"textile" translation into Hungarian

EN

"textile" in Hungarian

EN textile
volume_up
{noun}

textile (also: drape, stuff, texture, weave)
textile
volume_up
textil {noun}
Subject: Protection of the textile and clothing industries in the context of international trade
Tárgy: A textil- és a ruhaipar védelme a nemzetközi kereskedelemben
A programme for supporting the textile and clothing industry;
Program a textil- és ruhaipar támogatására;
EU textile and clothing tariffs will be down from 12 to 4%.
Az uniós textil- és ruházati cikkekre érvényes vámok 12-ről 4%-ra fognak csökkenni.
textile
Subject: Protection of the textile and clothing industries in the context of international trade
Tárgy: A textil- és a ruhaipar védelme a nemzetközi kereskedelemben
A programme for supporting the textile and clothing industry;
Program a textil- és ruhaipar támogatására;
EU textile and clothing tariffs will be down from 12 to 4%.
Az uniós textil- és ruházati cikkekre érvényes vámok 12-ről 4%-ra fognak csökkenni.
textile
textile
Textile workers in Lithuania received compensation from the EGF in August.
A litván textilipari dolgozók augusztusban kompenzációt kaptak az ESZA-tól.
There are municipalities with textile mills where unemployment is over 20%!
Vannak olyan textilipari települések, ahol a munkanélküliek aránya meghaladta a 20%-ot!
The products that Pakistan may export are ethanol, textiles and leather goods.
Pakisztán a következő termékeket exportálhatja: etanol, textilipari és bőripari termékek.

Synonyms (English) for "textile":

textile

Context sentences for "textile" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI voted in favour of the report on proof of origin for certain textile products.
Az egyes textiltermékek származási igazolásáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishI have voted in favour of the report on naming and labelling textile products.
A textiltermékek elnevezéséről és címkézéséről szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishConsumers must be able to make an informed choice when buying textile products.
A fogyasztókat a textiltermékek vásárlásakor tájékoztatni kell, mielőtt választanának.
EnglishThe recruits' eyes were as empty as the windows of abandoned textile mills.
Az újoncok szeme olyan üresen nézett, mint egy elhagyott textilgyár ablaka.
EnglishAt last, we have adopted 'made in' regulations in the textile sector.
, írásban. - (IT) Végre elfogadtuk a textiliparra vonatkozó "made in” rendeletet.
English(DA) Mr President, the textile industry is going through a period of dramatic change.
(DA) Tisztelt elnök úr! A textilipar drámai változáson megy keresztül.
English. - The textile industry is currently facing a challenging time all over Europe.
írásban. - Erőt próbáló időszak ez a textilipar számára Európa-szerte.
EnglishTo substantiate our request, we would like to invite you to take a tour of a textile factory.
Kérésünk alátámasztása céljából szeretnénk meghívni Önöket egy textilgyári látogatásra.
EnglishI voted for the Manders report on regulations covering the labelling of textile products.
A textiltermékek címkézését szabályozó rendeletről szóló Manders-jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe use of any products of animal origin must be clearly shown on the label of the textile product.
Az állati eredetű termékeket egyértelműen fel kell tüntetni a textiltermék címkéjén.
EnglishHowever, import control measures on textile products must be maintained.
Azonban a textiltermékekre vonatkozóan szükséges a behozatali ellenőrző intézkedések fenntartása.
EnglishThe textile industry safeguards that we have will indeed make sure that we retain European jobs.
A textilipar megőrzi, amit biztosítani akartunk, hogy megtartsuk az európai munkahelyeket.
EnglishThis Textile Regulation is a sound proposal and a necessary one.
A textiltermékekről szóló rendelet megalapozott és szükséges javaslat.
EnglishIn fact, last year textile imports from China went through the roof.
Valóban, tavaly óriási mennyiségű textilimport érkezett Kínából.
EnglishIt is not true to say that the textile industry was not impacted by the flooding.
Nem igaz, hogy a textilipart nem érintette az árvíz.
EnglishHas consideration been given to reducing the list of textile products?
Felmerült vajon, hogy csökkentsék a textiltermékek listáját?
EnglishThe objective of this regulation is to enable new textile fibres to be placed on the market more quickly.
E rendelet célja, hogy lehetővé tegye az újfajta szálak gyorsabb forgalomba hozatalát.
EnglishTextile names and related labelling of textile products (debate)
A textiltermékek elnevezése és ehhez kapcsolódó címkézés (vita)
EnglishIt is therefore particularly important for us to strengthen and continue to support the textile industry.
Ezért különösen fontos, hogy megerősítsük és a továbbiakban is támogassuk a textilipart.
English. - The report of Toine Manders is aimed at helping the buyers of textile products.
írásban. - Toine Manders jelentésének célja, hogy segítse a vásárlókat a textiltermékek vásárlásában.