EN tinge
volume_up
{noun}

tinge (also: cast, dye, nuance, shade)
A faint yellow tinge to his cheeks, a trace of pink to his lips.
Az orcákon sárgás árnyalat, az ajkakon leheletnyi rózsaszín.
tinge (also: complexion, shade, tincture)
tinge (also: smack, tincture)

Synonyms (English) for "tinge":

tinge

Context sentences for "tinge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am not scolding you; I do not want any tinge of bitterness to spoil our offering.
Nem korhollak, nem szeretném, ha keserű szájízzel fogadnád küldeményünket.
English'Not at all,' I said, with an air of surprise and a tinge of apology in my manner.
- Nem, egyáltalán nem - mondtam meglepetést színlelve s némi bocsánatkéréssel a hangomban.
EnglishHe read the thought upon my features, and his smile had a tinge of bitterness.
Látta az arcomon, mit gondolok, és kissé kesernyésen mosolyodott el.
EnglishMoonlight cast a bluish tinge on the light stone at the top of the hill.
A hold kékes fénnyel világította meg a dombtetején álló világos köveket.
EnglishAlthough his excitement was palpable, his face had a gray tinge.
Lerítt róla, hogy felizgatta a felfedezés, ráncos arca nem pirult ki, szürkés maradt.
EnglishThere was even a tinge of fashionable corruption in his diction.
Amikor megszólalt, a beszéde is szinte éppolyan nyegle volt, mint azoké.
EnglishA few unwinking stars had a pinkish tinge: small Jovian moons.
Néhány fényes csillag rózsaszínes árnyalatot kapott: apró jupiteri holdak.
EnglishIt pointed its finger at me, and the yellow eyes widened slightly, revealing a blood red tinge in the light.
Ujját rám szögezte, sárga szeme kissé elnyílt, s vérvörösen csillant a fényben.
EnglishAs he spoke the other's face assumed a greyish tinge of absolute terror.
Amint beszélt, a másiknak az arca hamuszürkére változott.
EnglishThe smallest tinge of impatience had crept into the young man's voice.
- A fiatalember hangjában szemernyi ingerültség érződött.
EnglishThe brown skin of his face took on a greenish tinge in the lamplight.
Barna arcbőre zöldes árnyalatot öltött a villanyfényben.
EnglishHer voice was soft and musical, and it was touched with just the faintest tinge of an exotic accent.
A hangja lágy volt és dallamos, alig érződött benne az akcentus.
EnglishThe bronze impassive face took a sudden and a deeper brick red tinge.
Az egykedvű, barna arc hirtelen rákvörös lett.
EnglishClearly, there was a tinge of jealousy in Miss Higleys heart.
Világos, hogy Miss Higley szívében volt némi irigység.
EnglishCrome, I thought, looked at him with a tinge of dislike adulterating the usual calm superiority.
Crome szokásos nyugodt, fölényes tekintetében mintha némi ellenszenv bujkált volna, ahogy ránézett a barátomra.
EnglishThere was even a faint pink tinge to the smooth skin.
Még valami halványrózsaszín árnyalata is volt sima bőrének.
EnglishUnder the white conical hat with a black pompon on the top, her fluffed out hair had a dark tinge that might have been red.
Fehér, kúp alakú sapkája alatt fekete bojt volt a tetején sötétes, leomló haj, lehetett éppen vörös is.
EnglishThad Beaumont's brain was the color of a conch shell's outer edge - a medium gray with just the slightest tinge of rose.
Thad Beaumont agyának olyan színe volt, mint egy tengeri kagyló külsejének: középszürke, a rózsaszín halvány árnyalataival.
EnglishLebel nodded with a tinge of sadness.
Lebel halvány szomorúsággal bólintott.
EnglishThis and a certain tinge of superstition were the only unusual traits in his character which his brother officers had observed.
Tiszttársainak megfigyelése szerint az ezredes jellemében ez volt az egyedüli szokatlan vonás - és valami babonás hajlandóság.