"to testify" translation into Hungarian

EN

"to testify" in Hungarian

EN

to testify [testified|testified] {verb}

volume_up
Are you getting paid extra to testify in this trial?
Külön megfizetik önt azért, hogy most tanúvallomást tesz?
Rohr or anyone working for the plaintiff to come and testify?
Rohr vagy a felperes valamely másik képviselője azért, hogy idefáradt és tanúvallomást tesz?

Context sentences for "to testify" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA witness cannot refuse to testify on the grounds that he or she feels threatened.
A tanú nem tagadhatja meg a vallomástételt azon az alapon, hogy veszélyben van.
EnglishEven if Rita didn't think they were smart enough... to testify, they love Lucy.
Bár Rita is úgy gondolja, hogy nem elég okosak... tanúskodni, szeretik Lucy-t.
EnglishThe print is very fine, as anyone who has ever tried to use it will testify.'
A betűk nagyon aprók, ezt bárki megmondhatja maguknak, aki valaha is használta.
English'I've got a meeting with my lawyers before I testify at the hearing this morning.
- Megbeszélésem van az ügyvédeimmel mielőtt reggel a kihallgatásra megyek.
EnglishThe doctor can't testify as to whether or not the transplant would've worked.
A doktor úr nem tanúskodhat arról, hogy a műtét segített volna-e vagy sem.
EnglishHe says, You testify against Alderman Martinez, and we'll owe you, Joey.
Azt mondja, "Tanúsíts Martinez városatya ellen, és örökké adósaid leszünk, Joey."
EnglishWell, Your Honor, this may sound a bit strange, but I'd like to testify next.
- Bíró úr, lehet, hogy ez egy kicsit különösnek tűnik, de most én szeretnék tanúskodni.
EnglishAnyone who's followed politics can testify to how hard that is for some people to get.
Bárki aki követi a politikát, igazolhatja, hogy milyen nehezen is megy ez egyeseknek.
EnglishHe'll testify at the trials, then hit the road as a protected witness.
Tanúskodni fog a tárgyalásokon, aztán majd eltűnik, és az FBI védelme alatt lesz.
EnglishThey want me to make a list of the men who are fit enough to testify.
Készítenem kell egy listát azokról, akik elég erősek ahhoz, hogy tanúskodjanak.
EnglishAfter all, he was due to testify before a shitload of government investigators this morning.
Vé- gül is, szarrágó kormányzati nyomozók előtt kellett tanúskodnia aznap reggel.
EnglishAgent Hardy, if this goes to trial someone is gonna have to testify...
Hardy ügynök, ha tárgyalás lesz, valakinek tanúskodnia kell a kihallgatásról.
EnglishI already did it in my statement to the CId and I already testify to what I said.
Már megtettem a vallomásomban, amit a BNH-nak tettem és már tanúsítottam azt is amit mondtam.
EnglishAnd I testify again to every man circumcising himself that he is a debtor to do the whole law.
Azt is kijelentem a körülmetélkedőnek, hogy köteles az egész törvényt megtartani.
EnglishAre you going to allow the kid to testify? he asked -with a mouth full of roast beef.
- Megengedi, hogy tanúskodjon a gyerek? - kérdezte Harry tele szájjal.
EnglishIf necessary, I said, I'll testify under oath that that book came from Geiger's store.
Adott esetben mondtam eskü alatt fogom vallani, hogy ez a könyv Geiger boltjából származik.
EnglishSince both of his brothers testify he was outside, there was, at the very least, collusion.
Holmes is szemrehányóan nézett Lestrade-re a szalvétája fölött, szeme könnyben úszott.
EnglishI would testify to this under oath if it were the practice of Parliament.
Amennyiben parlamenti szokás lenne, úgy eskü alatt vallanék minderről.
English'Patriarch Dolmant summoned me to testify in a matter he's presenting this morning.
Dolmant pátriárka rendelt ide, hogy tanúskodjak egy ügyben, melyet ma reggel tárt a gyűlés elé.
EnglishThe child has a right to be at the hearing and may testify if he so chooses.
Joga van jelen lenni a meghallgatáson és tanúskodhat is, ha kíván.