"thunderous" translation into Hungarian

EN

"thunderous" in Hungarian

EN

thunderous {adjective}

volume_up
thunderous (also: blowy, dirty, frantic, gusty)
She could hear her own thunderous heartbeat.
Hilary hallotta saját viharos szívverését.
The chronicle of the Wersgor Crusade was long and thunderous.
A keresztes hadjárat krónikája hosszú és viharos volt.
The voicepresumably the pilot, the one who had made the initial call-in to Seattle-was nearly drowned out by a thunderous noise in the background.
A hang, feltehetően a pilóta hangja, azé aki Seattle-t hívta, szinte teljesen elveszett a háttérből behallatszó viharos dübörgésben.
thunderous (also: thundering)
Vigo mennydörgő kacajt hallatott.
A few long notes and silence, the thunderous silence of the drums; then shrill, in a neighing treble, the women's answer.
Néhány elnyújtott hang és csönd, a dobok mennydörgő csendje, aztán élesen, nyerítő szopránban a nők válasza következett.
The voices from the congregation next door rose in a thunderous roar, and all three paused expectantly.
A szomszéd ajtó mögött a gyülekezet hangzavara mennydörgő harsogássá erősödött, mire mindhárman elhallgattak.
thunderous
He was an oily-voiced, leather-lunged, pious U.S. attorney with obnoxious political aspirations and a thunderous opinion about everything.
Behízelgő modorú, remek beszélőkészséggel megáldott, szenteskedő ember volt, leplezetlen politikai ambíciókkal és dörgedelmes véleménnyel úgy általában mindenről.

Synonyms (English) for "thunderous":

thunderous
thunder

Context sentences for "thunderous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishthe thunderous boom of the first stroke of midnight.
Majd megszólalt a Big Ben: BAMM, az éjfél első, menydörgő harangütése.
EnglishAnd there was a cracking sound, and then the thunderous falling of the bricks.
Recsegés-ropogás hallatszott, majd dübörögve hullani kezdtek a téglák.
EnglishSo they stood and ate beneath a sky of thunderous brass that rang with the storm-coming.
A rézszín ég alatt, amelyet megzengetett a közeledő vihar, álltak a fűben, és ettek.
EnglishThe thunderous song reverberated in the windows, hurting Laura's ears.
A mennydörgésszerű hangba beleremegett az ablak üvege és Laura dobhártyája.
EnglishAnd it was less than forty miles from the meadow where the doomed 747 had come to a thunderous end.
Alig negyven mérföldnyire attól a mezőtől, ahol a 353-as járat becsapódott...
EnglishThe door of the room resounded to a thunderous knocking, shook in its frame, and burst in upon her.
Az ajtó ekkor megremegett, a fakeret fájdalmasan felnyögött, majd beszakadt.
EnglishWatching it disappear, Saul bristled, his heartbeat thunderous.
Míg a tovatűnő autót figyelte, Sault megint elöntötte a düh, a szíve hevesen zakatolt.
EnglishHe froze when he heard a thunderous roar directly above him.
De a mennydörgésszerű robaj közvetlenül a fejük fölött arcára fagyasztotta a mosolyt.
EnglishLake signed off amid thunderous applause, and reshook all the hands on the stage.
Lake tomboló éljenzés közepette lépett el a mikrofontól, majd mindenkivel megint kezet fogott a színpadon.
EnglishA thunderous bang reverberated through the Old Dog, and the right wing shuddered.
Az Old Dog megremegett, a jobb szárny inogni kezdett.
EnglishA thunderous bolt of anger was the ideal thing to distract Jilly from her terror and to keep it caged.
Jilly arcán fellobbanó harag futott végig, de igyekezett megfékezni magát.
EnglishHe combed the light-studded hills, the deep valleys in which the beat of souls was like a thunderous whisper.
Átfésülte a fényflitteres dombokat, a lelkek lüktetésétől morajló mély völgyeket.
EnglishShe flung herself back asij flames roared up in a thunderous column, shaking the stony ground.
Hátravetődött, amint magas tűzoszlopok csaptak fel a talajból.
EnglishOnce again the silence was thunderous and soft and utterly empty.
A csend egyszerre volt nyomasztó, puha, és üres, olyan üres, amit a földön el sem tudnak képzelni.
EnglishThe studio swam with the scent of their blood and our thunderous songs.
Vérük illatában és dalaink harsogásában úszott a stúdió.
EnglishAbove the sound of the wind, we could hear the perpetual thunderous roar of the surf along the reefs.
A hullámverés szüntelen, fenyegető moraja a szél zúgásán is áthallatszott a sziklaszirtek mentén.
EnglishTheir thunderous roots rose up out of the ground, forming hillocks of hard dark blistering wood.
A tölgyek félelmetes gyökerei kidudorodtak a földből, hantokat építve kemény, sötét, megrepedezett fából.
EnglishThere was a thunderous noise, but that was the crowd inside applauding.
Mennydörgött, de ez a tömeg, amely bent tapsol.
EnglishThe Daut knights lowered their lances and charged at a thunderous gallop; the knights of Lyonesse did the same.
A daut lovagok leengedték lándzsáikat, és vágtatni kezdtek; Lyonesse lovagjai ugyanezt tették.
EnglishWhen they did they'd surely see her, and come in a few thunderous strides to stamp her out.
Amikor ez bekövetkezik, minden bizonnyal felfigyelnek rá, és elindulnak, hogy néhány lépéssel beérve, halálra tapossák.