EN trace
volume_up
{noun}

Now we must ride slower, and make sure that no trace or footstep branches off on either side.
Innen már lassabban kell lovagolnunk, hogy feltétlenül észrevegyük, ha lábnyom vagy csapás ágazik el róla jobbra vagy balra.
After a few hundred yards the stream entered a steep-sided gulch and the trail, which evidently had been traced by wandering cattle, disappeared.
Néhány száz lépés után a patak egy hasadékba zuhant, és a csapás, amelyet minden bizonnyal az állatok tapostak ki, eltűnt.
You will come at last to a woodcutter’s hut; thereafter the track becomes a trace, but you must proceed farther still, until the forest breaks, and before you will be Madling Meadow.
Idővel elértek egy favágó kunyhójához; onnantól kezdve az ösvény már csak egy csapás, de még tovább kell mennetek, és hamarosan odaértek egy nagy tisztásra, ami a Bolond Rét.
trace (also: clue, hint, imprint, lead)
volume_up
nyom {noun}
Oh, he killed nearly two hundred people... and simply disappeared without a trace.
Nos, kinyírt közel 200 embert, majd egyszerűen eltünt nyom nélkül.
Any trace of sound from the house had disappeared the moment he'd entered the throat.
A ház zajai nyom nélkül elenyésztek, amint belépett a forgószél torkán.
There is no trace of the parasite which took control of him.
A parazita nyom nélkül eltünt belőle.
trace (also: footprint, step, track, spoor)
Now we must ride slower, and make sure that no trace or footstep branches off on either side.
Innen már lassabban kell lovagolnunk, hogy feltétlenül észrevegyük, ha lábnyom vagy csapás ágazik el róla jobbra vagy balra.
trace (also: halter, harness, sling)
volume_up
hám {noun}
trace (also: step, track, vestige, wake)
trace (also: tug)
trace
trace
Trace Part ListThis list shows all trace parts of the loaded trace.
A nyomvonaldarabok listájaEbben a listában a betöltött nyomvonal darabjai láthatók.
The Parts OverviewA trace consists of multiple trace parts when there are several profile data files from one profile run.
A nyomvonal-részek áttekintéseEgy nyomvonal több nyomvonalrészből áll, ha egy profilozási futtatásnál több nyomvonalfájl jön létre.
(nincs betöltve nyomvonal)

Context sentences for "trace" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's no way we can trace it to the point of purchase and tie it to Bruno Frye.
Szinte lehetetlen kideríteni, hol vették, és hogy a vevő éppen Bruno Frye volt.
EnglishI'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
EnglishThere was just a trace of fear in the thief's hard stare, and then he was smiling.
A tolvaj szúrós nézésében árnyalatnyi félelem lappangott, aztán elmosolyodott.
EnglishDo you know why there's no trace left the nanocritters in your bloodstream, Jody?
Tudod, miért nincs a véredben nyomuk sem a nanoszerkezeteknek? kérdezte a nő.
EnglishThe trace of this axis on the side of the manikin is the manikin's H point:
E tengelynek az ülőhely hosszanti középsíkjával való metszéspontja adja a H-pontot;
EnglishShe laughed harshly, without a note of humor, but with a trace of hysteria.
- Élesen felnevetett, a humor legcsekélyebb jele nélkül, inkább hisztérikusan.
EnglishHis parents wondering how two sturdy sons could have vanished without a trace.
Szülei, akik nem értik, hogyan tűnhetett el nyomtalanul két életerős fiuk.
EnglishHave you never seen a trace of it, truly -- never seen its track in his eyes?
- Tényleg nem láttad az emlékét... nem láttad soha semmi nyomát a szemében?
EnglishTrace down for me the origin of this idea - that the witches would be saved.'
Vezesd csak végig, honnan ered ez az elképzelés, a boszorkányok megváltása.
EnglishShould Tamurello travel near or far, the blue light would trace his movements.
Ha Tamurello elhagyta volna Farolit, a kék pötty követte volna a mozgását.
EnglishIf I could trace Carlos's path, I would find Louis and Tanya and even Sharrol.
Ha követni tudnám Carlos nyomát, megtalálhatnám Tanyát és Louist, sőt még Sharrolt is.
EnglishA wave of heated air trembled above the ashes but without a trace of smoke.
A hamu fölött egy hullám forró levegő reszketett, de füstnek nyoma sem volt.
EnglishTectonic activity is higher, so it'll smell like there's just a trace of smog --
A tektonikus aktivitás nagyobb, ezért olyan szag van, mintha egy nagyon kis szmog lenne...
EnglishBernardo Salviati can actually... trace his family back to Machiavelli.
Bernardo Salviati tulajdonképpen... családja nyomdokaiba lépett Machiavelliben.
EnglishHaven't been able to trace any record of an illegal operation or anything of that kind.
Semmi nyomát sem találtuk, hogy tiltott műtétet vagy valami ilyesmit végzett volna.
EnglishCarefully, she composed herself and tried to trace anew the source of the warning.
Egy bozótos mellett zihálva leült, majd végignyúlt a hűvösödő földön, és összpontosított.
EnglishHey, Trace, you need to get your notebook out 'cause the kid is back to school you again.
Hé, Trace, vedd elő a jegyzeteidet,...mert a kölyök visszatért, hogy órákat adjon!
EnglishYes, he was glad Kowalski had rung, he had been trying to trace him for three months.
Igen, nagyon örül, hogy Kowalski felhívta, mert már három hónapja próbálja felkutatni.
EnglishIf the interception is ever uncovered, no one will ever be able to trace it to us.
Ha az üzenetek eltérítése valaha is napvilágra kerül, senki sem vezetheti vissza hozzánk.
EnglishFather Karras, said the dean in a lowered tone; with a trace of regret.
Karras atya mondta a dékán egy kicsit mélyebben, némi sajnálattal a hangjában.