"tower" translation into Hungarian

EN

"tower" in Hungarian

EN

tower {noun}

volume_up
tower (also: bastion, bulwark)
A tower of strength if she could be persuaded to become an ally.
Erős bástya, ha rá tudom beszélni, hogy vegyen részt az ügyben.
Yes, she was a tower of strength, that woman.
Igen, az a nő erős volt és rendíthetetlen, akár egy bástya.
In short, I am neither a pawn nor a bishop, but a castle, a tower of strength, my boy.
Mert hát én nem vagyok sem paraszt, sem futó a sakktáblán, én bástya vagyok, öcsém.
Tower one, tower two, tower three, tower four.
Egyes torony, kettes torony, hármas torony, négyes torony.
Thirty paces from the overgrown yard of the Azath tower, Bugg skidded to a halt.
Harminclépésnyire az Azath-torony gazos udvarától Poloska megtorpant.
In the green depths of Myth Drannor, a lone and leaning tower collapsed with a roar.
Myth Drannor zöldellő mélyén egy magányos, ferde torony romokba dőlt.

Synonyms (English) for "tower":

tower

Context sentences for "tower" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDajeil turned the little tower-model over and over in her hands, frowning at it.
Dajeil körbe-körbe forgatta a toronymakettet a kezében, és a homlokát ráncolta.
EnglishIt was so the other time, when I looked down from my father's tower and saw her.
- Akkor is így éreztem, amikor lenéztem apám várából, és először láttam meg őt.
EnglishBrother Constantine had accompanied me from the bell tower and now joined us.
Constantine testvér lejött velem a harangtoronyból, és most itt állt mellettünk.
EnglishThey gathered by a lone lamp, within a watchful ring of silent Tower apprentices.
A fejek rögtön felé fordultak, amint Elminster csatlakozott a kicsiny társasághoz.
EnglishThey gathered in Preceptor Vanion's brown-carpeted study in the south tower.
Vanion preceptor barna szőnyeges dolgozószobájában gyűltek össze, a déli toronyban.
EnglishOnly to request a period of solitary meditation in the temple tower, said Varanna.
- Csak arról, hogy magányos meditációra vonul a templomtoronyba - válaszolta Varanna.
EnglishSparhawk held his breath as his friends struggled inside the tower out of his sight.
Sparhawk lélegzetvisszafojtva figyelte, ahogy társai eltűnnek az építményben.
EnglishHe didnt want to hear any of this, and chose to study the faceted tower instead.
Nem akarta hallani mindezt, ezért inkább a sokfalú tornyot tanulmányozta.
EnglishThe windows around the tower were small and deeply set, like frowning eyes.
A tornyon körös-körül mélyen ülő, apró ablakok mint megannyi szúrós tekintetű szem.
EnglishA ruined fortress-tower was set on low cliffs to guard a vanished harbor.
Egy alacsony szirt tetején romos őrtorony strázsált a hajdanvolt kikötő fölött.
EnglishBeyond them, above the intervening woods, rose the fourteen-story tower of Elstead.
Mindezeken túl, a közbeeső erdők mögött emelkedett Elstead tizennégy emeletes tornya.
EnglishHe worked his way quickly to a slender stone catwalk that bridged to an adjoining tower.
Odaért egy kőből rakott, keskeny futóhídhoz, amely egy másik toronyhoz vezetett.
EnglishThe officer stared at them, and then at the fallen tower, and his eyes narrowed.
A tiszt rábámult, utána az összedőlt toronyra és szemei elkeskenyedtek.
EnglishAt one point they came to a tower standing on its own in a little square.
ő tetején félig nyitva álló ajtó láttán de aztán kelletlenül tovább ballagtak.
EnglishShape was standing about halfway along the jetty, glancing back toward the tower.
Alak félúton volt feléjük a mólón, de visszafordult, és a tornyot nézte.
EnglishHis eyes remained fixed on the tower for a moment, then shifted back to Eretria.
Egy darabig bámulta a tüzet, aztán visszatért a pillantása Eretriához.
EnglishThe little family was lined up outside the tower, red-faced in the wind.
A család kikísért minket a gépig, s széltől vörös arccal várták, hogy beszálljunk.
EnglishYet, look you here, Paladinson, Mirt growled, beckoning one of the Tower apprentices over.
- Ide nézz, lovagsrác! - mordult fel Mirt, és magához intette az egyik tanoncot.
EnglishWell, the Hancock Tower owed us a favor and they'll set us up really nice.
Ami azt illeti a Hancock Tower tartozik egy szívességgel, szinte ingyen van a terem.
EnglishSo I had time to climb the highest tower and look at the country round.
Tehát van időm fölkapaszkodni a legmagasabb toronyba, és körülnézni a vidéken.