"trend" translation into Hungarian

EN

"trend" in Hungarian

HU

"trend" in English

EN

EN trend
volume_up
{noun}

trend (also: beam, cast, course, direction)
volume_up
irány {noun}
Nevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
A választások mégis az európai irány elsöprő sikerével zárultak.
It is an exciting trend and I welcome it.
Ez egy érdekes fejlődési irány, amit én üdvözlök.
In education, the two main trends that comprise innovative opportunities are digitisation and the decrease of energy consumption.
Az oktatás területén a digitalizáció és az energiafelhasználás csökkentése a két legfőbb irány, amely innovációs lehetőséget foglal magában.
trend (also: current)
trend (also: direction, drift, set, stream)
Obviously, that is no more than an average long-term trend, with innumerable shifts in either direction: 1,000 amalgamations for 999 reversals.
Ez nyilvánvalóan nem több, mint egy átlagos hosszú távú irányzat, amelytől mindkét irányba számos eltérést figyelhetünk meg: 1000 egyesülésre 999 szétválás jut.
trend (also: drift, tendency, tenor)
This trend is a fundamental threat to Europe as a location for industry.
E tendencia alapvető fenyegetést jelent Európa mint ipari helyszín számára.
This trend of not adopting resolutions is still continuing, though.
A határozatok elfogadásának hiányára irányuló tendencia azonban tovább folytatódik.
Therefore, I am concerned that the positive trend will not continue next year.
Ennélfogva amiatt aggódom, hogy jövőre nem folytatódik e kedvező tendencia.
Since the year 2000 was untypical, it can thus not be considered as a representative starting point for examining a trend.
Mivel a 2000. év nem számított szokványosnak, nem tekinthető reprezentatív kiindulópontnak egy adott irányvonal vizsgálata szempontjából.
(94) The trend which emerges from the above table clearly shows an important depression of the Community industry sales prices as from the year 2002.
(94) A fenti táblázatból kitűnő irányvonal egyértelműen jelzi a Közösségi iparág eladási árainak 2002-től tapasztalható csökkenését.
trend
volume_up
trend {noun}
The rapid growth of urban areas is a continuing trend in developing countries.
A városi térségek gyors fejlődése folyamatos trend a fejlődő országokban.
Fortunately, the trend in the world is now towards abolition.
Szerencsére a világban manapság az eltörlés irányába mutató trend uralkodik.
And a trend was a trend only because people thought it was, and in thinking so, they made it so.
És a trend csak azért trend, mert az emberek annak tartják, s mivel hisznek benne, úgy is lesz.

Synonyms (English) for "trend":

trend

Context sentences for "trend" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is, however, noted that Chinese imports have, since 2001, an increasing trend.
Meg kell jegyezni azonban, hogy 2001 óta a kínai behozatal növekvő tendenciát mutat.
EnglishAccording to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
Az előadó szerint mindez majd segít rendezni a zuhanó demográfiai tendenciákat.
EnglishThe EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.
Az EU nem adhat további lendületet a "kékkártya-rendszerrel” e tendenciának.
EnglishI voted in favour of the report because it basically goes against this trend.
Azért szavaztam a jelentés mellett, mert alapvetően szembemegy ezzel a tendenciával.
EnglishThere is a similar trend in some of the old Member States: in Italy and in Ireland.
Ugyanez a folyamat megy végbe a régi tagállamokban is: Olaszországban és Írországban.
EnglishHis arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Letartóztatása az emberi jogi aktivisták ellen viselt átfogó harc része.
EnglishThey do not represent a trend of a Member State rejecting the Treaties.
Ezek nem mutatnak olyan trendet, hogy bármely tagállam elutasítaná a Szerződéseket.
EnglishHow quickly would the rat population trend down, and how far down might it go?
Milyen gyorsan fog hanyatlani a patkánynépesség, és milyen alacsonyan fog beállni a számuk?
EnglishProduction and exports are rising and we are witnessing a reversal of the trend for relocations.
A termelés és az export nő, az áthelyezési tendenciák azonban ezzel ellentétesek.
EnglishShow I hem a trend and wait for them to follow, and if it was contrarian, so much the better.
Mutass nekik egy trendet, várd meg, míg követnek, és ha visszafelé sül el, annál jobb.
EnglishEurope is facing a demographic trend with a rapidly ageing population.
Európa demográfiai folyamatainak jellemzője a lakosság gyors öregedése.
EnglishWe must seize this historic opportunity to reverse the climate change trend.
Meg kell ragadnunk ezt a történelmi lehetőséget, hogy megfordítsuk az éghajlatváltozás irányát.
EnglishRedwine followed the trend of Unk's gaze, hefted the iron slab on his chest.
Redwine követte Unk pillantását, és megemelte mellén a vaslapot.
EnglishFor the Commission, I am glad to say that the trend is definitely moving in the right direction.
A Bizottság részéről örömmel mondhatom, hogy a jó irányba haladnak a dolgok.
EnglishThis exodus of researchers, year on year, is becoming a definite trend.
A kutatók kivándorlása évről évre egyre határozottabb trenddé válik.
EnglishWhat answers can we give today to the many consequences of the trend?
Milyen válaszokat adhatunk ma ennek az irányzatnak a következményeire?
EnglishI even think that marriages might even become more stable because of the second great world trend.
Úgy gondolom a házasságok még stabilabbá is válhatnak a másik nagy világtrend miatt.
EnglishThe use of cocaine is showing an upward trend in some Member States.
Egyes tagállamokban a kokainfogyasztás felfelé ívelő tendenciát mutat.
EnglishTherefore, my question concerns whether we can identify a trend of this kind in current policy.
Ezért a kérdésem arra vonatkozik, hogy a jelenlegi politikának van-e ilyen irányvonala.
EnglishThe Baltic Sea Strategy can also help to check the crime trend and trafficking.
A balti-tengeri stratégia ezenkívül szintén segítség lehet a bűnözés és a csempészet ellenőrzésében is.