"to supplant" translation into Hungarian

EN

"to supplant" in Hungarian

EN to supplant
volume_up
{verb}

Context sentences for "to supplant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome Sariing planted in your nest to supplant your own chick?
Egy hasonmás, akit a fészkedbe helyeztek, hogy kitúrja saját fiókádat?
EnglishUnfortunately, however, it would appear that we very often allow market value to supplant human rights.
Sajnos azonban úgy tűnik, hogy nagyon gyakran engedjük meg azt, hogy a piaci érték kiszorítsa az emberi jogokat.
EnglishThey stand for anything new that might break the power of the old Houses, to let them supplant or at least stand as equals.
- Magukhoz ragadnak minden új dolgot, amivel meg lehetne törni az öreg Házak hatalmát vagy legalábbis egyenlőnek nyilváníthassák magukat.
EnglishMona's unhappiness-indeed Mona herself, whether happy or sad-continued to supplant all Quinn's own woes and griefs in his own heart.
Mona boldogtalansága illetve maga Mona, lett légyen boldog vagy boldogtalan továbbra is kiszorította Quinn szívéből a saját búját és bánatait.
EnglishWhen I tried to speak, others answered, and the man simply melted as another world seemed to supplant that which I'd left behind.
Ha én próbáltam szólni, mások válaszoltak, és az az ember egyszerűen elolvadt, ahogy egy másik világ szorította ki azt, amelyet az imént hagytam el.
EnglishWhich is why all the space cameras in the world will never supplant a brilliant analyst working with material from inside anothers secret councils.
Ezért a világ legkiválóbb űűrkamerái sem helyettesíthetnek egy zseniális elemzőőt, aki a másik fél titkos tanácskozásairól származó anyaggal dolgozik.
EnglishThe longer Rikus and Sadira remained in power as the dominant voices on the council, the more difficult it would be for Timor to supplant Tithian as the king of Tyr.
Minél hosszabban marad hatalmon Rikus és Sadira, mint a testület hangadói, annál nehezebb lesz Timornak Tithian helyére ülni Tyr királyi trónján.
EnglishAs she stood therehands on a corner of the deskwatching him pull the rope loose and push aside brown paper, excitement began to supplant nausea in her face.
Az asztal sarkának támaszkodott, és növekvő izgalommal figyelte, hogy bontja szét Spade a csomagot, hogy dobja félre a papírt; arcán az undor kifejezését feszültség váltotta fel.
EnglishIt must not, under any circumstances, supplant development aid, which itself must not be experienced by the countries that are supposed to benefit from it as a veritable diktat.
Semmilyen körülmények között nem helyettesítheti a fejlesztési támogatást, amelyet a támogatandó országok nem szabad, hogy egyfajta diktátumként éljenek meg.
EnglishReferring directly to the second part of the oral question it can be said that all top-down, institutional coordination seems to supplant national governments.
A szóbeli választ igénylő kérdés második részére vonatkozóan azt lehet mondani, hogy mindent egybevetve, az intézményi koordináció úgy tűnik, kiszorítja a nemzeti kormányokat.