"trigger" translation into Hungarian

EN

"trigger" in Hungarian

EN trigger
volume_up
{noun}

trigger
I barely remembered to pull the trigger cord on Bellamy's booby trap.
Éppen csak eszembe jutott, hogy meghúzzam a kioldó zsinórt Bellamy csapdáján.
The trigger was pulled almost of its own accord.
A kioldó szinte magától dolgozott már.
Could the first man through have pulled the trigger cord again?
Az utánam jövő meg tudta újra húzni a kioldó zsinórt?
trigger
trigger
volume_up
ravasz {noun} (lőfegyveré)
He saw no trigger, but she must have pulled a trigger, because Corbell went into agony.
Ravasz nem látszott rajta, de biztosan meghúzta, mert Corbell szenvedett.
When it was tight the new trigger protruded below the breech.
Amikor szilárdan megállt benne, az új ravasz kinyúlt a csőfal alá.
The fitting of a frame-stock of three separate steel rods and the screw-in trigger is mere mechanics.
A háromrudas fémváz tus meg a csavarmenetes ravasz pusztán mechanikai kérdés.

Context sentences for "trigger" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI need not be an athlete to squeeze a trigger, comrade, and I know these woods.
A ravaszt azért még meg tudom húzni, elvtárs, és jól ismerem ezeket az erdőket.
EnglishEach time a breeze moved blades of grass, I tightened my finger on the trigger.
Ahányszor meglebbentette a szellő a fűszálakat, a ravaszra szorítottam az ujjamat.
EnglishHe touched the muzzle of his Ruger to the dog's smoking ear and pulled the trigger.
Odaillesztette Rügerének csövét a kutya füstölgő füléhez, és meghúzta a ravaszt.
EnglishThe trigger-man was to have been Georges Watin, but once again the Limp got away.
A merénylet végrehajtója Georges Watin lett volna, de a Sánta ismét egérutat nyert.
EnglishHis smug self-confidence infuriated her, but she could not pull the trigger.
Ez a pofátlan önbizalom dühítette Hilaryt, de a ravaszt képtelen volt meghúzni.
EnglishEurope 2020 must not trigger another competition marathon and privatisation exodus.
Az Európa 2020 nem vezethet újabb versenymaratonhoz és privatizációs kivonuláshoz.
EnglishNow he held his breath, caught his lower lip in his teeth, and squeezed the trigger.
S most visszafojtotta lélegzetét, alsó ajkára harapott, és meghúzta a ravaszt.
EnglishHe pointed it at the proprietor, pulled the trigger, and the pistol blew up.
Megcélozta a tulajt, meghúzta a ravaszt, és a pisztoly darabokra robbant a kezében.
EnglishNorris pulled the trigger at the same moment Ace tried to shoot him again.
Norris abban a pillanatban húzta meg a ravaszt, amint Ász őt célozta meg ismét.
EnglishWe are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.
Úgy véljük, hogy ez 1,4-1,5%-os növekedést idéz elő Európa teljes GNP-jében.
EnglishEven if someone shot me right now, my nervous reflex would pull the trigger.
Ha ebben a pillanatban lőne rám valaki, reflexből még akkor is elrántanám a ravaszt.
EnglishCan we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
Befektethetjük őket most a foglalkoztatás és a növekedés gyors előmozdítására?
EnglishThe second aspect is linked to the long-term effects that this catastrophe will trigger.
A másik szempont a mostani árvízi katasztrófa hosszú távú hatásaival kapcsolatos.
EnglishHe unhooked a long, slender device from his utility belt and pulled a trigger on it.
Leakasztott övéről egy hosszú, karcsú szerszámot és meghúzta a kallantyút.
EnglishNorris levelled the short-barrelled .38 and slid his finger inside the trigger-guard.
Norris leeresztette a 38-as csövét, és mutatóujját rácsúsztatta a ravaszra.
EnglishI saw her small finger tighten on the trigger and grow white at the tip.
Láttam, amint apró mutatóujja megfeszül a ravaszon, s elfehéredik az ujjhegye.
EnglishIf things break just right, the sparrow could trigger a tornado up at the poles.
Megrebbenti a szárnyát, és ezzel alig érzékelhető légörvényeket kavar.
EnglishIt could trigger the biggest uprising there has ever been here, he said.
A legnagyobb felkelést válthatná ki, ami itt valaha is lezajlott mondta Drake.
EnglishSandy Koufax sucks, Brian Rusk remarked, and pulled the trigger with his toe.
- Sandy Koufax le van szarva - mondta Brian Rusk, és megnyomta a ravaszt a lába ujjával.
EnglishOr what if Petey noticed me outside the window before I could pull the trigger?
Vagy mi van, ha Petey észrevesz idekint, mielőtt meghúznám a ravaszt?

Other dictionary words