"to throw out" translation into Hungarian

EN

"to throw out" in Hungarian

EN to throw out
volume_up
{verb}

to throw out (also: to addle, to baffle, to bewilder, to clog)
to throw out (also: to drop, to shed, to let fall, to let sth slip)
to throw out (also: to kill, to negative, to poll)
to throw out
volume_up
épít {vb} (épületszárnyat)
kivet a kerékvágásból
to throw out

Context sentences for "to throw out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
De ezzel összefüggésben nem kellene a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni.
EnglishNow I find out you haven't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
Most meg kisül, hogy magának egy bilije nem maradt, se egy ablaka, amin kihajíthatná.
EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Tíz év után nem hiszem, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is ki kellene öntenünk.
EnglishYou can't throw yourself out there all exposed and vulnerable every time.
Nem vetheted magad eléjük, kiszolgáltatva magad az aljas támadásaikkal szemben.
EnglishThey're dying to throw the whole thing out and start fresh, but they can't.
Megfeszülnek, hogy kidobhassák az egészet és újrakezdhessék, de nem tehetik.
EnglishMadam President, I will keep it short and clear: throw out this nonsensical report.
Elnök asszony! Rövidre fogom és világos leszek: vessük el ezt az értelmetlen jelentést!
EnglishYet this does not mean we should throw the baby out with the bathwater.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyereket is ki kell öntenünk a fürdővízzel.
EnglishYou wait till I throw out my gun, and tell me we going to see Lester?
Megvárod, hogy kidobjam a fegyverem, és aztán mondod, hogy meglátogatjuk Lester-t?
EnglishShe tried to throw me out with the point of her chin, but even she wasn't that good.
Hát ez meg mi? most az álla hegyével próbált kidobni, de ehhez még ő sem volt elég ügyes.
EnglishIf he's that frightened, though, I don't know why he doesn't just throw it out.
De ha ennyire fél, nem értem, miért nem szabadul meg tle egyszeren.
EnglishHow are we to learn if we do not throw out the dogmas of Aristotle and Galen?'
Hogyan tanuljunk, ha nem vetjük el Arisztotelész és Galenus dogmáit?
EnglishThey would throw me out and tell me to go to the Bowery, where I belonged.
Ki fognak dobni, és azt mondják, menjek vissza a Boweryre, ott a helyem.
EnglishSo we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment.
Ezért elhatároztuk, hogy nem dobjuk ki a pasast, hanem megismételjük a kísérletet.
EnglishI throw my trade out of that God-damn window into the Grand Canal.
Kidobom a mesterségemet azon a feneette ablakon át, ni, bele a csatorna vizébe.
EnglishHowever, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
Ezt azonban nem szabad elsietni, mert akkor áteshetünk a ló túloldalára.
EnglishI hope the House will throw out these resolutions and support the amendments.
Remélem, hogy a Ház el fogja vetni ezeket az állásfoglalásokat, és támogatja a módosításokat.
EnglishSo we had to throw everything out the window and start from scratch.
Így hát dobhattunk ki mindent az ablakon, és kezdhettük megint elölről.
EnglishThrow out the malts and the nose-candy, and try using that pool of yours once in a while.
Dobd ki az összes skótot, meg orrcukrot, és próbálj kezdeni valamit végre az úszómedencéddel!
EnglishI will throw this question out to everyone here: is everything in order with the existing system?
Minden itt lévőhöz szól a kérdés: Minden rendben van a meglévő rendszerrel?
EnglishI see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water.
Értem, hogy mi az alapja, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel együtt!