"thankful" translation into Hungarian

EN

"thankful" in Hungarian

HU

EN thankful
volume_up
{adjective}

thankful (also: grateful, indebted)
I am very thankful for the Committee on Budgetary Affairs' initiative to do this.
Nagyon hálás vagyok ezért a Költségvetési Bizottság kezdeményezésének.
They do not know why I am thankful ... they do not know how much I have to be thankful for ...
Nem tudják, miért vagyok hálás... nem tudják, mennyire hálásnak kell lennem...
Beneath me, my groin was alive with thankful and desperate and isolated strength.
Ágyékom életre kelt, hálás, reménytelen és magányos erővel.

Synonyms (English) for "thankful":

thankful
English

Context sentences for "thankful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (SL) I am thankful to Mr Higgins for his additional question.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Megköszönöm Higgins úrnak a kiegészítő kérdést.
EnglishAnd I'm thankful that thing's not a zeppelin; they could overhaul us in a few hours.
Még az a jó, hogy nem léghajó az ott, az pár óra alatt utolérne bennünket.
EnglishLet us be thankful that you are preserved from a state of such insensibility.
- Adjunk hálát az égnek, hogy megőrizte magát az ilyen érzéketlenségtől.
EnglishUsually I'm thankful for it, but this time it means we've got off to a bad start.
Máskor hálát adok érte az égnek, de most emiatt jutottunk zsákutcába.
EnglishBut you don't have global amnesia, and that's something to be thankful for.
De magának nincs teljes körű emlékezetkiesése, és ezért hálásak lehetünk.
EnglishShe supposed she ought to be thankful that she had wound up in Willawauk County Hospital.
Hálát érzett, hogy itt lehet, össze sem lehetett hasonlítani a két kórházat.
EnglishRalph walked in the rear, thankful to have escaped responsibility for a time.
Ralph az utóvédben menetelt, hálásan, hogy legalább egy időre megszabadult a felelősségtől.
EnglishMy pupil, I am thankful to say, noticed very little of what was going on.
Növendékem, hál' istennek, nem nagyon vette észre, mi történik körülötte.
EnglishI am thankful that he took on board most of my concerns and even my criticisms.
Köszönöm, hogy figyelembe vette aggodalmaimat, sőt kritikámat is.
EnglishSheelah emerged dripping and bedraggled, and Ipan swept her up in his thankful arms.
Amikor Sheelah Is kikecmergett a folyóból, Énpánz hálásan átölelte.
EnglishWe are thankful for small mercies following a downturn of the kind seen after first reading.
Az első olvasat után bekövetkezett zuhanás után hálásak vagyunk az apró morzsákért is.
EnglishI am really thankful to all my colleagues who supported this initiative and worked on it.
Köszönöm minden kollégámnak, akik támogatták ezt a kezdeményezést és akik dolgoztak rajta.
EnglishHe was amazed, and thankful, and suddenly so full of fear that he almost disintegrated.
Hüledező hála látszott rajta, és váratlanul annyira eltelt félelemmel, hogy majdnem szétesett.
EnglishBishop said tearfully that there was indeed that to be thankful for.
Mrs. Bishop könnyek között elismerte, hogy valóban, ez az egyetlen örvendetes dolog az egészben.
EnglishThe afternoon passed slowly by, and I was thankful for the solitude.
A délután hosszúra nyúlt, és örültem, hogy végre egyedül lehetek.
EnglishA bond of trust was created, for which I am sincerely thankful.
Megteremtődött a bizalom légköre, amiért őszinte köszönettel tartozom.
EnglishFor the first time, I'm thankful we have so little furniture and furnishings.
Most először örülök neki, hogy ilyen kevés bútorunk van.
EnglishI nodded, offered to help, was refused, for which I was thankful, and wandered off again.
Bólintottam, felajánlottam a segítségemet, szerencsére visszautasította, és így tovább bandukoltam.
EnglishHe'll be gone, that's all that matters, and the Spruills'll be thankful you kept him from gettin' arrested.
Spruillék pedig még hálásak is lesznek nekünk, hogy Hank megúszta a letartóztatást.
EnglishWejust wanna say how thankful we are for all of your help.
Csak azt szeretnénk mondani, mennyire hálásak vagyunk a segítségedért.