"temper" translation into Hungarian

EN

"temper" in Hungarian

EN temper
volume_up
{noun}

Context sentences for "temper" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBehind him, the thing's temper broke through the shambling charade of normality.
Mögötte annak a valaminek a haragja széttörte a normalitás reszketeg illúzióját.
Englishroared the Prince of Leah finally, losing his temper altogether.
Elég a fecsegésből! ordította végül Leah hercege, aki teljesen kijött a sodrából.
EnglishThe fat man said tolerantly: Well, sir, I must say you have a most violent temper.
A kövér ember türelmesen mondta: Meg kell vallanom, uram, ön igen heves vérű.
EnglishHe lost his temper completely and said that the girl had to be sent away to school.
Teljesen elvesztette önuralmát, és kijelentette, hogy a lányt intézetbe kell küldeni.
EnglishOh, what a vile temper we have for such an angelic countenance, he said mildly.
Ej, de csúf természetünk van ehhez az angyali ábrázathoz mondta elnézően.
EnglishThe General did not lose his temper as the Interior Minister feared he might.
Nem következett be az, amitől tartott: a Tábornok nem jött ki a sodrából.
EnglishFair temper Mrs. Crump was in, all because Mr. Crump had gone out this afternoon.
Na, Mrs. Crump is cudar kedvében van, mert Mr. Crump elment délutánra.
EnglishHis temper, it was reputed, was the same length as his body and beard.
Türelme, mint híre járta, ugyanolyan kurta volt, mint a termete és a szakálla.
EnglishEvery bit of ill temper and spite that comes into your mind you blurt straight out.
A legcsekélyebb rossz hangulatodat, vagy haragodat is rögtön kimutatod.
Englishtemper.
Az adósságot adósságra halmozott, nők után kujtorgott, rossz természete volt.
EnglishI'd say, looking at Marshall, that he's a man with a funny kind of temper.
- Ahogy így elnézem Marshallt, az az érzésem, fura módon nézi a dolgokat.
EnglishFloyt waited for one or the other to lose his temper as the simpering and gibing went on.
Floyt azt várta, mikor jön már ki valamelyik a sodrából, ahogy csipkelődnek.
EnglishHe could not understand the other's uncharacteristic display of temper.
Nem értette ezt az ingerültséget, amely annyira nem volt jellemző a másikra.
EnglishViviane had said to her that a priestess must temper everything with her own judgment.
Viviane mindig azt mondta, hogy a papnőnek mindent a saját belátása szerint kell tennie.
EnglishAnd they will-what is it your priests say-they will temper the wind to the shorn lamb.
És - hogy is szokták mondani a papjaitok - nálunk a szelet a nyírott bárányhoz igazítják.
EnglishHis understanding and temper, though unlike her own, would have answered all her wishes.
Értelme és kedélye, ha más irányú is, mint az övé, megfelelt volna minden kívánságának.
EnglishTo temper that impulse, she reminded herself of how cuddly he had looked back at his apartment.
Csak az tartotta vissza, hogy eszébe jutott, nemrég még milyen édesnek találta.
EnglishI got home about six o'clock and found my father in a very bad temper.
Körülbelül hatkor értem haza, és apámat nagyon rossz hangulatban találtam.
EnglishHer temper was not cooled by the obvious fact that he had anticipated her.
Dühét nem hűtötte le, hogy Steve nyilvánvalóan számított erre, s még csak össze se rezzent.
EnglishAs a child I was taught what was right, but I was not taught to correct my temper.
Gyermekkoromban megtanítottak, mi a jó és helyes, de arra nem, hogyan uralkodjam természetemen.