"toil" translation into Hungarian

EN

"toil" in Hungarian

EN toil
volume_up
{noun}

The toil was dull and mechanical, but at least he was moving, and at least every step took him closer to Lyra.
Egyhangú, gépies erőfeszítés, de legalább megmozgatja a tagjait, és minden lépés közelebb viszi Lyrához.
toil (also: plodding)
Joe hoped that the years, the toil, and the miscarriages had not caused any distance to open between Jeff and Mercy Ealing.
Joe remélte, hogy az évek, a gürcölés, a gyermektelenség nem taszította el egymástól Jeff és Mercy Ealinget.

Synonyms (English) for "toil":

toil

Context sentences for "toil" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd he saw a blue flicker down below, and strained to bring the barrel over toil.
Valami kék villant odalent, és Lee nagy erőfeszítéssel odairányította a puskacsövet.
EnglishShylick, now glum and out of sorts, did his best to evade the extra toil.
A most már morcos Shylick mindent megtett, hogy kibújjon a ráadás feladat alól.
EnglishThe fact is, I responded, that it would be much toil for very little profit.
- Ennek az az oka - feleltem -, hogy rengeteget kell fáradni olyan sovány eredményért!
English'This is a bitter end to our hope and to all our toil!' he said.
- Keserű vége ez minden reményünknek, minden fáradalmunknak! - mondta.
EnglishHe was not even a great specimen of a man, only an ordinary one, worn down by years of toil.
Még csak nem is volt valami fenséges jelenség, csak egy hétköznapi ember, akit elnyűtt a hosszú robot.
EnglishInto his mind a quotation came: They toil not, neither do they spin.
Az futott át az agyán: Nem munkálkodnak és nem fonnak..."
EnglishAs a nameless foundling I was forced into a life of stultifying toil.
Névtelen talált gyerekként a földet kényszerültem túrni.
EnglishWe work to attain an object, and the object gained, we find that what we miss is the daily toil.
Dolgozunk, hogy elérjünk egy célt, aztán amikor elértük, rájövünk, hogy hiányzik a mindennapi robot.
EnglishI was fighting in the toil of some nightmare fabric that seemed to have no substance yet was closed all about me.
Láthatatlan lidércnyomással viaskodtam, amely teljesen a hatalmába kerített.
English'To hope, maybe, but not to toil,' said Aragorn.
- A reményünknek talán, a fáradalmunknak semmi esetre sem - mondta Aragorn.
EnglishHe swept up all evidences of his toil and put them into his pocket.
Eltüntette a munka nyomait, mindent a zsebébe söpört.
EnglishHe drew himself up, slowly, as a man that is stiff from long bending over some dull toil.
Õ kihúzta magát, lassan, mint aki a keserves robot végén kiegyenesíti hosszú görnyedéstől elmerevedett derekát.
EnglishWhere appetites were satisfied without labor and toil?
A Paradicsom, ahol munka, kínlódás nélkül is jól lehet lakni?
EnglishPerhaps they would not wear out so many cloaks and tunics if they knew what toil it is to spin them!
- Mert nem koptatnának el annyi köpenyt meg zubbonyt, ha tudnák, micsoda munka megfonni hozzájuk az anyagot.
EnglishWe waste toil, blood and gold on warlike sorties!
Munkaerőt, vért és aranyat vesztegetünk a harci feladatokra!
EnglishThree weeks of unremitting and unrewarding toil.
Három heti lankadatlan és eredménytelen vesződség.
EnglishI have heard rumours that your secret agents seldom survive to enjoy the fruits of their toil.
- Az a szóbeszéd járja, hogy felséged titkos ügynökei ritkán maradnak olyan sokáig életben, hogy élvezhessék munkájuk gyümölcsét.
EnglishWhat devouring kind of toil could have so shriveled him?
Miféle munkában töpörödött így össze?
EnglishTo toil and not to seek for rest...
Hogy küzdjünk, és ne a pihenésen járjon az eszünk...
EnglishThe bloom of Sarles' youth was gone forever, but Sarles had little to show for his years of more or less diligent toil.
Sarles fiatalsága már a múlté volt, azonban többé-kevésbé szorgalmas munkáján kívül nem sok mindent tudott felmutatni.