EN

transfer {noun}

volume_up
The transferee may not transfer his right not transfer it back to the titular holder.
Az átruházás kedvezményezettje jogát nem ruházhatja át és a jogosultra nem származtathatja vissza.
Any sort of transfer of competence to the European Commission would not be helpful, on that we should agree.
Az Európai Bizottságra történő hatáskör-átruházás semmilyen formája nem lenne hasznos, ebben egyet kell értenünk.
Transfers taking place through legal title other than a purchase agreement may be excluded or restricted by the deed of foundation of a limited liability company.
Az adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházás a korlátolt felelősségű társaság létesítő okiratában kizárható vagy korlátozható.
A jelenlegi átvitel megszakadt.
Átvitel megszakítása
And sometimes a new icon could be made from another simply by pressing a new cloth to the original, and a magic transfer would occur.
Időnként úgy is létre lehetett hozni új ikont, hogy egyszerűen rányomtak egy vásznat az eredetire, és megtörtént a mágikus átvitel.
transfer (also: change)
Signs said Treblinka, cashier, and transfer here for eastbound trains.
TREBLINKA, PÉNZTÁR, ÁTSZÁLLÁS A KELETRE TARTÓ VONATOKRA, hirdették a különböző feliratok.
transfer (also: transference)
Well, the transfer came through at an opportune time.
Nos, az áthelyezés éppen alkalmas időben jött.
Consequently, I gave my support to the position of the rapporteur in allowing this transfer.
Ezért támogattam az előadónak az áthelyezés engedélyezésével kapcsolatos álláspontját.
És hagyja abba ezt az áthelyezés szöveget.
[Beeping] Initiating wire transfer... from Midlands National Bank of bullshit.
Vass bankszámlaszáma elfogadva, Átutalás folyamatban.
Ashby was going to call us with the exact time of the transfer.
"Ashby hívott volna minket az átutalás pontos időpontjáról."
Current transfers are all transfers that are not capital.
Folyó átutalás minden olyan átutalás, ami nem tőke.

Context sentences for "transfer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTrade in services also means a knowledge transfer between countries and citizens.
A szolgáltatások kereskedelme tudásátadást is jelent országok és polgárok között.
EnglishI'm sure you've got someone in Washington who can handle a simple wire transfer.
Biztos van valaki Washingtonban, aki el tud intézni egy ilyen egyszerű ügyet.
EnglishThey could also transfer their registered office to any Member State they choose.
A bejegyzett székhelyet át is helyezhetik egy általuk kiválasztott másik tagállamba.
EnglishA line of transfer booths in the mall bore the familiar flickering Pelton logo.
A transzferfülkék sora a sétányon az ismerősen villogó Pelton logót viselte.
EnglishBut with this promotion and transfer to Tucson, I just need to shake things up a bit.
De ezzel az előléptetéssel és áthelyezéssel,... meg kell változtatnom dolgokat.
EnglishTransfer all other prisoners in that corridor to other cells or other levels.
Minden más elítéltet helyezzen át arról a folyosóról más cellába vagy más emeletre.
EnglishThis House has always been highly critical of the use and transfer of PNR data.
A Parlament mindig is erősen bírálta a PNR-adatok használatát és átadását.
EnglishMy son and I will transfer inboard the King's Ransom immediately, along with our party.
A fiam és én azonnal átszállunk a Királyi váltságdíjra, kíséretünkkel egyetemben.
English%1 offersa file %2 (size %3 bytes)for file transfer.Download this file?
%1 ajánlataez a fájl: %2 (mérete: %3 bájt)átmásolásra.Le akarja tölteni a fájlt?
EnglishThe ransom and transfer took place without him being aware that anything was going on.
Alig néhány hónapra rá véget ért a háború, és végre visszatérhetett a Kelgre.
EnglishSo they had to transfer their stored information and shut down until it passed.
Az volt az egyetlen esélyük, hogy valahova áttöltik az adatokat, és kikapcsolják a gépet.
EnglishBut I'm sure Sergeant Marcus and his men can handle the transfer just fine.
De biztos vagyok abban, hogy Marcus őrmester és emberei jó munkát végeznek.
EnglishThere was a wire transfer to Ira Gaines at 2.10am from a Swiss account.
Ma hajnali 2.10-kor egy millió dollárt utalnak át Gainesnek egy svájci számláról.
EnglishThe transfer successful signal was in a different place, and was always easy to see.
A sikeres átadás jel egészen más helyen szokott lenni és mindig könnyű észre is venni.
EnglishModel will now transfer to flit, inactive files.
Én ismerem az arcot, de Mr. Model dossziéja immár átkerül az inaktív dossziék közé.
EnglishThe connection to your talk partner was closed, so we cannot start file transfer any more!
Megszűnt a kapcsolat a talk partnerrel, ezért a fájlmásolás már nem használható!
EnglishThis file will never be executed by Kopete at any point during or after the transfer.
Ezt a fájlt sem a letöltés alatt, sem utána nem fogja lefuttatni a Kopete.
EnglishOnce I receive confirmation of the transfer, I'll give you further instructions.
Ha megerősítést kapok az átutalásról, megadom a további utasításokat.
EnglishWe must get ready for them just like we get ready to implement a transfer.
Éppúgy fel kell készülnünk rájuk, mint ahogy felkészülünk egy átállás végrehajtására.
EnglishTransfer the acid solution containing the dye to the funnel and extract.
A festéket tartalmazó savoldatot a tölcsérbe át kell önteni, majd extrahálni.