél.
EnglishIt must not be allowed to supersede everything else.
Nem szabad engedni, hogy minden mást kiszorítson.
EnglishThe Stockholm Programme is intended to supersede the Hague Programme that is currently in force and which was adopted in 2004.
A stockholmi program célja, hogy felváltsa a 2004-ben elfogadott és jelenleg is hatályos hágai programot.
EnglishDo you really want to supersede this article?
Biztosan felül akarja bírálni ezt a cikket?
EnglishThe interests of big money, whether economic or financial, and the major powers always supersede the interests of solidarity.
A gazdasági vagy pénzügyi nagytőke és a nagy befolyással rendelkezők érdekei mindig felülírják a szolidaritást.
English- But doesn't Mason supersede Jack?
EnglishI cannot supersede his orders.
EnglishHe grazed his cattle on these slopes, and he learned to dig for tin when the bronze sword began to supersede the stone axe.
Ezeken a dombokon legeltette állatait, majd amikor eljött az ideje, hogy a bronzkard felváltsa a kőbaltát, megtanulta az ércbányászatot is.