"tribulation" translation into Hungarian

EN

"tribulation" in Hungarian

EN tribulation
volume_up
{noun}

tribulation (also: adversity, affliction, bane, calamity)
tribulation (also: chagrin, distress, grief, heartache)
volume_up
bánat {noun}
tribulation (also: cross, ordeal, racket, scourge)
That no man should be moved in these tribulations: for yourselves know that we are appointed thereunto.
Már amikor körötökben voltunk, megmondtuk nektek előre, hogy megpróbáltatás vár ránk.
tribulation (also: gloom, grief, sorrow, unhappiness)
tribulation

Synonyms (English) for "tribulation":

tribulation

Context sentences for "tribulation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am filled with comfort: I exceedingly abound with joy in all our tribulation.
Vigasztalás tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm.
EnglishNevertheless, you have done well in communicating to my tribulation.
Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre voltatok.
EnglishDarling girl, all your tribulation in this place is finished.
Drága lány, megpróbáltatásaid ezen a helyen véget értek!
EnglishNow there came a famine upon all Egypt and Chanaan, and great tribulation: and our fathers found no food.
Akkor éhínség és nagy nyomor támadt egész Egyiptomban meg Kánaánban, úgyhogy atyáink nem találtak élelmet.
EnglishFor there shall be then great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, neither shall be.
Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz.
EnglishTherefore we were comforted, brethren, in you, in all our necessity and tribulation, by your faith.
A hitetek minden bajunkban és szenvedésünkben megvigasztalt minket, testvérek, s újjáéledünk, ha kitartotok az Úrban.
EnglishSometimes the little dears can be a tribulation.
EnglishFor that which is at present momentary and light of our tribulation worketh for us above measure, exceedingly an eternal weight of glory.
A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk.
EnglishAnd he said to me: These are they who are come out of great tribulation and have washed their robes and have made them white in the blood of the Lamb.
"Ezek a nagy szorongatásból jöttek - magyarázta meg -, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.
EnglishBehold, I will cast her into a bed: and they that commit adultery with her shall be in very great tribulation, except they do penance from their deeds,
Ágynak döntöm, akik meg házasságot törnek vele, azokat nagy nyomorúságokba, hacsak meg nem térnek cselekedeteikből.
EnglishThat in much experience of tribulation, they have had abundance of joy and their very deep poverty hath abounded unto the riches of their simplicity.
A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt.
EnglishShall tribulation?
EnglishHe has a knack for making tragedy of tribulation, and forgiving himself for anything and everything in every confessional paragraph he pens.
Ért hozzá, hogy tragédiát facsarjon ki a viszontagságaiból, és minden egyes vallomásos paragrafusban, amelyet leír, megbocsát magának mindenért.
EnglishAround Renseveer, the dropped cards whirled up from the floor, full of a magical and menacing life not unlike that which had made mere brooms such a tribulation for the Sorcerer's Apprentice.
Renseveer körül a padlóra hullt kártyák táncra perdültek; ugyanolyan fenyegető volt a látvány, mint a seprűk tánca a Bűvészinasban.
EnglishReligion clean and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their tribulation and to keep one's self unspotted from this world.
Az Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság: meglátogatni nyomorukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől.
EnglishWho comforteth us in all our tribulation, that we also may be able to comfort them who are in all distress, by the exhortation wherewith we also are exhorted by God.
Õ megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.
EnglishAnd immediately after the tribulation of those days, the sun shall be darkened and the moon shall not give her light and the stars shall fall from heaven and the powers of heaven shall be moved.
Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek.