"trick" translation into Hungarian

EN

"trick" in Hungarian

EN trick
volume_up
{noun}

trick (also: clasp, dish, grasp, grip)
volume_up
fogás {noun}
Ügyes fogás, valóban ügyes fogás volt.
But this was but once; it was a trick that would not serve again.
De ez csak egyszer sikerült: olyan fogás volt, amit nem lehetett megismételni.
It was, he reminded himself, a semantic trick, no more.
De ez csak szemantikai fogás, emlékeztette magát, semmi több.
volume_up
trükk {noun}
This is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Ez nem nevezhető költségvetési hatékonyságnak; egész egyszerűen csak könyvelési trükk.
And the great thing is there's no trick like with the glass ceiling.
És a legnagyszerűbb az, hogy nincs semmiféle trükk, mint az üvegplafon esetében.
The trick was to keep mountaintops between them and the radar transmit- ters.
A trükk abból állt, hogy hegycsúcsok legyenek köztük és a radarállomások között.

Context sentences for "trick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'd been in a rage then; I hadn't been able to duplicate the little trick later.
Akkor éppen tajtékoztam dühömben; később nem tudtam megismételni a kis fortélyt.
EnglishHe stroked the ridge of his broken nose, a familiar trick when he was nervous.
A bokszolásban összetört orrnyergét simogatta, mint mindig, amikor ideges volt.
EnglishHe started to put his thumb in his mouth to suck it, but that was a baby trick.
Már majdnem bevette a hüvelykujját a szájába, de ezt csak kisbabák csinálják.
EnglishNo particular trick to do that, if it was a full-grown man, that was, and not a kid.
Nem valami nehéz mutatvány, ha az illető felnőtt ember, nem pedig valami kölyök.
EnglishI knew it was the trick of the sunrise, yet I could not take my eyes from it.
Tudtam, hogy ez csak a napkelte káprázata, de nem bírtam levenni róla a szememet.
EnglishFor a little while, it felt as if he, too, had found the trick of living forever.
Egy kis időre úgy érezte, mintha ő is megismerte volna az örök élet trükkjét.
EnglishHe tried again the trick of the symbol in the air which had served him before.
Sikerült megtenni egy-egy lépést, melyek között iszonyú harcot vívott magában.
EnglishHe had this wonderful trick where a rosebush would bloom right in front of your eyes.
Volt egy nagyszerű trükkje ahol is egy rózsabokor kivirágzott a néző orra előtt.
EnglishOnce again Battle did his conjuring trick and produced the long, delicate stiletto.
Battle újra eljátszotta bűvészmutatványát, és előhúzta a hosszú, keskeny tőrt.
EnglishHe was sickened at the ship's duplicity, appalled that it could trick him like this.
Hányni tudott volna a hajó kétszínségétl, és megdöbbentette, hogy így átverték.
EnglishIn his turn doing a conjuring trick, Poirot produced four crumpled bridge scores.
Most Poirot bűvészmutatványa következett: elővarázsolt négy összegyűrt eredménylapot.
EnglishI want you to finish paying for your lampshade by playing a trick on Buster.
- Szóval azzal fizetné meg a lámpaernyő teljes árát, ha a Rosszcsontot megtréfálná.
EnglishHe wished that people would understand it was nothing but a 'parlor trick.'
Curry szerette volna, ha az emberek megértenék, hogy ez nem egyéb kunsztsriklinél.
EnglishHe had opened the peach can and was eating peaches with a knife...not an easy trick.
Kinyitotta a konzervet, és késsel eszegette az őszibarackot... nem valami egyszerű.
EnglishAnd as surely as I knew all that, I knew he couldn't work the Dark Trick on her.
Márpedig halálos biztonsággal tudtam, hogy nem lenne képes végrehajtani a Sötét Fortélyt.
EnglishIf they will play at illusion÷then let them be countered with their own trick!
Ha ők illúziókra építenek, hát akkor majd szemben találják magukat a saját trükkjükkel.
EnglishThat's a great trick, Sheriff Pangborn, Brian said in a colorless, emotionless voice.
- Ügyes a mutatvány, seriff bácsi - dicsérte Brian egykedvűen, színtelenül.
EnglishI was doing the old Signore trick of treating a country priest like he was a servant.
Régi nagyúri szokás szerint úgy bántam a falusi pappal, mint egy cseléddel.
EnglishI wanted to see if I could take that idea and apply it to a magic trick.
Szerettem volna látni, hogy ezt az ötletet tudom-e alkalmazni egy mágikus trükknél.
EnglishNow, I'm going to try a trick, and recreate an experiment from this morning.
Most kipróbálok egy trükköt, és újra megcsinálom a ma reggeli kísérletet.