EN

to transmit [transmitted|transmitted] {verb}

volume_up
It's currently 10 billion miles away from Earth, transmitting with that dish, with the power of 20 watts, and we're still in contact with it.
Jelenleg 16 milliárd kilométerre van a Földtől, azzal az antennával sugároz 20 watt erősséggel, és még mindig kapcsolatban vagyunk vele.
The aft fire-control radar on the Megafortress tracks both the rocket and the enemy fighter, and it transmits steering signals to the rockets.
A Megafortress hátsó tűzvezető radarja nyomon követi a rakétát is, meg a vadászgépet is, és irányító jeleket közvetít a rakétának.
Mi az hát, amit valójában továbbít?
to transmit (also: to hand down)

Context sentences for "to transmit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe trick was to keep mountaintops between them and the radar transmit- ters.
A trükk abból állt, hogy hegycsúcsok legyenek köztük és a radarállomások között.
EnglishThe eyes on a ship's hull won't transmit more than a certain amount of light.
A hajó burkolatán levő lencsék csak egy megadott mennyiségű fényt engedtek át.
EnglishThe Commission will now transmit the proposal to the Council of Ministers to decide.
A Bizottság a javaslatot most a Miniszterek Tanácsának továbbítja döntéshozatalra.
EnglishLarsen nodded, flicked his transmit switch, and began to read into the telephone.
Larsen bólintott, átbillentette a kapcsolót, és kezdte beolvasni a szöveget a telefonba.
EnglishThese will transmit what they pick up to a second transmitter, concealed in a bottle.
- A beszélgetést egy erősítőnek fogják továbbítani, amit egy palackban rejtettünk el.
EnglishThis is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
Ez a szalag, ami továbbítja a szívritmusadatokat a Nike+ rendszerbe.
EnglishI'll go transmit the wide-band alert to the New Republic, Kyp said.
Én megpróbálok kapcsolatba lépni az Új Köztársaság illetékeseivel jelentette ki Kyp.
EnglishApparently it does not really transmit matter, but it has the same effect.
Utóbbi persze nem továbbítja az anyagot a szó hétköznapi értelmében, de a hatása ugyanolyan.
EnglishHe gripped the stem of the table microphone, cleared his throat, and threw the transmit switch.
Megragadta a mikrofonállványt, megköszörülte a torkát, majd átpöccintette a kapcsolót.
EnglishTransmit Standard Truce Call Three, Krat commanded with distaste.
Adjátok le a Hármas Számú Szabvány Tűzszüneti Hívást! adta ki undorral a parancsot Krat.
EnglishOkay, seriously, HIV is actually not that easy to transmit sexually.
Oké, komolyra fordítva a szót, HIV-et valójában nem olyan könnyű szexuális úton terjeszteni.
EnglishOnce we're hooked up that way, we can transmit instructions.
Ha sikerül így kapcsolatba lépnünk velük, akkor továbbíthatunk utasításokat.
EnglishI can program that for active-it's in the freq range we transmit on.
Én ezt át tudom programozni aktívra a mi frekvenciasávúnkban van.
EnglishThe transmit audience over the whole O could be ten billion or more.
A közvetítést az elrejelzések szerint tízmilliárdan fogják nézni.
EnglishIf Mother has a message for Virgil, she will transmit.
Ha anyucinak is van üzennivalója Virgilnek, akkor ő is leadja, Virgil pedig veszi.
EnglishI have an urgent message from Director Cabot... that I need to transmit over the hot line immediately.
Sürgős üzenetem van Cabot igazgatótól,... amit azonnal továbbítanom kell.
EnglishOkay, they transmit to the SHF transmitter, and that one gets it out of the airplane.'
Két rádiós poloskát fogunk használni, és négy csatornát.
EnglishMember States shall transmit national guides to the Commission.
(3) A tagállamok megküldik a nemzeti útmutatókat a Bizottságnak.
EnglishHe used the comm unit to transmit a message to Wimateeka's fortress, establishing his salvage rights.
Adóvevőn keresztül üzenetet küldött Wimateeka erődjének, biztosítva magának a lelet jogát.
EnglishWe should be able to see the launch after you transmit the launch command.
Még láthatjuk is az eredményt, ha kiadta a parancsot.

Synonyms (English) for "transmitting":

transmitting