"tribute" translation into Hungarian

EN

"tribute" in Hungarian

EN

tribute {noun}

volume_up
. - Mr President, let me first join you in paying tribute to Jean Monnet.
Először is hadd csatlakozzam önhöz a Jean Monnet munkássága iránti elismerés kifejezésében.
He made others pay him tribute, small and strange.
A tisztelet jelei, aprók és furcsák, később érkeztek.
It is a tribute to James that there are people across the European Union who now live because of his generosity.
Tisztelet jár Jamesnek azért, hogy vannak emberek szerte az Európai Unióban, akik most az ő bőkezűsége miatt élnek.
Mr President, I, too, would like to pay tribute to all the women around the world and all the women in the last 100-plus years who have fought for equality.
Elnök úr, én is szeretnék a világon élő összes nő, valamit azok a nők iránti tisztelet hangján szólni, akik az elmúlt százegynéhány év során az egyenlőségért harcoltak.
tribute (also: contribution)
Their economy is based on reciprocal exchanges between individuals or families, rather than on a redistribution of tribute paid to some central authority.
Gazdaságuk alapja az egyének vagy családok közti kölcsönös árucsere, nem pedig valamiféle központi hatalomnak befizetett sarc újrafelosztása.
tribute (also: dues, duty, tax, transmitter)
tribute (also: dues, obligation)
tribute (also: fee)

Context sentences for "tribute" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI pause at this point to pay tribute to the work being done by Catherine Ashton.
Itt most megállnék, hogy tisztelegjek a Catherine Ashton által végzett munka előtt.
EnglishDo you agree that this has been a worthy tribute to those who lost their lives?
Egyetértenek azzal, hogy méltóképpen megemlékeztünk az életüket vesztett katonákról?
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Tisztelegnünk kell az előtt a gyors reakcióképesség előtt, amit 2008 ősze óta tanúsít.
EnglishThat is a great tribute to our rapporteur and I salute her on behalf of our Group.
Tisztelettel adózom előadónk előtt, és üdvözlöm a képviselőcsoport nevében.
EnglishAll these candles, so many thousands of candles people had lit in tribute to this.
Rengeteg gyertya, az emberek több ezer gyertyát gyújtottak a tiszteletére.
EnglishFinally, on International Women's Day, I must pay tribute to motherhood.
Végül a Nemzetközi Nőnappal kapcsolatban ki kell emelnem az anyaság intézményét.
English'But Gandalf spoke of a rumour that they pay tribute to Mordor ' said Gimli.
- De Gandalf valami olyan szóbeszédet említett, hogy Mordornak adóznak - mondta Gimli.
EnglishAnd in tribute to that nature, Reich's Defensive Barrier Screen was in full operation.
A dzsungelbeli körülmények miatt Reich láthatatlan védőhálója teljes erővel működött.
English'A tribute to the efficiency of Annias's assassins,' the Thalesian Komier said dryly.
Hála Annias hatékonyan dolgozó orgyilkosainak tette hozzá szárazon a thalesiai Komier.
EnglishAK: What better way to pay tribute to the man than to make something for one of his songs.
AK: Mi lehetne jobb tiszteletadás egy ember előtt, mint egyik dalának feldolgozása.
EnglishIn that regard, I would also pay tribute to the work done by Dirk Sterckx.
E tekintetben Dirk Sterckx munkája előtt is szeretnék tisztlettel adózni.
EnglishFinally, I would like to pay tribute here to the work of Co-President Glenys Kinnock.
Végül szeretném kifejezni Glenys Kinnock társelnök munkája iránt érzett nagyrabecsülésemet.
EnglishWe also pay tribute to the women, mothers and families fighting for the rights of loved ones.
A szeretteik jogaiért harcoló nők, anyák és családok előtt is tisztelettel adózunk.
EnglishAnd so, we -- Scott created this wonderful tribute to Arthur Ganson.
Ezért Scott létrehozta ezt a csodálatos tisztelgést Arthur Ganson előtt.
EnglishThat it didn't was a tribute of sorts to the ingenuity of the people dedicated to confounding it.
Aki ismeri ezt a rémálomszerű procedúrát, inkább vállalt volna egy zárótüzet.
EnglishAfter this twofold tribute to Alexander Stubb, a 'but' is necessary.
Az Alexander Stubbnak kinyilvánított kétszeres elismerést követően egy "de” is szükséges.
EnglishThat the car took twelve bullets at all was a tribute to the killers' marksmanship.
Dicséretére válik a merénylők céllövő tudományának, hogy az a tizenkét golyó is eltalálta a kocsit.
EnglishIt was a tribute to my desperation to be left with only school to long for.
Hogy mennyire el voltam keseredve, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy visszavágytam az iskolába.
EnglishMadam President, I would like to join Lady Ashton in paying tribute to Richard Holbrooke.
Elnök asszony! Ashton asszonyhoz hasonlóan én is tisztelettel adózom Richard Holbrooke előtt.
EnglishWe should pay tribute to her and to the other courageous Tibetans living under the occupation.
Tisztelettel kell adóznunk neki, és a többi bátor tibetinek, akik megszállás alatt élnek.

Synonyms (English) for "tribute":

tribute