"transient" translation into Hungarian

EN

"transient" in Hungarian

EN transient
volume_up
{adjective}

transient (also: caducous, ephemeral, evanescent, fleeting)
volume_up
múló {adj.}
The effect is transient, harmless, and too shallow to be good for much except party games, and we're a little too busy tonight for those.'
A hatás múló, ártalmatlan és túl gyenge ahhoz, hogy másra is jó legyen, mint társasági kunsztokra, ahhoz pedig túlságosan elfoglaltak vagyunk ma éjjel.
transient (also: evanescent, transitory, caducous)
He was more fickle than he used to be, and beauty was transient.
Ingatagabb volt, mint korábban, és a szépség múlandó.
transient (also: evanescent)
volume_up
tűnő {adj.}
The Ska must be regarded as transient interlopers, no more!
- A skákra úgy kell tekinteni, mint átmeneti betolakodókra, semmi több!
Spikes are transient phenomena, short-lived.
A csúcsok rövid ideig tartó, átmeneti jelenségek.
Mr Guerreiro, you spoke a second time to urge that our approach should not be based on transient criteria.
Guerreiro úr, Ön a második felszólalásában nyomatékosította, hogy a megközelítésünknek nem szabad átmeneti kritériumokon alapulnia.
transient (also: flying, running, passing)
volume_up
futó {adj.}
transient
transient

Synonyms (English) for "transient":

transient

Context sentences for "transient" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. . the first transient was an American missile submarine ... an Ohio-class.
- Azon tűnődöm, Jevgenyij, nem egy Ohio osztályú tengeralattjáró az első villanás forrása?
EnglishHe wasn't Joe Blow from Kokomo, just some transient blowing through.
Elvégre ő mégsem holmi Joe Blow Kokomóból, se csavargó, aki épp erre kóborolt.
EnglishWorse, worms in their last stages spawned transient, doomed young—the wild worms.
Ha ez így folytatódik, ha az új-reneszánsznak nem vet véget valaki, a bolygó nemsokára darabjaira hullik.
EnglishBut historic moments are transient - they do not last forever.
A történelmi pillanatok azonban múlandóak - nem tartanak örökké.
EnglishAt the same time, what Mr Gallagher says seems to be logical, as horse mackerel is a transient species.
Ugyanakkor amit Gallagher úr mond, logikusnak tűnik, mivel a fattyúmakréla vándorló halfaj.
English'Sir, our friend out there must have copied the collision transient.
- Uram, az oroszok biztosan észlelték az ütközés zaját.
EnglishThe absence of even the most transient peddler was disturbing to him.
Idegesítette, hogy még egy házalóval sem találkoztak.
English'Metallic - an enormous mechanical transient, bearing zero-five-one.'
Elnyújtott, zajos tranziens, iránya zéró-öt-kettő.
English'We need a transient,' Ryskov said, reaching for his tea.
- Egy leejtett szerszám, egy bevágott ajtó... egy hiba.
EnglishThis was no mere cry of transient pain, but an agonized wail of frustration and ravaged hopes.
Ez a hang ez nem egyszerű fájdalomkiáltás volt; ez csakis a reményvesztettség és a frusztráció agonizáló üvöltése lehetett.
English'Where were we when we copied that transient?'
- Hol voltunk, amikor észleltük azt a tranziens jelet?
EnglishI say again, launch transient dead aft!'
Torpedótámadás valószínűsíthető zéró-nyolc-nyolc irányból.
EnglishFish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty.
A halak mozgó fajok, gyakran változtatnak helyet, és ez az elkülönítés nincs összhangban a Lisszaboni Szerződéssel.
EnglishMechanical Transient bearing zero-eight-eight, dead aft!'
Villanás zéró-nyolc-nyolc irányban!
EnglishLet's give him a real launch transient to wake him up!'
- Lőjünk oda nekik egy kis levegőt!
EnglishThe wind picked up, skirling around the rocks in transient whirlwinds that whipped ice crystals into the air and scoured the snowdrifts.
A szél felkapta a domboldalakat borító hópelyheket, és csillogó felhőt kavarva tovasodorta őket.
EnglishAs you have noticed, the effect is transient.
Amint azt észrevette, a hatása múlékony.
EnglishIt's a transient community, y'know?
EnglishHe caught your hull transient, saw you were going shallow, and ducked under the layer just as you came over it.
Aztán regisztrálta a hajótest roppanását, rájött, hogy emelkednek, és bebújt a réteg alá, pontosan abban a pillanatban, hogy maguk feljöttek alóla.
EnglishTanker aircraft that had once been permanently based on Guam were now transient reserve forma- tions that came and went as required.
A tartálygépeket, amelyek egykor Guam szigetén állomásoztak, tartaléksorba helyezték, és mindig oda vezényelték őket, ahol szükség volt rájuk.