"thigh" translation into Hungarian

EN

"thigh" in Hungarian

HU

EN thigh
volume_up
{noun}

thigh (also: leg, ham, haunch)
volume_up
comb {noun}
Then she leaned up against me hard, thigh to thigh and breast to breast.
Aztán megint szorosan nekem dőlt, comb a combhoz, mell a mellhez.
Then theA struck him: upper thigh, groin, spleen, shoulder, cheel and heart.
Aztán elérték a golyók felső comb, ágyék, lép, váll, arc és szív.
TABLE 2 : MASS OF HEAD , NECK , TORSO , THIGH AND LOWER LEG .
2. táblázat: a fej, a nyak, a törzs, a comb és a lábszár tömege.

Synonyms (English) for "thigh":

thigh

Context sentences for "thigh" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe demons tulwar chopped down into its right thigh, ringing as it bit into bone.
A démon szablyája így lecsaphatott a jobb combjára, s egészen a csontjáig hatolt.
Englishholes in the heart, took off the crouching figures left ear and creased his thigh.
Monk a figura bal fülét találta el, és lecsippentett egy darabkát a combjából.
EnglishThe gash on his thigh, the one the turnsignal had made, burned like a brand.
A seb, amelyet az indexkar hasított a combjába, úgy égett, mint a tüzes billog.
EnglishAnd now he lay beside her, feeling her warm and sleeping thigh against his own.
Most feküdt mellette, érezte, hogy az alvó meleg combja a sajátjához simul.
EnglishAfraid that the blast had hit Kate and Jason, I stabbed Petey's thigh again.
Féltem, hogy a lövés eltalálta Kate-et és Jasont, újból beledöftem Petey combjába.
EnglishThe jumper rode up, revealing a momentary heart-stopping length of thigh.
Szvettere-blúza fölcsúszott, s lélegzetállító araszt mutatott a dereka tájáról.
Englishhe said, and he suddenly slapped his thigh.
Úgy gondolta, nem lenne illendő? kérdezte, és hirtelen mozdulattal a combjára ütött.
EnglishAnd he hath on his garment and on his thigh written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS.
Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura.
EnglishCarefully, he eased his hand along his thigh to where his long knife was sheathed.
Óvatosan a combjához emelte a kezét, ahol hosszú kése függött a tokjában.
Englishhe said, turning the page and letting his hand drop to his thigh.
Most meg mi van? mordult rá Lestat, lapozott a kottában, és combjára ejtette két kezét.
EnglishIgnoring the bleeding thigh wound, he brandished his blade and advanced on Jak.
Megszorította a kardját, és rárontott Jakra, aki Cale irányába hátrált.
EnglishHilary put her hand on his thigh, where the muscles were also tense beneath his slacks.
belehatol, és ettől szétáradt benne a forróság, az izgalomtól megborzongott.
EnglishCole's thigh is, in fact, an antique.
Eszerint a golyó, amit állítása szerint Mr. Cole lábából vett ki, igazi antik darab.
EnglishOnce my belt was tightly fastened, the tunic didn't come to halfway down my thigh.
Amint becsatoltam az övemet, a tunika már csak a combom közepéig ért.
Englishhe asked as he felt through his thigh pocket for his repair kit.
Megsérült még valaki? kérdezte, és kotorászni kezdett a zsebében a szerelőkészlete után.
EnglishIt came up to his lower thigh, just about Danny's height when he was standing up.
A combja közepéig ért, körülbelül olyan magas lehetett, mint Danny.
EnglishHe picked up the canteen, screwed its cap tight, and slipped it into a thigh pouch.
Megfogta a kulacsot, szorosan rácsavarta a kupakot, és zsebre tette.
EnglishThen Petey wailed as I rolled under the tree and plunged the hunting knife into his thigh.
Aztán Petey jajveszékelt, amikor a fa alá gurultam, és a combjába döftem a vadászkést.
EnglishShe reached down and pinched his thigh, very hard, and he whimpered in his sleep.
Jó erősen belecsípett a fiú combjába, mire az fölnyögött álmában.
EnglishMaybe one woman took a thigh bone and another the bones of his fingers and, ah, I don't know.
Az egyik talán a combcsontját vitte magával, a másik az ujjperceit, ó, mit tudom én!