"susceptible" translation into Hungarian

EN

"susceptible" in Hungarian

EN

susceptible {adjective}

volume_up
Optional and temporary application of the reverse charge mechanism in relation to supplies of certain goods and services susceptible to fraud (amendment of Directive 2006/112/EC) (
A fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása (a 2006/112/EK irányelv módosítása) (
susceptible (also: able, capable)
She hadn't thought that he was susceptible to the stronger emotions like joy and terror.
Nem is gondolta, hogy képes lett volna olyan erősebb érzésekre, mint amilyen az öröm vagy a rémület.
This makes the clone susceptible to diseases and parasites.
A klón ezért fogékony lesz a betegségekre és az élősködőkre.
This evolutionary response is not one that does the genetically susceptible dying individual any good.
Ez az evolúciós reakció a betegségre fogékony haldoklónak már nem sokat használ.
Marcus is very susceptible to beauty in distress.
Marcus nagyon fogékony a bajban lévő szépségek iránt.
Gives you a kind of ghostly feeling, but then I've always been very susceptible to atmosphere ever since I was a child.
Hátborzongató érzés, no de én különben is mindig érzékeny voltam a légköri behatásokra, már gyermekkoromban is.
(b) be so situated that contact with outside livestock susceptible to diseases of bovine animals and swine is prevented;
b) úgy kell elhelyezkednie, hogy ne kerülhessen kapcsolatba szarvasmarha- , illetve sertésbetegségekre érzékeny állatállománnyal;
susceptible (also: disposed, given, inclined, liable)
Note D: Certain substances which are susceptible to spontaneous polymerisation or decomposition are generally placed on the market in a stabilised form.
"D. megjegyzés: A spontán polimerizálódásra vagy bomlásra hajlamos egyes anyagokat általában stabilizált állapotban hozzák forgalomba.

Context sentences for "susceptible" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPre-accession assistance funding has proved to be especially susceptible.
Különösen az előcsatlakozási támogatási finanszírozás bizonyult fogékonynak.
English-was not susceptible to the senses.
Az állapot, amelybe lépett ha belépett egyáltalán -, nem volt érzékelhető.
EnglishOf course, Garp was susceptible to being moved by public casualties.
És Garpnak kétszeresen fájt, ha valaki akaratlan vált a nyilvánosság áldozatává.
EnglishThe poorest countries are very susceptible to war, crises and widespread poverty.
A legszegényebb országok nagyon érzékenyek a háborúra, a válságokra és az általános szegénységre.
EnglishHe was given antibiotics and anti-fungus treatments because he was susceptible to infection.
Adtunk neki antibiotikumokat és gombák elleni szereket, mivel fennállt a fertőzésveszély.
EnglishThis evolutionary response is not one that does the genetically susceptible dying individual any good.
Ez az evolúciós reakció a betegségre fogékony haldoklónak már nem sokat használ.
EnglishI do not believe that my reason is so susceptible, but what am I to make of Oncle Vervain's designs?
Nem hiszem, hogy ilyen fogékony vagyok, de mit mondjak Vervain bácsi terveire?
English(a) free from any disease to which the animals are susceptible:
a) amely mentes minden olyan betegségtől, amelyekre az állatok fogékonyak:
English'The witch probably sought me out because she knew that I'd be susceptible.
A boszorkány bizonyára azért választott engem, mert tudta, hogy én vagyok a legkevésbé állhatatos.
EnglishThat means that any of us would also be susceptible to be taken to court for these reasons as well.
Ez azt jelenti, hogy ezen okokból közülünk is bárki ellen pert indíthatnak.
EnglishShe hadn't thought that he was susceptible to the stronger emotions like joy and terror.
Nem is gondolta, hogy képes lett volna olyan erősebb érzésekre, mint amilyen az öröm vagy a rémület.
EnglishJack Torrance had been extremely susceptible to the flu in the last year.
Az elmúlt évben Jack Torrance túl gyakran volt influenzás.
EnglishOne would hardly have been able to predict, weeks ago, who later turned out to be the most susceptible.
Néhány héttel ezelőtt még nem is lehetett látni, ki fordul ki majd a legjobban magából.
EnglishIf these are the only fatalities, they must be people susceptible to... electronic interference.
Ha csak ezek a halálesetek voltak, akkor ezen emberek hajlamosak az elektronikus interferenciára.
EnglishOrdinarily, Penny had none of that preadolescent despair to which some kids prove so susceptible these days.
Pennyn nem látszott a kiskamaszokra oly gyakran jellemző kétségbeesés.
EnglishHe stepped back from the edge, his gorge too susceptible for this.
Hátrább lépett, az ilyenektől túl könnyen rosszul lesz.
EnglishVampire or human, I was susceptible to the tiniest suggestion.
Nemcsak vámpír, de ember koromban is túlérzékenyek voltak.
EnglishThis makes the clone susceptible to diseases and parasites.
A klón ezért fogékony lesz a betegségekre és az élősködőkre.
EnglishCourts both in my country and in the rest of Europe are still very often susceptible to political manipulation.
A bíróságokat hazámban és Európa többi részén is még mindig lehet politikailag manipulálni.
EnglishIn any case, is all this actually susceptible to change?
Egyébként is, ezek közül megérett-e bármelyik is a változásra?

Synonyms (English) for "susceptibility":

susceptibility