EN thoughtfully
volume_up
{adverb}

Most insurance companies are, I add thoughtfully, and Dot smiles at this.
Mint a legtöbb biztosítótársaság teszem hozzá előzékenyen, és Dot elmosolyodik.
thoughtfully (also: bona fide, earnestly, gravely, seriously)
He looked thoughtfully down at his hands as he spoke in jerky disconnected sentences.
Komolyan lenézett a kezére, miközben szaggatott kusza mondatokban. beszélt.
I said thoughtfully: I agree with you that one can't be too didactic.
Abban egyetértünk, hogy az ember ne legyen túl didaktikus mondtam nagyon komolyan.
Battle looked at her thoughtfully for a minute or two.
Battle egy darabig komolyan nézett rá.
thoughtfully (also: coolly, prudently, prudentially)
thoughtfully (also: deeply, low, soundly, deep)
So it's like that, he said very thoughtfully.
Szóval ez a becses helyzet mondta mélyen elgondolkozva.
thoughtfully
There may, Hercule Poirot added thoughtfully, be certain tests...
- Bizonyos próbákra, persze - tette hozzá elgondolkozva Poirot -, szükség lesz.
Circumstantial evidence is a very tricky thing, answered Holmes thoughtfully.
A közvetett bizonyíték nagyon csalóka dolog felelte Holmes elgondolkozva.
Where it was very convenient for the boys to find, said Miss Marple thoughtfully.
- Ahol a fiúk könnyen megtalálhatták - mondta Miss Marple elgondolkozva.
thoughtfully
thoughtfully
I read this all very thoughtfully, smiling most agreeably.
Nagyon figyelmesen elolvastam, miközben bűbájosan mosolyogtam.
His eyes rested thoughtfully on the chemist.
Szeme figyelmesen megpihent a gyógyszerészen.
Miss Marple figyelmesen szemügyre vette.

Context sentences for "thoughtfully" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDrummond, Judge Kipler says thoughtfully.
Hadd szakítsam félbe egy pillanatra, Mr. Drummond szól közbe Kipler bíró tűnődve.
EnglishElmara sighed, juggled the Lion Sword thoughtfully, and squinted up at the sun.
Elmara sóhajtott, óvatosan kezébe vette az Oroszlánkardot és felnézett a napra.
EnglishWe need to rethink those things anyway, Merrill Lynch announced thoughtfully.
Úgyis át kell gondolnunk azokat a programokat mondta gondterhelten Merrill Lynch.
EnglishSo much for the police-court, said Holmes thoughtfully, tossing aside the paper.
Hát röviden ennyit a bírósági tárgyalásról mondta Holmes, és az újságot félresöpörte.
EnglishDrinn sipped his wine and thoughtfully filled Schmendrick's glass once more.
Drinn beleivott a borába, és elgondolkodva töltötte tele újra Schmendrick poharát.
EnglishHe scooped a handful of the warm ash into one palm, gazing at it thoughtfully.
Egyik tenyerére rásöpört egy maroknyi meleg hamut, és elgondolkodva bámulta.
EnglishThe man gazed thoughtfully at the two foreigners near the door, and nodded.
A férfi alaposan megnézte magának az ajtónál álló két külföldit, aztán bólintott.
EnglishKahle regarded the pouch thoughtfully for a moment, then tucked it into his robes.
Kahle egy pillanatig elgondolkodva méregette a tasakot, azután köntöse alá rejtette.
EnglishMyrjala took up her tankard again and stared thoughtfully at her reflection in it.
Myrjala felemelte fém kupáját és jelentőségteljesen nézte rajta tükörképét.
EnglishNettle Cobb, he said thoughtfully, cutting another bite from his slice of cake.
- Nettie Cobb? - visszahangozta Gaunt tűnődőn, és újabb szeletet metszett.
EnglishWhen he'd left, I said, thoughtfully to Vale: I wish I could do something like that.
Szívesen foglalkoznék ehhez hasonlóval mondtam Vale-nek, miután Pyre elment.
EnglishYou may be right, Panamon agreed slowly, thoughtfully, his good hand rubbing his chin.
Talán helyeselt lassan, elgondolkodva Panamon, ép kezével az állát vakargatva.
EnglishWell, now, he said thoughtfully, hand straying to the alarm-horn at his belt.
- Hmm, hmm - merengett a gondolataiba merülve, és a jelzőkürtje után nyúlt.
EnglishThe Chief Constable nodded thoughtfully, then he pushed across a paper to Craddock.
A főfelügyelő tűnődve bólintott, aztán odatolt Craddocknak egy papírlapot.
EnglishShe looked thoughtfully up into the branches and at the dark shadows of Chestnut Street.
Töprengve felpillantott az ágakra, majd végignézett a sötét Gesztenyefa utcán.
English.We're going to have a certain tactical advantage,' Komier said thoughtfully.
Ki kell harcolnunk valamilyen taktikai előnyt töprengett hangosan Komier.
EnglishOn to the magelords, then, Elminster said, rubbing his hands together thoughtfully.
- Akkor máguslordokra fel. - mondta Elminster jelentőségteljesen összedörzsölve kezeit.
EnglishChrono went out on the beach alone, wandered thoughtfully among Salo's parts.
Chrono kiment a partra, egymagában, és elgondolkodva bóklászott Salo alkatrészei között.
English'Our well-meant interference was really rather a pity,' said Virginia thoughtfully.
- A mi jó szándékú beavatkozásunkkal valóban csak kárt okoztunk - jegyezte meg Virginia.
EnglishWhich appears on the face of it to be nonsense, said Mrs Dane Calthrop thoughtfully.
Ami látszólag teljes képtelenség mondta elgondolkodva Mrs. Dane Calthrop.