EN

talk {noun}

volume_up
You know, the previous talk alluded to preventing heart disease.
Az előző előadás ugye a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről szólt.
So I hope this talk has raised sound in your consciousness.
Remélem ez az előadás a tudatosság szintjére emelte a hangot.
All right, and now there's one last TED talk that Microsoft has given in the past several years.
Jól van, van még egy utolsó TED előadás, amit a Microsoft tartott az elmúlt években.
How can I, whelmed by a flux of talk, meditate upon the Way?'
Hogyan elmélkedhetnék az Úton, amikor szakadatlan fecsegés zúg a fülembe?
Egyébként is, ez csupán üres fecsegés volt.
'Women talk,' said the lama at last, 'but that is a woman's infirmity.
- Asszonyi fecsegés - szólt végre a láma -, de hát ez az asszonyi gyarlóság.
In practical terms, this voluntary solidarity is empty talk.
Gyakorlati szempontból ez az önkéntes szolidaritás csak üres beszéd.
Without that, all the rest of it is just talk.
Enélkül minden további csak üres beszéd.
The time for empty talk is therefore past.
Az üres beszéd ideje elmúlt tehát.
There was much talk ... and then a growing agreement that this was a good idea.
Beszélgetés... és egyre többen egyeztek meg abban, hogy ez így egy jó ötlet.
This talk of the court was a breath of life in the deadness of this isolated place.
Ez a beszélgetés az udvarról életet hozott az elszigetelt hely halottságába.
These affairs were born in talk as much as in sensuality.
Viszonyaikat legalább annyira táplálta a beszélgetés, mint a bujaság.
A bit of polite talk, the Protocol Officer said.
- Egy kis udvarias csevegés, ennyi lesz az egész- biztosította a protokollos.
Just the clink of cut glass, and talk of rich men's pleasures.
Nem hallatszik más, csak a kristálypoharak koccanása és halk csevegés a gazdagok örömeiről.
Whatever else he could do, small talk was not his forte.
Ha bizonyos dolgokat jól csinált is, a csevegés nem volt az erőssége.
Fönt is elhallgatott a társalgás.
You talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Beszélj egy futóval, és garantálom, hogy 30 másodpercen belül a társalgás a sérülésekről szól.
A társalgás befejeződött.
Ez éveken át beszédtéma volt...
The Schengen area has been a major talking point recently.
A schengeni térség a közelmúltban fontos beszédtéma volt.
Hónapokig te leszel a beszédtéma.

Context sentences for "talk" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMeetings are places to go to talk about things you're supposed to be doing later.
Mítingre akkor megyünk, ha olyasmiről beszélünk, amit később kellene csinálnunk.
EnglishYou ever stop trying to shove knowledge down their throat and just talk to them?
Előfordult már, hogy véletlenül kiesett a szerepéből, és szóbaelegyedett velük?
EnglishYou'll have to talk to Gillian about coming with us, Charlie, he shook his head.
Meg kell beszélnie Gilliannel, hogy velünk jöhessen, Charlie rázta meg a fejét.
EnglishIf Simon walks in the middle of us, said Ralph, then we could talk over his head.
Ha közrefogjuk Simont mondta Ralph Jacknek , akkor átbeszélhetünk a feje fölött.
EnglishCold Sandra wanted to set eyes on her mother, she said, but not to talk to her.
Hideg Sandra azt mondta, hogy látni akarja az anyját, de nem akar beszélni vele.
EnglishAnd how can you talk like that about not wanting to be a part of the social body?
És hogy mondhatsz olyasmiket, hogy nem akarsz a társadalom testének része lenni?
EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
A problémák nem feltétlenül fognak maguktól megoldódni, ha nem beszélünk róluk.
EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Ezt mondta: "Ne is beszéljen nekem az online játékról, 100 000 EUR-t vesztettem”.
EnglishMr Gray knew it; those tapes of you under hypnosis ' 'Don't talk about those.'
Mr. Szürke tudta ezt; azok a szalagok, amelyek hipnózis alatt készültek rólad...
EnglishShe tugged her chin and rubbed her cheeksshe tried to talk to him with her hands.
Az állát s a két orcáját dörgölte, mint aki a keze segítségével próbál értekezni.
English'We're going to have to talk to that boy someday,' Ulath muttered to Sparhawk.
Valamikor beszélnünk kellene a kölyök fejével morogta Ulath Sparhawkhoz hajolva.
English'I'll talk with Talen and ask him to keep his relationship with Kurik to himself.'
Beszélek Talennel, és megkérem, hogy ne fecsegjen a Kurikkal való kapcsolatáról
EnglishThe talk around Monarch is that D'Courtney had Reich with his back to the wall.
A Birodalom háza táján azt beszélik, hogy DCourtney sarokba szorította Reichet.
EnglishBut the only way we can resolve this situation is if we can talk things through.
De az egyetlen módja, hogy megoldjuk ezt a helyzetet ha megbeszéljük a dolgot.
EnglishThat's what her real mommy said... and now they won't even let her talk to her.
Ezt mondta az igazi mamája is... és most még csak beszélgetni sem engedik őket.
EnglishThe way people talk about things they know nothing whatever about is disgraceful.
Gyalázat, miket össze nem beszélnek az emberek olyasmiről, amiről fogalmuk sincs.
EnglishWhen we talk about European culture, we are also talking about universal culture.
Amikor az európai kultúráról beszélünk, egyetemes kultúráról is beszélünk egyben.
EnglishPete is holding out his hand and Henry says, 'Pete wants to talk to you, Dud.'
Pete kinyújtja a kezét, Henry pedig azt mondja: - Pete akar beszélni veled, Dud.
EnglishUnfortunately, however when we talk about facts, there is nobody to hear them.
Sajnos azonban amikor a tényekről beszélünk, senki sincs, aki meghallaná azokat.
EnglishMr President, we always talk about renewable energy when we talk about prices.
Elnök úr, mindig a megújuló energiáról beszélünk, amikor az árak kerülnek szóba.

Synonyms (English) for "talk":

talk
talks
talking
English