EN tail
volume_up
{noun}

tail (also: rump, arse)
volume_up
far {noun}
tail (also: can, posterior, rear, ass)
volume_up
fenék {noun}
tail (also: can)
volume_up
altáj {noun}
tail (also: end, fate, finish, heel)
volume_up
vég {noun}
tail (also: detective, gumshoe, sleuth, dick)
tail (also: end, terminal, termination)
tail (also: flatfoot)
volume_up
hekus {noun}
The peeper told Eddie some guy in a gray Plymouth was tailing him.
A hekus azt mondta Eddie-nek, hogy valaki mászkál utána egy szürke Plymouthban.
tail (also: foxhound, hound, sleuth, sheriff)
volume_up
kopó {noun}
tail (also: girl, twist)
volume_up
csaj {noun}
tail (also: rear end)
tail
tail
volume_up
fark {noun}
tail (also: train)
volume_up
farok {noun}
Foam, a snaking red-purple tail slithering down then vanishing in the swirling maelstrom.
Egy vöröses-lila farok kígyózott le az örvényben, s a lény gyorsan eltűnt.
Too close, Kham was caught by the tail and lifted from his feet.
Kham túl közel állt, így az izmos farok ütése oldalba kapta, és a levegőbe röpítette.
Protruding from the rump of this strange creation was a long and floppy tail with a puff on the end.
A különös lény ülepéből hosszú, petyhüdt farok csüngött le, a végén szőrpamaccsal.
tail
volume_up
írás {noun} (érmén)
On this side -- remember, you're excited about head-tail-tail; you're excited about head-tail-head.
Ezen az oldalon -- ne felejtsék, a fej-írás-írás izgalmas; itt a fej-írás-fej izgalmas.
There's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following.
Van egy kapcsolat a fej-írás-fej, a fej-írás-írás és a genetika között, és ez a következő.
If you went head-tail-head-tail-head, you can cunningly get two occurrences of the pattern in only five tosses.
A fej-írás-fej-írás-fej sorozatban ravaszul kétszer is megjelenik a minta csupán öt dobásból.
tail
volume_up
picsa {noun}
tail
volume_up
szárny {noun} (kabáté)
Far down the fuselage, wafer-thin wings sprouted, delta-shaped, being both wings and tail controls all in one.
Hátul, a géptörzs végén hártyavékony deltaszárnyak nyíltak, amelyek egyszerre látták el a szárny és a farok irányító feladatait.
tail
volume_up
uszály {noun} (ruháé)

Context sentences for "tail" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishThe downpour was diminishing, the tail ends of the storm front streaming overhead.
Az eső csillapodott, már csak egy vékony, felszakadozó felhőréteg volt felettük.
EnglishI can work up a current with my tail that will get you there in half the time.
Ha akarom, olyan sodrást kavarok a farkammal, hogy feleannyi idő alatt odaértek.
EnglishRabbit, don't forget, your choke points help you to identify who's on your tail.
A Nyúl ne felejtse el a fojtási pontokat, hogy beazonosíthassa, ki van a nyomában.
EnglishCastor had a small wing feather, but Germanicus a splendid one from the tail.
Castornak kis szárnytoll jutott, míg Germanicus remek farktollal dicsekedhetett.
EnglishIt certainly jammed everything the F-23s who'd been on McLanahan's tail had on them.
Az biztos, hogy a McLanahan sarkában járó F-23-asok minden berendezését kilőtte.
EnglishWe built all of the tail-warning receivers and aft jammer antennas into the tail.
Az összes vészjelző műszert és a hátsó zavaró antennákat beépítettük a farokrészbe.
EnglishHe stood on his tail and did a back flip while his guard blinked in confusion.
A farkára ágaskodott, és hátraszaltót csinált, a testőre pedig zavartan pislogott.
EnglishThere was no tail; he was convinced of it by the time he headed for the cafeteria.
Mire elindult a kis kávézó felé, Monk már megállapította, hogy nincs kísérője.
EnglishI used to think that fox-tail was just about the coolest thing in the world.
- Akkoriban azt hittem, hogy az antennára tűzött rókafaroknál nincs is pipecebb.
EnglishThe animal seemed to read the Abbot's thoughts, and wagged its tail like a dog.
Az állat olvasni látszott az apát gondolataiban, és farkát csóválta, mint egy kutya.
EnglishBrookida rose up in the water, balancing upon a series of churning tail-strokes.
Brukida kiemelkedett a vízből, és fröcskölő farkcsapásokkal egyensúlyozott.
EnglishA black cat, yes, but you see the tip of the black cat's tail happens to be white.
- Igen, fekete, de látja, a fekete macska farkának a vége történetesen fehér.
EnglishMaybe they were all one single plant or animal; we never did see a head or a tail.
Talán egyetlen növény vagy állat volt; sehol nem láttuk a fejét vagy farkát.
EnglishThe messman looked up and twisted his tail in the dolphin's equivalent of a shrug.
A fin felpillantott, és vállvonogató gesztussal csavarintott egyet a farkán.
EnglishHugh's fly was still unzipped, and he was still wearing the fox-tail around his neck.
A nap hőse szállt ki belőle, nadrágjának hasítéka nyitva, a rókafarok a nyakában.
English'The next time you go into the stables, don't look too closely at your horse's tail.'
Ha legközelebb az istállóban jársz, inkább ne nézd meg közelebbről a lovad farkát.
EnglishIt waddled along the passage on six splayed legs, twitching its tail as it went.
Hat ilidtalpas lábán totyogott a folyosó mentén, és csapkodott a farkával menet közben.
EnglishHe flipped some switches and returned to his small five-inch square tail radar display.
- Elcsavart néhány gombot, és visszament a négyszögletes farokradar képernyőhöz.
EnglishAt regular intervals, tail portals opened into chambers serving a variety of functions.
Szabályos közönként magas ajtók nyíltak, különböző célokat szolgáló helyiségekbe.