"terror" translation into Hungarian

EN

"terror" in Hungarian

EN terror
volume_up
{noun}

terror (also: bewilderment, dismay, dread, fright)
FEAR - FLIGHT - TERROR - FEAR - FLIGHT - TERROR - flight!
FÉLELEM MENEKÜLÉS RÉMÜLET FÉLELEM MENEKÜLÉS RÉMÜLET ME-NE-KÜ-LÉS!
The terror, the violence, the implied violence, the purity of Harch's evil .
A rémület, az erőszak, Harch gonoszsága... mindez csak álom?
Terror reigned over all the community at Alexandria, and the prisons were crammed with victims.
A rémület uralkodott az alexandriai gyülekezeten; a börtönök megteltek áldozatokkal.
terror (also: dread, fear, horror, psychosis)
I felt such a terror, looking at her, such a terror for the whole mortal world.
Olyan rettegés fogott el a láttán, úgy féltettem az egész halandó világot!
The children started, screamed; their faces were distorted with terror.
A gyerekek reszkettek, sikoltoztak, arcukat rettegés torzította el.
He felt for a moment the old terror, and the old conviction.
Egy pillanatra eltöltötte a régi rettegés, a régi meggyőződés.

Synonyms (English) for "terror":

terror

Context sentences for "terror" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom behind him, in the barracks, he could hear Mister Dillon howling in terror.
A mögöttük levő főépület felől hallatszott, ahogy Mister Dillon rettegve felüvölt.
EnglishHis brother, too, felt a sudden chill, recalling that awful feeling of terror.
Hirtelen a fivére is megborzongott, amikor ismét átélte azt a szörnyű félelmet.
EnglishMy colleagues from Spain battle with the evil campaign of terror waged by ETA.
Spanyolországi kollégáim az ETA által szított terror gonosz kampányával küzdenek.
EnglishHe'd become the Terror in the ghost-train now, and they were the chilled punters.
Õ vált a szellemvonat-on a Borzalmak Urává, és ők lettek a beijedt kiskölykök.
EnglishWith a few turns of her engine, the Terror would dart beyond their cannon shots!
Csak egy utasítás a gépésznek, és messze elmaradnak, bármilyen sebesen haladnak is!
EnglishEvery time he even thought about the Man of Light, he felt the terror rise.
Minden egyes alkalommal rémülettel töltötte el, ha csak rágondolt a Fényemberre.
EnglishHis voice rose to a shriek of terror as Jack snatched the glasses off his face.
A kövér fiú rémülten felsikoltott, amikor Jack lekapta arcáról a szemüveget.
EnglishShe was the very image of terror, her face blanched and her mouth wet and quivering.
Az asszony maga volt az iszonyat, vértelen arcával, nedvesen vonagló szájával.
Englishanother cried, backing away in sudden terror.
Õ az, aki a Wyvallal küzdött! kiáltotta egy másik, s hirtelen rémült arccal elhátrált.
EnglishHe was reliving her terror, her horror, her torture, naked and unprotected.
Teljes intenzitással átélte a rémületet, amit a lány, azt a kínt, amit a lány.
EnglishTIE bombers roared overhead at a pitch that struck terror into the cloned pedestrians.
TIE-bombázók cikáztak a felhők között, motorjuk félelmetes morajlást hallatott.
EnglishThere is a new counter-terror team operating in England now, Dmitriy told him.
- Egy új terroristaellenes osztag működik Angliában - közölte vele Dmitrij.
EnglishMalta is a neutral state but where terror is concerned we are not neutral.
Málta semleges állam, de ha a terrorizmusról van szó, senki sem lehet semleges.
EnglishThey see the doom awaiting them, Quillas said, and are silenced by terror.
Látják, hogy lesújt rájuk a sors keze mondta Quillas és megnémultak a félelemtől.
EnglishSuddenly Azvan's face shone from the crystal, beaded with pain and great terror.
Azvan arca fénylett fel a kristályban, fájdalommal és félelemmel telten.
EnglishOptimism was a virtue; and the despair, the terror I often felt -- it was a sin.
A derűlátás erény, de az én gyakori rémületem, reménytelenségem, az bűn.
EnglishHis terror, cool and distant a moment ago, became a more immediate thing.
Közelebb került a félelme is, amely egy perccel ezelőtt még hűvös és távoli volt.
EnglishSoon their terror will overshadow the last armies of our friends, cutting off the
Iszonyúságuk hamarosan beárnyékolja barátaink utolsó hadait, eltakarja előlük a napot.
EnglishJust imagine a Member State of the EU in which terror has reigned for 25 years.
Képzeljünk el egy uniós tagállamot, amelyben 25 évig uralkodott a terror.
EnglishPerhaps, even, their commanders had been warned of my presence on board the Terror.
És hátha figyelmeztették a két hajó kapitányát, hogy esetleg a Rém fedélzetén vagyok?