EN to take up
volume_up
{verb}

to take up (also: to accept, to adopt, to concede, to grant)
to take up (also: to annex, to carry, to occupy, to seize)
to take up (also: to engage, to engross, to pin, to tie)
to take up (also: to adopt, to contract, to don, to draw)
to take up (also: to pick up, to pull up)
to take up (also: to favor, to patronize, to favour)
to take up (also: to furl)
to take up
to take up
volume_up
kiderül {vb} (időjárás)
That she is a sucker for the men and might take up with a stranger who might turn out to be a crook.
Hogy férfibolond, és kikezdhet egy idegennel, akiről esetleg kiderül, hogy szélhámos.

Context sentences for "to take up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishHad not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
Nem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
EnglishGrowth, because, without it, we will be unable to take up the social challenge.
Növekedés, mert anélkül képtelenek leszünk megbirkózni a társadalmi kihívással.
EnglishWe will also have to urgently take up the crucial issue of internet copyright.
Sürgősen foglalkoznunk kell az internetes szerzői jog szükségszerű kérdésével is.
EnglishI will work the spell which will make it possible for you to take up those swords.
Nemsokára elmondok egy varázslatot, amely ezt majd lehetővé teszi az önök számára.
EnglishThis affair of gifts and giving is now at an end, and we must take up other matters.
- Az ajándékozás végre véget ért, és most már foglalkozhatunk más dolgokkal is.
EnglishWell, you take the case up by all means, and let me know if you do any good.
- Szeretném, ha a kezedbe vennéd az ügyet, és tájékoztatnál, ha megtudsz valamit.
EnglishShe thought: If I dressed that girl, I'd soon make her husband sit up and take notice.
- Ha én öltöztetném ezt a nőt - gondolta -, akkor gyorsan kinyílna a férje szeme.
EnglishThis, then, is a major dialogue that is going to take up this last quarter.
Ez egy nagyszabású párbeszéd, amely el fog tartani az utolsó negyedév végéig.
EnglishNone of them decides to take up smoking in the desire to kill themselves.
Egyikük sem azért dönt úgy, hogy elkezd dohányozni, mert meg akarja ölni magát.
EnglishI thought I would take it up to London with me when I went - and - and have it valued.
Gondoltam, magammal viszem Londonba, amikor fölmegyek... és... megbecsültetem.
EnglishPlease could you explain to us, Commissioner, how Greece can increase take-up?
Meg tudná magyarázni nekünk, biztos úr, Görögország hogyan növelhetné a felhasználást?
Englishthere when the woman's away again, and wake the girl up, and take her away.
Odamegyünk megint az asszony távollétében, felkeltjük a lányt, és magunkkal visszük.
EnglishShe offered the question to the table, but nobody seemed willing to take it up.
Az asztalnál ülőkhöz intézte a kérdést, de senki sem sietett válaszolni.
EnglishShe pointed to the Indian guide who had been appointed to take them up to the pueblo.
Az indián vezetőre mutatott, akit azzal bíztak meg, hogy felvezesse őket a pueblóba.
EnglishIf you don't like the law, then take it up on appeal and get it changed.
Ha néni tetszik a törvény, forduljon a Legfelsőbb Bírósághoz, és változtassa meg.
EnglishThe two motor-cycle outriders dropped back to take up station at the rear of the convoy.
A két motorkerékpáros kísérő elmaradt mellőlük, és a konvoj végéhez csatlakozott.
EnglishI should never take up my speaking time by doing this, but I could not help it.
Nem erre kellene a felszólalásra igénybe vehető időmet felhasználni, de nem tehetek mást.
EnglishMr President, it will be up to the new College to take up its responsibilities.
Elnök úr, az új kollégium dolga, hogy tegyen eleget kötelezettségeinek.
EnglishGrumble aloud and you couldn't know what Peerssa might pick up and take as an order.
Káromkodj hangosan, és sohasem tudhatod, mit hall meg Peerssa és értelmez parancsként.