"that one" translation into Hungarian

EN

"that one" in Hungarian

HU

EN that one
volume_up
{preposition}

that one
volume_up
az {prp.}
Innovation is not just a question of one building, one ministry, one programme.
Az innováció nem csupán egyetlen épület, minisztérium vagy program kérdése.
One gets infected, it is true, by the style of a work that one has been reading.
- Letagadhatatlan, hogy az embert megfertőzi az éppen olvasott könyv stílusa.
Only one of them escaped ... but that one is heading this way.
Csak az egyik cirkálójuk lépett meg de az az egy éppen ebbe az irányba tart.

Similar translations for "that one" in Hungarian

that conjunction
one noun
one numeral
Hungarian

Context sentences for "that one" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Egyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
EnglishOne has to assume that those seeking to free them are their friends or admirers.
Feltételezhetnénk, hogy a barátaik vagy a csodálóik akarják kiszabadítani őőket.
EnglishFor one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
Először is havi 1500 euróért képtelenség magasan képzett szakértőket alkalmazni.
EnglishWe know nothing about him, and I, for one, don't believe he's a simple herdsman.
- Semmit sem tudunk róla, én pedig komolyon kétlem, hogy egyszerű pásztor lenne.
EnglishRadar contact on another vessel, now one o'clock, three miles, Pilas called out.
Radarkapcsolat egy újabb hajóval kilenc óránál, három mérföldre kiáltotta Pilas.
EnglishPerhaps his son would be one, if he ever had the chance to marry and have a son.
Talán majd a fia, ha valaha megadatik neki, hogy megnősüljön és gyereket nemzzen.
EnglishIt might be any of them - yet all of them are unlikely for one very good reason.
Bárki lehetett közülük és mégis valószínűtlen, mert nagyon is jó magyarázata van.
EnglishChavez sidestepped left and spotted one, and brought his MP-10 to his shoulder.
Chávez oldalra lépett, hogy ne legyen takarásban, és vállához emelte MP-10-esét.
EnglishOne thing he could see: the skin of McCarthy's stomach hung in two slack dewlaps.
Egy dolgot azonban láthatott: McCarthy hasán két laza lebernyegben lógott a bőr.
EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishFrom his pocket he drew a plain envelope with one word written across the front.
- Emlékszik, ígérte, hogy egy apró csínyt megtesz a kedvemért, ugye, dr. Frankel?
EnglishThis one, for instance, the Jaff said, hauling a cat-sized beast from behind him.
- Ez itt például - mutatta a Jaff, előhúzva egy macskaméretű lényt a háta mögül.
EnglishYou mean one of those things where they can sell you out on ten minutes' notice?
Ez olyasmi, amivel tíz perc leforgása alatt el lehet adni a feje fölül a tetőt?
EnglishJannings had periodic fugues and Georgie always left when he saw one coming on.
Jannings időnként kiborult, és Georgie mindig elmenekült, ha ennek jeleit látta.
EnglishWouldn't it be easier if the Zemochs all gathered in one place, Domi?'
Nem lenne könnyebb dolgotok, ha a zemochiak egy helyre gyűlnének, domi? kérdezte.
EnglishAnd Irien itself is cursed ground, and no one enters there, even of Hjemur's men.
Irien elátkozott hellyé vált, senki sem teszi be oda a lábát, csak Hjemur lakói.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishLancelet is not rich, Ban had too many bastards to give much to any one of them.
Lancelet nem gazdag, Bannak több a fattya, semhogy bármelyiküknek sokat adhasson.
EnglishTHE SURGICAL NURSE, JENNA SPINELLI, HAD BEEN ONE year ahead of me in high school.
Jenna Spinelli, a műtős asszisztensnő, egy évvel járt fölöttem a középiskolában.
EnglishWe are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
Azt mondják nekünk, hogy egy ország szkepticizmusa nem fékezheti le a fejlődést.