"toward" translation into Hungarian

EN

"toward" in Hungarian

EN toward
volume_up
{adjective}

toward

Context sentences for "toward" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Twi'lek captain drew his blaster and stomped toward an old, ugly warehouse.
A twilek kapitány előhúzta a sugárpisztolyát, és egy omladozó raktárra mutatott.
EnglishChavez jumped out first, pistol in both hands and advancing toward the vehicle.
Chávez ugrott ki elsőként két kézbe fogva pisztolyát, így közeledett a járműhöz.
EnglishThey winged toward the sound of shrieking agony, eager to see the mighty fallen.
A fájdalomüvöltés irányába indultak, hogy megnézzék a hatalmasabb lény bukását.
EnglishAs she spoke, two more zombies came stumbling out the door, heading toward them.
Miközben beszélt, két újabb élőholt botorkált ki az ajtón, s feléjük tartottak.
EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishShe sank toward the bed and shivered so much that she wrapped a sheet around her.
Az ágyra hanyatlott, és olyan reszketés fogta el, hogy be kellett takarnia magát.
EnglishHer own spindle began to twirl again, and the reel sank slowly toward the floor.
- A fiatalasszony orsója ismét pörögni kezdett, s a kerék lassan megindult lefelé.
EnglishTaking Stormy's hand, I hurried her toward the front doors of the bowling center.
Õ jutott eszembe mikor elfordítottam tekintetem a hold rémesen somolygó arca elől.
EnglishThey raised knowing eyes and grins toward the ceiling and then toasted each other.
Mindentudó szemeket emeltek vigyorogva a plafonra, majd megemelték poharaikat is.
EnglishDuchess Pargot turned a sidelong glance toward King Casmir, whom she disliked.
Pargot hercegné lapos oldalpillantást vetett Casmir királyra, akit nem kedvelt.
EnglishShe broke the contact before his mind bolt could do more than leap toward her.
Gyorsan megtörte a kapcsolatot, mielőtt még az ördög elméje elérhette volna őt.
EnglishElephant gestured with both hands, looked confused, turned helplessly toward me.
Elefánt két kézzel gesztikulált, zavarodottnak tűnt, kétségbeesetten fordult felém.
EnglishBefore a guard comes along, Saul agreed and glanced behind him toward the darkness.
- Mielőtt erre jön az őrség - bólintott Saul, és maga mögé sandított a sötétbe.
EnglishWhile the businessman ate his salad, he stared through the window toward the bank.
Az üzletember a salátáját fogyasztotta, közben a bankot bámulta az ablakon át.
EnglishHe registered almost nothing of the drive toward Mossad headquarters in Tel Aviv.
Szinte nem is látta Tel-Avivot, miközben a Moszad főhadiszállására hajtottak.
EnglishHis fingers clawed and tore, moving convulsively toward the point of leverage.
Ujjai karmokként belemélyedtek az idegen karba, és próbáltak megkapaszkodni rajta.
EnglishHe stood for a moment at the head of the aisle, waiting for them to turn toward him.
Egy üdítőitalos dobozokkal teletömött hűtőszekrény előtt, Joe-nak háttal álltak.
EnglishHe swung toward the elevator door on the fourth floor and pressed the down button.
A harmadik emeleti liftajtóhoz futott, és lázas sietséggel megnyomta a gombot.
EnglishOnce again they headed toward their truck, but this time they managed to get in.
Ezután az egész Spruill család visszament a teherautóhoz, de ezúttal be is szálltak.
EnglishTwo young men, little more than boys, had sprung up and come eagerly toward her.
Két fiatalember, szinte még gyerek, tüstént felugrott, és lelkendezve indult feléje.