EN

throw {noun}

volume_up
That was a nice throw,' he said to the young man, putting his hand on Berit's armoured shoulder.
Szép dobás volt állapította meg a pandion, és kezét a növendék páncélos vállára helyezte.
Szép dobás biccentett elismerően Kalten.
Ha nem lett volna az az utolsó dobás!
throw (also: creep, slide)

Context sentences for "throw" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
De ezzel összefüggésben nem kellene a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
EnglishMerely close this contact, engage this arm, throw in this togglethen you daze.
Csupán zárom a kört, bekötöm ezt a kart, kihúzom ezt a pecket... és te elkábulsz.
EnglishWhy didn't she throw off his hand and denounce him for the unnatural thing he was?
Miért nem rázta le magáról a kezét és leplezte le ezt a természetfölötti lényt?
EnglishI'll break them open, get the blood out of them, and throw them away like garbage.
Kiharapom a testüket, kiszívom belőlük a vért, és elhajítom őket, akár a szemetet.
EnglishWe can be fairly certain that the Zemochs saw the Earl throw the crown into the lake.
Szinte biztos, hogy a zemochiak látták, amikor a gróf bedobta a koronát a vízbe.
EnglishI think so, since hes almost out and that old womans run out of things to throw.
Így van, hiszen az öregasszony lassan kifogy a tárgyakból, melyeket a fejéhez vághat!
EnglishThen, Thank God, I can throw these things away and watch blank walls again.
Hál' Istennek kidobhatom ezeket a vackokat, és megint nézhetem a puszta falakat.
EnglishAnd now I saw the trees begin to thrash and move and throw down their leaves.
A fák, ahogy néztem őket, hajladozni, imbolyogni kezdtek, záporozott róluk a levél.
EnglishNow I find out you haven't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
Most meg kisül, hogy magának egy bilije nem maradt, se egy ablaka, amin kihajíthatná.
EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Tíz év után nem hiszem, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is ki kellene öntenünk.
EnglishOr did she just shoot something into their veins and then throw them on the stretchers?
A falnak támaszkodott, kezét karba fonta, és hagyta, hogy kedvünkre nézelődjünk.
EnglishThey lost all possessions except what they could throw into the sandcrawler.
Elvesztették mindenüket azon kívül, amit be tudtak dobálni a homokkúszójukba.
EnglishI put a hand out, hoping he wouldnt pull it off and throw it in the lake.
Kinyújtottam a kezem, abban a reményben, hogy nem fogja kitépni és a tóba dobni.
EnglishWho made you fearful enough to throw away so much, in order to escape him?
És ki az a rettenetes ember, aki miatt hajlandó volt lemondani annyi mindenről?
EnglishIfni sure seems to have gone out of her way to throw us curves, hasn't she, Hannes?
Ifni jól elkerülte őt, csak hogy megnehezítse a dolgunkat, nem igaz, Hannes?
EnglishCouldn't throw it into the woods; couldn't risk waking his knee up again.
Nem dobhatta be az erdőbe, nem kockáztatta meg, hogy ismét fölébressze a térdét.
EnglishFortune belonged to the man who was willing to risk everything on a single throw.
A szerencse a mellé az ember mellé szegődik, aki kész mindenét feltenni egyetlen lapra.
EnglishThrow me in the briar patch, McLanahan said as they moved forward to the entry hatch.
Dobjon csak a mély vízbe felelte McLanahan, miközben a gép bejárata felé indultak.
EnglishI had the urge to throw myself on him suddenly, but I was feeling just what he'd said.
Heves vágy fogott el, hogy rávessem magam, érezni kezdtem azt, amit megjósolt.