EN

tag {noun}

volume_up
"%1" címke szerkesztése a kijelölt számokban
Amin a kék címke van.
Will they still be mad at us for playing tag?
És még mindig haragudni fognak ránk a fogócska miatt?
tag (also: refrain)
A tag wired to the big toe on the right foot identified the deceased as Bruno Gunther Frye.
A jobb lábának nagyujjára erősített cédula tanúsága szerint az elhunyt neve Bruno Günther Frye.
tag
volume_up
fűzőhegy {noun} (cipőfűzőn)
HU

tag {noun}

volume_up
1. general
Egy számvevőszéki tag kinevezése (Ioannis Sarmas) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Ioannis Sarmas) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (Henri Grethen) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (Henri Grethen) (vote)
Egy számvevőszéki tag kinevezése (David Bostock) (szavazás)
Appointment of a Member of the Court of Auditors (David Bostock) (vote)
A keretprogramban jó néhány - több mint 10 - úgynevezett "társult tag” vesz részt.
We have quite a few - more than 10 - so-called 'associated members' of the framework programme.
Igyekeztünk mindent megtenni, hogy inkább hamarabb, mint később az összes szomszédsági ország - képességeik és a közös érdekek függvényében - társult tag lehessen.
We have tried to do everything so that sooner rather than later all the neighbourhood countries - depending on their ability and also on mutual interests - will become associated countries.
Azt hiszem, ez a tag beszélt a nővel a hallban, és együtt is vacsoráztak.
I think this fellow spoke to her in the lobby, and had dinner with her.
Furcsa és kellemetlen érzés volt, ahogy ott ültem tétlenül a pálya szélén, és csak figyeltem, hogyan csinálja a dolgát a tag.
It was an odd bystander-feeling, to sit there idle and listen to the way this fellow worked his trade.
És miért tartotta fontosnak a zsaru, hogy közölje velem: az utolsó tag, aki megpróbált Almore-ba belemarni, az árokban végezte.
And why would the cop think it smart to say that the last fellow who tried to put the bite on Almore ended up on the road gang?
Minden tag kinevezése hároméves időtartamra szól, ami meghosszabbítható.
All members shall be appointed for a term of three years, which shall be renewable.
- a "3" tag egy konvencionális összeadandó tag.
- 3 IS A CONVENTIONAL ADDITIVE TERM .
A szónak meglehetősen tág és ide nem illő értelmében.
Used in a loose and quite indefensible meaning of the term.
2. "ember", colloquial
tag (also: pasas, pacák, faszi, hapsi)
volume_up
bloke {noun} [coll.]

Context sentences for "tag" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJust now he knew she was Marjorie, though her uniform had not featured a name tag.
Emlékezett, hogy Marjorie-nek hívják, bár egyenruháján nem látta a nevet.
EnglishHis drink was a theatrical prop -- like the price tag on his ridiculous shirt.
Itala ugyanolyan színházi kellék volt, mint az árcédula nevetséges ingén.
EnglishFor pages with iframes, save a copy of the page and remove the iframe tag.
A beágyazott kereteket tartalmazó oldalt előbb mentse, majd törölje az iframe taget.
EnglishPrisoners in Patrice had been so afraid, she had stripped away the ID tag.
Az asszony annyira félt, hogy levette a kutya nyakörvét az azonosító címkével együtt.
EnglishTIFF: the Tag Image File Format is a rather old standard that is still very popular today.
TIFF: a Tag Image File Format egy elég régi formátum, ami a mai napig népszerű.
EnglishYou try and catch them; you try and tag them; you try and follow them.
Próbálják csak megfogni; próbálják csak megjelölni; próbálják csak követni azokat.
EnglishThe storm, no longer content to tag along behind, came to meet him, buffeting him.
A fergeteg - nem törődve többé azzal, hogy a nyomában maradjon - minden oldalról beburkolta.
EnglishI thought he was gonna shoot me with a tranquilliser gun and tag my ear.
Azt hittem mindjárt belém lő nyugtatópisztollyal, és felcimkézi a fülem.
EnglishIts the Master himself, he said, reading the code tag on the incoming message.
Ez a Mester személyesen mondta a bejövőő üzenet kódjelét olvasva.
EnglishSo, various ways to map and tag are also the work of many designers nowadays.
Ez a kollektív tapasztalat-érzés nagyon fontosnak tűnik manapság.
EnglishWhat the hell are you going to do in Boston, and what makes you think I could afford to tag along?
Mi a szart akarsz te ott csinálni, és miért gondolod, hogy én majd veled tartok?
EnglishThe profession of arms attached a large price tag to mistakes.
A fegyveres testületek tagjainak mindig hatalmas árat kell fizetniük a hibáikért.
EnglishA tag-along band of FBI agents would not particularly encourage Boothe to open up.
Ha beront az FBI-osok hada, Boothe valószínűleg nem nyílik meg.
EnglishI tore off the ancient price tag and presented it to my princess.
Letéptem róla az ősrégi árcédulát, majd átnyújtottam királykisasszonyomnak.
EnglishSo we reckon the agent who brought him in is worth a GS-15 tag.
Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a beszervezője megérdemli a GS-15-ös besorolást.
EnglishWe put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
Egy 10 centes digitális transzponderrel, egy adatcímkével, láttuk el a készülék csatlakozóját.
EnglishIn some cases, they tag the fish first, contributing to conservation programmes.
Bizonyos esetekben először címkével látják el a halat, ezáltal segítve a természetvédelmi programokat.
EnglishAnd all you gots to do to play is tag someone else, and they're it.
A dolgom most csak annyi hogy megfogjak valaki mást, és akkor Ö a fogó.
EnglishAnd leave behind these cut-throats and small rag-tag that dangle at your tail!
És rázd le magadról ezeket a bicskásokat és szemétnépeket.
EnglishBy '08, suborbital flights, the price tag for that, you know, on Virgin, is going to be about 200,000.
2008-ra, a szuborbitális repülés, ára a Virgin-en, durván 200.000 körül lesz.