"thus far" translation into Hungarian

EN

"thus far" in Hungarian

HU

EN thus far
volume_up
{adverb}

thus far (also: so far)
volume_up
idáig {adv.}
Thus far only their other visitor, Clark, knew what that mission was.
Megjegyzendő, hogy ez idáig csak másik látogatójuk, Clark tudta, mi is ez a küldetés.
Four princes, thus far, Elminster said, nodding as if to nail them down in memory.
- Ez idáig négy herceg. - mondta Elminster bólogatva, mintha fejben számolná őket tovább.
When he got Whidden's note, he decided to play his hand boldly, pushing his thus-far-solid luck.
Amikor Whidden írását megkapta, elhatározta, hogy merészen kijátssza a kártyáját, bízva a szerencsében, mely ez idáig kegyes volt hozzá.

Synonyms (English) for "thus far":

thus far

Similar translations for "thus far" in Hungarian

far adjective
far adverb

Context sentences for "thus far" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Úgy véljük, hogy Barroso úr Bizottságának eddig ez a legjelentősebb tette.
EnglishThe Rat Catchers Guild has done a fine job thus far; we need make no adjustments there.
A Patkányfogó Liga eddig kitűnő munkát végzett: ott nincs szükség korrekcióra.
EnglishThus far, the thirtieth of December had been a busy, noisy, exciting day at the Pyramid.
A mai napig, december 30-ig, minden nap zajosan, csupa izgalomban telt a Pyramidban.
EnglishShall we assess the results achieved thus far in relation to the financial commitments made?
Értékeljük az eddig elért eredményeket a meghozott anyagi áldozatok függvényében?
English'I had got thus far in my own mind when we came to the footprints on the window ledge.
Eddig jutottam el magamban, amikor rá kellett térnünk az ablakpárkányon levő lábnyomokra.
EnglishThus far, we have heard a litany of things we have done wrong, Sadira said.
- Eddig valóságos litániát hallgattunk végig arról, mit csináltunk rosszul - mondta Sadira.
EnglishThe Provincial had promised to consider the requests, but thus far nothing had bees done.
A tartományfőnök megígérte, hogy gondolkozik a kérésein, de mindeddig semmi sem történt.
EnglishWould you like to use them to, ah, see farther through the sanctum than we've walked, thus far?
Akarod, hogy kihozzak párat, hogy tovább nézelődhess idebent, miután elmentél?
EnglishWe still do not know about these proposals, and thus far, we have not voted in favour of this report.
Még mindig nem ismerjük e javaslatok sorsát, ezért a jelentés ellen szavaztunk.
EnglishIt was something far worse than all the nightmarish creatures he had thus far considered.
Hanem valami sokkal rosszabb, mint az összes rémálomszerű teremtmény, amelyekre eddig gondolt.
EnglishEven so, war was never pleasant, although thus far always satisfactory in its conclusion.
Ennek ellenére a háborút senki sem fogadta szívesen, bár eddig az eredmény mindig kedvező volt.
EnglishI understand now why they let us come thus far, he had said, his voice rather quiet in its suddenness.
Most már értem, miért engedték, hogy ilyen messzire jöjjünk mondta váratlanul.
EnglishWe have escaped thus far by the goodness of God; do not let us run into danger now, we beseech you.'
Isten irgalma eddig megóvott bennünket, ne tegyük most ki magunkat ilyen veszélynek.
EnglishCandy had kept her silence thus far, but now her curiosity overcame her.
Cuki eddig egy szót sem szólt, de most legyűrte a kíváncsiság.
EnglishThus far Monarch Utilities has never had occasion to hire a 1st.
A Birodalom mind ez ideig egyetlenegyet sem tudott alkalmazni közülük.
EnglishSuch action has clear public support, as shown by opinion polls carried out thus far.
Ezek a lépések, amint erre az eddigi közvéleménykutatások is utalnak, egyértelmű támogatást élveznek.
EnglishYou are to be commended for the way in which you have conducted things thus far, however.'
Primátus, az eddig elvégzett munkájáért fogadja elismerésemet.
EnglishHave you any bright solutions for me that I've thus far missed?
Van valami értelmes javaslatod, ami eddig még nem jutott az eszembe?
EnglishJacob paused to study what he had thus far put on the paper.
Jacob megállt egy kicsit, hogy szemügyre vegye, amit eddig rajzolt.
EnglishThus far, this is still a pilot project, one that concerns Malta.
Jelenleg ez még csak kísérleti projekt, amely Máltát érinti.