EN to take in
volume_up
{verb}

to take in (also: to bluff, to bubble, to chisel, to con)
to take in (also: to accept, to adopt, to concede, to grant)
(The Member agreed to take a blue card question under Rule 149(8) of the Rules of Procedure)
(a felszólaló elfogad egy kékkártyás kérdést)
Mr Chair, will you take a blue card question?
Elnök úr, elfogad egy kék kártyás kérdést?
Csekket is elfogad fizetségként?
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában.
I take no orders from him, and he takes no responsibility for me.
Nekem ő nem parancsol, de felelősséget sem vállal értem.
I am sure Parliament will take an active part in this decision-making process.
Biztos vagyok abban, hogy a Parlament aktív szerepet vállal majd ebben a döntéshozatali folyamatban.
to take in (also: to attend, to eye, to look, to look at)
alaposan megnéz vkit
to take in (also: to get in, to take into)
Talking about he gonna arrest us and take us in if we don't comp his ass.
Arról pofázott, hogy lecsukat, bevisz ha nem működünk együtt vele.
The bus will take you right into the center of town.
A busz bevisz egyenesen a város szívébe.
- Azonnal bevisz hozzá - csattant föl Petra.
to take in (also: to admit, to foster, to house, to receive)
Miss Bulstrode doesn't take every girl, I can tell you.
Ne gondold, hogy Miss Bulstrode akárkit befogad.
to take in (also: to ingest)
to take in (also: to let in, to tail in)
Henry looks around as if to say Someone else take this one, willya?
Henry körülnéz, mintha azt mondaná: Ezt vállalja valaki más.
to take in (also: to survey)
to take in
to take in (also: to take into)
erődöt rohammal bevesz
to take in
to take in
volume_up
járat {vb} (újságot)
to take in
to take in
to take in
volume_up
szűkebbre vesz {vb} (ruhát)
to take in
tisztába jön vkivel

Context sentences for "to take in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishAnd we use the Smart Pig to take care of those, Vice President Jackson finished.
És azokról is gondoskodhatunk intelligens kocákkal tette hozzá Jackson alelnök.
EnglishVorga must have been operating worse rackets than that to take this precaution.
A Vorga még egy ennél is sötétebb dolgot művelhetett, hogy ennyire vigyáznak rá.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishLeave Mona Mayfair to these two witches who love her and will take care of her.
Bízd Mona Mayfairt erre a két boszorkányra, akik szeretik, és majd vigyáznak rá.
EnglishShe reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
Elért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
EnglishIf you will take the 10:20 train to Yarrow, a friend will meet you with his car.
Ha eléred a 10.20-as vonatot, Yarrowban egy barátunk vár az állomáson kocsival.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishHad not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
Nem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishWe just take the main plug--she squeezed his organ--and we insert it in socket B.
Fogjuk a dugót - megszorította Tony nemi szervét - és a B-konnektorba helyezzük.
EnglishIt makes no great difference, since I am now about to take this rightful place.
- A lényegen nem változtat, mivel most készülök elfoglalni ezt a "jogos" helyet!
EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishWebsites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
A technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
EnglishEven a mul gladiator would think twice before attempting to take on a villichi.
Még egy félvér gladiátor is kétszer meggondolja, hogy megtámadjon-e egy villkhit.