EN talent
volume_up
{noun}

It was a talent which skipped willfully from family to family, generation to genera- tion.
Olyan képesség ez, amely vándorol egyik családról a másikra, egyik generációról a másikra.
Valami képesség, ami belőlünk, többiekből hiányzik.
- Valóban ritka képesség - hagyta rá Madouc.
Look around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Nézzenek csak körül: ennyi tudás, energia, tehetség és technológia.
The moral: Money, position, health, handsomeness, and talent aren't everything.
Tanulság: pénz, pozíció, szépség, egészség, tehetség se minden.
We have a talent as a species for messing up wonderful things.
Fajunkra jellemző tehetség az, hogy képesek vagyunk gyönyörű dolgokat tönkretenni.
Hallorann thought to himself that only stewardesses and very young housewives seemed able to squat with any degree of grace; it was a rare and wonderful talent.
Hallorann arra gondolt, hogy csak stewardessek és nagyon fiatal anyukák tudnak kecsesen leguggolni; ritka és csodálatos adottság.
talent (also: aptitude, bent, calling, disposition)
volume_up
hajlam {noun}
talent (also: nose, sense, sensibility, taste)
talent
talent
talent
talent
Mindenkiben rejlik talentum.
There is always a place here for men of talent.
Tehetséges emberek számára nálunk mindig akad hely.
This will inevitably mean a loss of talent from London to countries outside the EU.
Ez elkerülhetetlenül ahhoz fog vezetni, hogy tehetséges emberek hagyják el Londont Unión kívüli országokért.
talent
volume_up
hályogkovács {noun}

Synonyms (English) for "talent":

talent

Context sentences for "talent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey took me in because I had great psionic talent and because I was an outcast.
Befogadtak, mert óriási pszionikus képességeim vannak, s azért, mert kitagadtak.
EnglishWhat you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent.
Itt egy elképesztően elszánt személlyel van dolgunk, aki megtalálta a tehetségét.
EnglishRoping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
Azt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
EnglishTake ye away therefore the talent from him and give it him that hath ten talents.
Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!
EnglishI hope, Ceda, that you do not lose that talent, with this new invention of yours.
Remélem, Kréda, ezzel az új találmánnyal sem veszíted el ezt a képességedet
EnglishShe had grown close to him since leaving Paranor, and she was a genuine talent.
Közel került hozzá, amióta elhagyták Paranort, és a lány valódi tehetségnek bizonyult.
EnglishA well-meaning aficionado, compensating for poor talent with strangely original ideas.
Utasítást mellékelt hozzá: válaszolja meg, mégpedig a lehető legudvariasabban.
English...a talent for persuading them to assist her in playing out her delusions.
...tehetsége, hogy rábeszélje őket, hogy asszisztáljanak a megtévesztéseihez.
EnglishYou know ... the way you handled Rudge ... you've got a real talent for interrogation.
- Tudja... ahogy Rudge-dzsal beszélt...magának nagy tehetsége van a kihallgatáshoz.
EnglishBut it is none of my talent to preach; these men were too wicked, even for me.
Nincs tehetségem a prédikáláshoz, de ezek az emberek még nekem is túl romlottak voltak.
EnglishEveryone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
Mindenki tehetséges egy bizonyos fokig, egy speciális módon, másféleképpen.
EnglishHe wasn't the least bit arrogant about his talent, and somehow that just made it worse.
A legkevésbé sem vágott fel tehetségével, de ettől csak még rosszabb volt Johnnak.
EnglishBecause I always had the impression you had too much talent to be a number three at CTU.
Mindig az volt az érzésem, túl tehetséges vagy ahhoz, hogy örök harmadik légy itt.
EnglishShe may have magic at her dis- posal and she may even have the talent to use it.
Lehet, hogy van varázsereje, talán még tehetsége is, hogy használja.
EnglishI had brought paper, ink, and quills, to exercise what small talent I have for drawing.
Hoztam magammal papírt, tintát és lúdtollat, hogy próbára tegyem szerény rajztudásomat.
EnglishHe liked to see some of the young talent the Agency was producing.
Moore nem győzött gyönyörködni az ügynökség által kitermelt fiatal tehetségeken.
EnglishThey loved him for his talent, and because he was bad, and he was brave.
Rajongtak érte, mert tehetséges volt, mert rossz volt, s mert bátor volt.
EnglishShe wasn't supporting as much growth as Bill, but perhaps had more natural talent.
Az asszonyban nem nőtt annyi byrus, mint Billben, de talán több volt a természetes adottsága.
EnglishThe drive back to the embassy illustrated what had been to Ryan a hidden talent.
Bivalyerős motorja volt, és Sharp tudta, hogyan kell kihasználni.
EnglishIf she had been allowed to study healing at Storlock, she must have talent.
Ha megengedték, hogy Storlockban tanulhassa a gyógyítás mesterségét, akkor tehetséges lehet.