EN

taste {noun}

volume_up
In my sleep I feel raging thirst, hear a thunderclap, taste cinnamon or coffee, clench a phantom fist.
Õrjítő szomjúságot érzek, mennydörgést hallok, kávé fahéjízét érzem, fantom-kezet szorítok ökölbe.
Taste became taste as he sipped the cognac that the robot bartender handed him.
Az íz íz volt, amikor belekortyolt a konyakba, amit a robotmixer nyújtott át neki.
Because it was that bitter taste which brought the high tide in over the piling.
Hiszen ez a keserű íz hozta meg a dagályt, amely elborítja a cölöpöket,
The taste flooded back like memory, making his saliva squirt in mingled pleasure and unhappiness.
Az íz visszahozta az emléket, amelyben élvezet és boldogtalanság keveredett.
In other words, it's not taste and mouth feel. it's a drug effect of the food within the brain that keeps us coming back again and again.
Más szóval, ez nem ízlelés és érzés, ez az étel droghatása... az agyra, amely rávesz minket a folytatásra.
The finished product will probably represent a crime against good taste.
Az épület feltehetően merénylet lesz a jó ízlés ellen.
She has a very good notion of fingering, though her taste is not equal to Anne's.
Az ujjrend ellen nem lehet semmi kifogás, de ízlés tekintetében nem éri utol Anne-t.
What's good taste mean? little Garp asked Jenny.
- Mi az a jó ízlés? - kérdezte Jennytől a kis Garp.

Context sentences for "taste" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishKeepiru couldn't pin it down, but there was something to the taste of the water.
Volt valami ismerős az itteni terepben, de Kipiru nem tudta meghatározni, mi az.
EnglishMy head was numb, my body stiff and heavy, and there was a bad taste in my mouth.
A fejemben tompaságot éreztem, a számban rossz ízt, a testem merev volt és nehéz.
EnglishTaste became taste as he sipped the cognac that the robot bartender handed him.
Az íz íz volt, amikor belekortyolt a konyakba, amit a robotmixer nyújtott át neki.
EnglishIt would be days before Udinaas had rid himself of that cloying, dreadful taste.
Udinász tudta, hogy napokba telik, mire legyőzi az elmúlás félelmetes szagát.
EnglishWhen you want the taste that won't weigh you down, the only way to go is up.
Amikor olyan ízt akar ami nem okoz súlyfelesleget, az egyetlen út felfelé vezet.
English'Wait till you taste this stuff,' Za said, leaning towards Gurgeh and winking.
Ugye nem baj, ha tegeződünk? mondta Za, majd Gurgehhez hajolt és rákacsintott.
EnglishThe cold was the taste of lemons and the vacuum was a rake of talons on his skin.
A hidegnek citromíze volt, és a légüres tér karomként szántott végig a bőrén.
EnglishBut you will lose your taste for others now that you have seen and spoken to me.'
De most majd ízetlennek fogod találni a többieket, miután láttál és beszéltél velem.
EnglishShe has a very good notion of fingering, though her taste is not equal to Anne's.
Az ujjrend ellen nem lehet semmi kifogás, de ízlés tekintetében nem éri utol Anne-t.
EnglishIts juices rushed the taste through her mouth, blasting the sensation to her brain.
A dús nedvek végigáradtak a szájában, telt érzéshullámokat lökve az agya felé.
EnglishLeaning heavily on his cane, he lifted the glass and took only a taste of it.
Elliott a botjára nehezedve felemelte a poharat, de csak épphogy belekortyolt.
EnglishTaste, and weep bitter tears, for the waste I shall do to your pretty things!
Ízleld és sírj keserű könnyeket a kárért, amit a holmijaid között okozni fogok!
EnglishMy shape is human; my body like yours performs its functions; I see, I hear, I taste.
- Az alakom emberi, a testem a tiedhez hasonlóan működik; látok, hallok, ízlelek.
EnglishIf you kissed me, and I could taste the sting in your mouth, it would help.
Ha megcsókoltál volna és érezhettem volna a szádban az aromát, az segített volna.
EnglishIf we want our descendants to know the taste of fish, controls are essential.
Ha azt akarjuk, hogy utódaink ismerjék a hal ízét, létfontosságúak az ellenőrzések.
EnglishHe goes everywhere in Baedeker, and he has no taste in either food or wine.
Ami benne van a bédekkerben, oda elmegy, de sem a borhoz, sem az ételhez nem ért.
EnglishI fumbled a cigarette around in my fingers and lit it and didn't like the taste of it.
Megmorzsolgattam egy cigarettát az ujjaim között, meggyújtottam, de nem ízlett.
EnglishI saw her breasts, felt the taste of her, saw in a blurred flash the flowered meadow.
Láttam a mellét, éreztem az ízét, láttam egy elmosódó villanásban a virágos rétet.
EnglishYou talk about things that millions of us won't ever taste or come to understand.
Sok millióan közülünk soha nem kóstolunk bele semmi ilyesmibe, és soha nem értjük meg.
EnglishIt can crumble so easily, but don't be afraid to stick your tongue out and taste it.
Annyira könnyen összemorzsolódhat, de ne félj kinyújtani a nyelved, hogy megkóstold.