"supposed" translation into Hungarian

EN

"supposed" in Hungarian

EN supposed
volume_up
{adjective}

Eventually they forced the supposed disbelievers onto a mountain fortress.
Idővel az állítólagos hitetleneket egy hegyi erődbe, Montségurba szorították.
The supposed economic achievements there still need to demonstrate their effectiveness.
Az állítólagos gazdasági eredményeknek azonban még bizonyítaniuk kell hatékonyságukat.
He then told me what was supposed to be the story of his life, none of it true.
- Ezután elmondta állítólagos élettörténetét, melyből egy szó sem volt igaz.
supposed (also: hypothetical)
Uriens would certainly be delighted at this supposed proof of his manhood.
Uriens bizonyára örülne férfiassága eme feltételezett bizonyítékának.
In other words, the causes of a number of supposed terrorist activities must be tackled.
Úgy is mondhatnánk, hogy feltételezett terrorista cselekmények okait kell tisztázni.
We should finally stop pursuing this blind alley towards supposed accession.
Végre le kellene állnunk előremenetelünkkel a feltételezett csatlakozás képezte zsákutcában.

Context sentences for "supposed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTaliesin, she supposed, was long past such journeys, even if he was still alive.
Taliesin, gondolta, már régen túl van az ilyen utazásokon, ha egyáltalán él még.
EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Mítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
EnglishI did it for her, he said, because she is supposed to be such a lover of beauty.
Az ő kedvéért csináltam mondta a férfi , mert állítólag imád mindent, ami szép.
EnglishI've got a letter that Lance is supposed to have written to him after being here.
Van nálam egy levél, amelyet Lance írt apjának, állítólag az után, hogy itt járt.
EnglishWhat was I supposed to do with it--guess the life history of a man named Teager?
Mit akartak, hogy mit csináljak vele derítsem ki egy Teager nevű ember életrajzát?
EnglishHow is a small island of 4.4 million people supposed to cope with this madness?
Hogyan kéne egy 4,4 millió lakosú kis szigetnek megbirkóznia ezzel a tébollyal?
EnglishIt was the trance, he supposed, and the words he had written while in that trance.
Alighanem a transz miatt, meg azok miatt a szavak miatt, amiket a transzban írt.
EnglishShe had supposed he was drunk, though she hadn't smelled alcohol on his breath.
A tanú azt gondolta részeg, bár a leheletén nem lehetett alkoholszagot érezni.
EnglishAm I supposed to run around after my clients begging them to let me help them?
Talán szaladgáljak az ügyfeleim után, és könyörögjek, hogy engedjenek segíteni?
EnglishWhatever was inside the cylinder was supposed to be protected against shock.
Bármi is volt a belsejében, érzékeny szerkezet lehetett, ha ennyire vigyáztak rá.
EnglishThough Ellie was supposed to be telepathic, it was a parlor-game type of thing.
Ellie állítólag bírt telepatikus erővel, de legföljebb a varieté-változatával.
EnglishHe's supposed to be clever, you know, said Miss Bunner with frank disapproval.
Állítólag roppant intelligens mondta Miss Bunner, nem is leplezve rosszallását.
EnglishIf Saul got around them, the rules of the rest home were supposed to take effect.
Ha bárki bevádolja őket, a veteránotthon szabályai értelmében jogosan cselekedtek.
EnglishKnowing our parents, we supposed that they had gone to bed when the blizzard hit.
Ismerve szüleinket, úgy véltük, alkalmasint lefeküdtek már, mire a hóvihar kitört.
EnglishI didn't think people were supposed to sleep in this part of the park, he said.
Nem hiszem, hogy a parknak ebben a részében szabad lenne táborozni mondta a férfi.
EnglishNone were supposed to be particularly hostile to the Culture; several were allies.
Mindegyik jó viszonyt ápolt a Kultúrával, némelyik a szövetségesei közé tartozott.
EnglishIt was fairly true, and it seemed like the sort of thing he was supposed to say.
Ebben volt némi igazság, és úgy érezte, mindenképpen valami hasonlót várnak el tőle.
EnglishShe'd thought the National Health was supposed to take care of things like that.
Eddig azt hitte, az Országos Egészségügyi Szolgálatnak van gondja az ilyen dolgokra.
EnglishThey're supposed to work through us, but Goto has always been Yamata's lapdog.
Ezeknek rajtunk keresztül kellene dolgozniuk, de Goto mindig is Jamata ölébe volt.
EnglishGurgeh said he thought that he was supposed to be staying on board the module.
Gurgeh azt mondta neki, hogy ő úgy tudta, az egysége fedélzetén kell maradnia.