"thawing" translation into Hungarian


Infinitive of thawing: to thaw
EN

"thawing" in Hungarian

EN to thaw
volume_up
[thawed|thawed] {verb}

to thaw (also: to dissolve, to fuse, to fuze)
to thaw (also: to ease, to relent)
What thaws in turn collapses and falls to the ground.
Ami felenged, az összerogyik, a földre zuhan, és elrothad, Binadasz.
S ami fagyos volt felenged.
to thaw (also: to flux, to found, to fuse, to melt)

Synonyms (English) for "thaw":

thaw

Context sentences for "thawing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was the slightest thawing in the Lady's attitude as she said.
Mintha hajszálnyit enyhült volna a Lady keménysége, amikor megszólalt.
EnglishIt seems necessary to continue the policy of thawing mutual relations despite these abuses.
Ennek a visszaélésnek az ellenére szükségesnek tűnik a kölcsönös enyhülés politikájának a folytatása.
English'I've heard of some very remarkable successes of yours,' observed the colonel, thawing.
- Hallottam, néhány esetben milyen figyelemre méltó eredményeket ért el - jegyezte meg az ezredes kissé fölengedve.
EnglishIt may be, upon thawing, that his grip on the sword loosens.
Lehetséges, hogy ha felolvad, akkor a kard is kiszabadul.
EnglishThe thawing of Mrs. Bishop was no easy matter.
Mrs. Bishopot szóra bírni nem volt könnyű feladat.
EnglishOur tales tell of a great thawing.
A legendák egy nagy olvadásról beszélnek.
English(c) an adequate thawing room;
c) egy megfelelő kiolvasztó helyiség;
EnglishBut he was thawing rapidly, and under the jaded layer she was finding a warm man who obviously liked her very much.
De viselkedése gyorsan változott, és a megcsömörlött, cinikus ember álarca mögött Darby egy melegszívű férfit talált, aki nyilvánvalóan kedveli őt.
EnglishWe actually drilled holes into the ice, way deep down below the thawing level, and had some cameras out there for the past month and a half or so.
Valójában lyukakat fúrtunk a jégbe, mélyen az olvadó jég szintje alá és otthagytuk a fényképezőgépeket úgy másfél hónapra.
EnglishThe heat in the chamber was thawing the corpse, and, as Udinaas worked setting coins on the torso, he was continually startled by movement.
A szoba melege felolvasztotta a holttestet, és Udinász, miközben az érméket helyezte a helyükre, folyton mozgásra lett figyelmes.
EnglishThe sorcery is thawing.
EnglishThe slow unwrapping of the noteso it wouldn't tearmade sounds as crisp as autumn, though all around Garp it was a cold March, the hurt ground thawing to mud.
A levélke széthajtogatása - óvatosan, hogy el ne hasadozzon - ősz hangjait idézte, holott hideg március volt, alig engedett fel a fagyos föld.