EN tackle
volume_up
{noun}

tackle (also: assortment, battery, hoard, kit)
tackle (also: check, stoppage)
tackle (also: clutch, grasp, grip, seizure)
tackle (also: instrument)
tackle (also: properties)
tackle (also: rope)
tackle
tackle
tackle
tackle
tackle
tackle
volume_up
védő {noun}
tackle

Synonyms (English) for "tackle":

tackle

Context sentences for "tackle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNew instruments are required to tackle the demographic problems in rural areas.
Új eszközökre van szükség a vidéki területek demográfiai problémáinak kezelésére.
EnglishWe can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
E problémákkal többé nem foglalkozhatunk nemzeti vagy akár regionális szinten.
EnglishI think we still have to go on to tackle this question and to have it improved.
Úgy vélem, továbbra is foglalkoznunk kell e kérdéssel, és javítanunk kell azt.
EnglishCurrently there is too little being done to tackle child poverty across the EU.
Jelenleg túl keveset teszünk az egész EU-ban a gyermekszegénység kezeléséért.
EnglishLadies and gentlemen, we must tackle the needs of this sector of the population.
Hölgyeim és uraim, foglalkoznunk kell a lakosság e részének szükségleteivel.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Ha a többség ebből a szempontból szeretne foglalkozni a kérdéssel, úgy is jó.
EnglishAccording to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Az előadó szerint mindez majd segít rendezni a zuhanó demográfiai tendenciákat.
EnglishA package of measures is needed to tackle the multiple causes of the price rise.
Intézkedéscsomagra van szükség az áremelkedés összetett okainak kezelésére.
EnglishHas a comprehensive, general EU policy been applied so far to tackle this problem?
Alkalmaztunk-e eddig átfogó, általános uniós politikát e probléma kezelésére?
EnglishHe made a little ledge of cases, on which he put his shaving-mirror and tackle.
Keskeny polcot alkotott a ládákon, és odatámasztotta borotválkozótükrét, készülékét.
EnglishWe need to tackle this at international level, both within and outside Europe.
Ezt a problémát mind Európában, mind Európán kívül nemzetközi szinten kell kezelni.
EnglishThat is undoubtedly the most difficult challenge we will have to tackle, Mrs Doyle.
Ez kétségtelenül a legnagyobb kihívás, amellyel szembe kell néznünk, Doyle asszony.
EnglishHis eyes were slightly swollen, but he was smiling and determined to tackle the day.
A szeme kissé táskás volt, de mosolygott, és elszántan nézett az új nap elébe.
EnglishOne of the main problems which we have to tackle here is, of course, dual taxation.
Az egyik legfontosabb, megoldásra váró probléma, természetesen, a kettős adóztatás.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
Ez az egyetlen módja e probléma hatékony, komoly és fenntartható kezelésének.
English. - I voted for this report which aims to tackle gender inequality.
írásban - Én megszavaztam a nemek közötti egyenlőtlenség leküzdését célzó jelentést.
EnglishIt is only with these kinds of rights that we will be able to tackle gender inequality.
Csak ezen jogok segítségével tudunk megküzdeni a nemek közötti egyenlőtlenséggel.
EnglishIt is of course important that something be done to tackle the refugee problem.
Természetesen fontos, hogy tegyünk valamit a menekültprobléma kezelésére.
EnglishOne of the things we shall have to tackle - as many have already said - is heading 4.
Az egyik probléma, amit kezelnünk kell - ahogy már sokan említették - a 4. fejezet.
EnglishWith good work and good cooperation, we can tackle these ghosts of the past.
Jó munkával, és jó együttműködéssel tudjuk kezelni a múlt fenti örökségeit.