"tolerant" translation into Hungarian

EN

"tolerant" in Hungarian

EN tolerant
volume_up
{adjective}

tolerant (also: broad, broad-minded)
I ask for an extremely tolerant and balanced attitude towards everyone.
Mindenki számára rendkívül toleráns és kiegyensúlyozott bánásmódot kérek.
A free and tolerant debate is of crucial importance to any country.
Egy szabad és toleráns vita minden ország számára kulcsfontosságú.
These are people who stand for an open and tolerant Pakistan.
Ők olyan emberek, akik kiállnak egy nyitott és toleráns Pakisztánért.
The gentle, tolerant folk looked on reverently.
A szelíd, türelmes népség tisztelettel hallgatta.
I'm a tolerant man,... but I do not tolerate disrespect.
Türelmes ember vagyok, de a tiszteletlenséget nem tűröm.
Pyre was tolerant, he would take anything, and I wasn't sure I was up to much.
Pyre mindig türelmes volt, bármivel megelégedett, már pedig akkor, úgy éreztem, nem tudok sokat nyújtani.

Synonyms (English) for "tolerant":

tolerant

Context sentences for "tolerant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am grateful to Mr Cohn-Bendit for being so tolerant as to let me speak.
Hálásan köszönöm Cohn-Bendit úrnak, hogy türelmesen hagyott beszélni.
EnglishThe rules of your order are evidently both tolerant and liberal.
- Rendjének szabályai nyilvánvalóan szabadelvűek és elnézőek - jegyezte meg.
EnglishWhy are national governments, national parliaments and the EU so tolerant of alcohol?
A nemzeti kormányok, a nemzeti parlamentek és az EU miért ennyire toleránsak az alkohollal szemben?
EnglishFairies are as tolerant as they are sympathetic, said King Throbius.
- A tündérek legalább annyira türelmesek, mint amennyire együtt érzőek -mondta Throbius király.
EnglishDiotallevi was at the door of his room, pointedly tolerant.
Diotallevi ott állt a szobája ajtajában, és erőltetetten nyájaskodott.
EnglishThe English are themselves too tolerant to burn anyone at the stake.
Ezt a szórakozást meghagyták honfitársainknak, a franciáknak.
EnglishName, Vale would say to me these days, as he demonstrated a certain point on the tolerant corpse of Pyre.
Neve? bökött rá Vale egy-egy pontra Pyre mindent türelemmel viselő testén.
EnglishHis expression was kind, tolerant, amused, patronizing.
Kedvesen, türelmesen, kedélyesen ás pártfogólag nézte a lányt.
EnglishWe need to spell out the facts, in an open and tolerant way.
Ki kell mondanunk a tényeket, nyíltan és elfogadóan.
EnglishKing Aillas has achieved his own great successes; why cannot he be more tolerant of your hopes and dreams?
- Aillas király szép sikereket ért el; miért nem tud elnézőbb lenni a te reményeiddel és álmaiddal szemben?
EnglishI have become more tolerant and open' (end of quote).
Toleránsabb és nyitottabb lettem” (eddig az idézet).
EnglishBalensa was fairly tolerant of the arrangement, in that he'd ceded her most of the rest of the apt.
Balensa nem nagyon tiltakozott az elrendezés ellen, főleg, hogy cserébe megkapta a lakás szinte teljes maradék részét.
EnglishNormally he was tolerant of tribal fancies, but he felt no great tenderness for the Outdwellers.
Rendszerint türelmet szokott tanúsítani a primitív hiedelmek iránt, a kintlakókkal szemben azonban nem táplált nagy megértést.
EnglishWe're not talking about tolerant views on bribery.
Ebben az esetben nincs értelme megbízni Ranben.
EnglishI am hopeful that in the medium term, this will lead to a more tolerant attitude towards the concept of religious freedom.
Remélem, hogy középtávon ez a vallásszabadság fogalmával kapcsolatos toleránsabb magatartáshoz vezet.
EnglishThey love me, so they're tolerant of my mistakes.'
Szeretnek engem, ezért elnézik a hibáimat.
EnglishWe must not be tolerant of intolerance.
Nem lehetünk toleránsak az intoleranciával szemben.
EnglishOur sympathies go out not only to his loved ones, but also to all Pakistanis who seek a more tolerant society.
Részvétünket nemcsak szeretteinek, hanem minden olyan pakisztáninak is küldjük, aki türelmesebb társadalomban szeretne élni.
EnglishNo health risk was involved, but some things are too exotic even for the most tolerant of people.
Nem az egészségügyi kockázat miatt, hanem azért, mert egyes elemeit még a legtoleránsabbak is túlságosan visszataszítónak tartották volna.
EnglishStudents become more open and tolerant.
A diákok nyitottabbá és toleránsabbá válnak.