"theatre" translation into Hungarian

EN

"theatre" in Hungarian

EN theatre
volume_up
{noun}

1. British English

theatre (also: house, shop, stage, theater)
GENEVIEVE: I though he was an idiot savant in that way, too theatre and pharmacy.
GENEVIÉVE Azt gondoltam, ebben is tudós idióta színház és gyógyszerészet.
A traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
A hagyományos könyv kultúránk szerves részét képezi, csakúgy, mint a színház vagy a képzőművészet.
Baby Racer was a real low- down theatre, a learner's Vurt.
A Száguldás egy nagyon alacsony szintű színház, tanuló-Vurt.

Context sentences for "theatre" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo the Palais-Royal, she said to the coachman; stop near the Theatre-Francais.
- A Palais-Royalhoz - szólt az asszony a kocsishoz -, a Thé(tre-Fran(ais mellé.
EnglishDead silence prevailed in the theatre, broken at last by the strains of heroic music.
Nagy csend támadt az egész színházban, és nemsokára harcias zene hangjai zendültek fel.
EnglishHe drove slowly by the Montrose Theatre, still boarded and burned out.
Lassan hajtott el a Montrose mozi mellett, ami még mindig bedeszkázva, kiégve állt.
EnglishI have been Stratford Avon, Shakespeare Theatre and Warwick Castle.
Voltam Stratford-upon-Avonban, a Shakespeare Színházban és a warwicki várkastélyban.
EnglishTo me it is something from theatre, and I will get back to that a little bit later.
Engem ez a színházra emlékeztet, de erre még később visszatérek.
EnglishThree of my cousins are dancing with the Bolshoi Theatre in Moscow.
Az ottani unokatestvéreimen keresztül táncoltam a híres moszkvai Bolsoj színházban is.
EnglishIt is for this reason that I believe what we are witnessing here is a bit of political theatre.
Ezért úgy gondolom, hogy amit ma itt látunk, az tisztán politikai színjáték.
EnglishSpade drew Cairo back towards the curb a little away from the other waiting theatre-goers.
Spade Cairót a sarok felé húzta, távolabb a színházba igyekvő tömegtől.
EnglishA few days later Agrippina happened to see him outside the theatre.
Hordszékén a palotába vitette magát, hogy utoljára kegyelemért könyörögjön Tiberiushoz.
EnglishAnd then the voice from the back of the theatre could rumble: 'To reproduce.
Amire a színpad mélyéről így döröghetne a hang: Hogy sokasodjál.
EnglishAnd as soon as we were dragged into the Theatre des Vampires, I was crying out for Armand.
Ahogy bevonszoltak bennünket a Vámpírszínházba, Armandért kiáltottam.
EnglishAnd don't forget about Ar-mand, the mentor of the Theatre des Vampires in Paris.
- És ne feledd Armand-t, a párizsi Vámpírszínház mentorát.
EnglishThe place had been a cabaret-theatre before the P.O.U.M. took it over.
Az épület varietészínház volt, mielőtt a POUM birtokba vette volna.
EnglishIn ancient Greek theatre, a crisis means an opportunity - yes, the challenge of a turning point.
Az ókori görög színházban a krízis lehetőséget jelent - igen, egy fordulópont kihívását.
EnglishI tinkered, too, with the idea of having the voice of God coming from the back of the theatre.
Eljátszadoztam azzal a gondolattal is, hogy a színpad mélyéről megszólaltatom az Úr hangját.
EnglishIt was last night, sir, while you were out at the theatre with Mrs Oliver.
Már késő este volt, ön pedig színházba ment Mrs. Oliverrel.
EnglishWe are dealing with a theatre - and thank God that that noble woman regained her freedom.
Egy színjátékkal van dolgunk - és istennek hála, hogy ez a nagyszerű asszony visszanyerte szabadságát.
EnglishHow do you think I feel having to do dinner theatre to pay the bills?
Milyen érzés, hogy ezt kell csinálnom, hogy pénzünk legyen?
EnglishI could well remember his mad insistence in the Theatre des Vampires.
Jól emlékeztem még dühös követelőzésére a Vámpírszínházban.
EnglishIt had the air of a crowded wake or intermission at the theatre.
Az egész emlékeztetett egy népes virrasztásra, vagy egy felvonások közötti szünetre a színházban.