"to thaw" translation into Hungarian

EN

"to thaw" in Hungarian

EN

to thaw [thawed|thawed] {verb}

volume_up
What thaws in turn collapses and falls to the ground.
Ami felenged, az összerogyik, a földre zuhan, és elrothad, Binadasz.
S ami fagyos volt felenged.

Synonyms (English) for "thaw":

thaw

Context sentences for "to thaw" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt’s so dry up here that the ground ought to thaw enough for digging in a little while.
Ebben a száraz hidegben meg kell várnom, hogy a fagyott föld felengedjen kissé.
EnglishApparently the summer thaw was strong enough to cut the road in many places.
A nyári olvadásnak láthatóan elég ereje volt ahhoz, hogy számos helyen átmossa az úttestet.
EnglishThe door did not swing open, and the iron bars did not thaw into starlight.
Az ajtó nem vágódott ki, és az acélrácsok nem olvadtak holdfénnyé.
EnglishSpring’s thaw had begun, and the Rogue was already a rushing torrent.
A tavaszi olvadás már megkezdődött, s a Rogue zajlásnak indult.
English. - (PL) Mr President, we have been talking lately of a political thaw in Belarus.
írásban. - (PL) Elnök úr, arról beszélünk mostanában, hogy politikai olvadás kezdődött Fehéroroszországban.
EnglishWhen he froze Torres, sickbay helped thaw him out.
Amikor Torrest fagyasztotta meg, rendelkezésünkre állt a gyengélkedő.
EnglishNevertheless, I welcome the recent thaw in relations.
Mindazonáltal, üdvözlöm az országgal való kapcsolatokban a közelmúltban bekövetkezett enyhülést.
EnglishI will bring the boy to Dragon Island then, at the spring thaw, and we will see whether he is ready to be made king.
- Tavaszi olvadáskor tehát a Sárkány-szigetre hozom a fiút, s meglátjuk, alkalmas-e királynak.
EnglishThe longing overwhelmed their hard-won skepticism like a spring thaw cracking the icy crust over a stream.
E sóvárgásuk áttörte keményen megharcolt szkepticizmusuk falát, akár egy folyó jeges kérgét a tavaszi olvadás.
EnglishThe Holnist offensive would begin again with the first thaw, with or without his compromised cooperation.
A holnisták offenzívája újrakezdődik, amint megindul az olvadás, akár kicsikarják belőle a kompromisszumot, akár nem.
English(PL) The experiment with a thaw in relations between the Union and Belarus continues to yield ambiguous results.
(PL) Az Unió és Belarusz közötti kapcsolatok enyhítésére tett kísérlet továbbra sem hoz egyértelmű eredményeket.
EnglishThe walls of the room seemed to thaw and run away, and the wizard's starry gown became the huge, howling night.
A szoba falai olvadozni kezdtek és tovatűntek, a varázsló csillagos köntöse hatalmas, tomboló éjszakává változott.
EnglishAll this remaining sixty percent is spring wheat, put down as seed in March and April after the thaw.
A szóban forgó hatvan százalék teljes egészében tavaszi búza, amelyet magról vetnek az olvadás után, márciusban és áprilisban.
EnglishLast December, the whole of the Ukraine and the Kuban Steppe were subjected to a freak thaw during the early days of the month.
A múlt év decemberének elsőő napjaiban egész Ukrajnában és Kubánban váratlan enyhülés következett be.
EnglishThat's one cold fish I'd love to thaw.
EnglishI would have to thaw you early.
Korán kell majd, hogy felébresszelek.
EnglishThe spring thaw would not be long in coming, but for the moment crusted snow hung on the branches of the birch and fir trees far below.
Már közeledett a tavaszi olvadás, de egyelőre még megkérgesedett hó takarta a fenyőket és a nyírfákat mélyen odalent.
EnglishHe allowed it to thaw for a moment.
EnglishAt the end of the day, I believe that this is one of the ways in which we could bring about a thaw in the frozen situation that we really do have.
Végeredményben azt gondolom, hogy ez az egyik módja annak, hogy enyhülést tudjunk elérni ebben a jelenlegi feszült helyzetben.
EnglishWhy the sudden thaw?