EN

trim {noun}

volume_up
trim (also: attire, weed)
trim (also: right, snug, regular)
He lived in a small house as neat and trim as himself.
A kis ház, ahol lakott, szakasztott olyan rendes és ápolt volt, mint ő maga.
After my shower, and a brisk rub-down with first a face-cloth and then a towel, I trimmed my nails.
A zuhanyozás után, amikor frissen és élénken megtörölköztem elször kéztörlvel, utána rendes törülközvel , levágtam a körmömet.
Tight jeans, black silk shirt, earring, horn-rimmed shades, and the neatly trimmed hair and mustache of a regular gay.
Egy rendes" homokoshoz illő szűk farmernadrág, fekete selyeming, fülbevaló, szarukeretes napszemüveg, gondosan rendben tartott frizura és bajusz.
trim (also: spruce)
It had trim blue awnings, and the old complement of doormen and bellmen standing at the glass doors.
Csinos kék napellenzői voltak, és az ajtóban a portások és hordárok megszokott csapata ácsorgott.
The single-story house had a cedar-shingle roof, shingled walls, white trim, and white shutters.
Az egyszintes, cédruszsindelyes, fehér spalettás épület előkertjét csinos, fehér léckerítés vette körül.
She was also slender, fashionable-looking and pretty of face, just like the one who was trimming my hair.
Õ is ugyanolyan csinos, karcsú, divatos volt, mint az, aki jobbról nyírta a hajamat.
trim (also: spruce)
A woman in trim dark robes slipped out of the crowd of Cormyreans and went to Caladnei.
Egy takaros köpenybe öltözött nő vált ki a tömegből, és lépett a mágushoz.
111 Cheyne Lane was a small house of very neat and trim appearance standing in a quiet street.
A megadott címen, egy csendes utcában, egy rendben tartott, igen takaros házacska állt.
She had lost her gay trim bearing, and her clothes had the appearance of having been thrown on in a hurry.
Elvesztette vidám, takaros, teherbíró jellegét, a ruháit is mintha csak sietősen magára hányta volna.
Fifteen minutes later a trim blue-and-white panel truck pulled into Thad's driveway behind Alan's car.
Negyedórával később jól ápolt, kék-fehér minifurgon állt meg a ház fölhajtóján, Alan kocsija mögött.
She stood up suddenly, with her trim rich body and the hard handsome face and the hair that was too richly red.
Hirtelen felállt: molett volt, de jól ápolt, az arca kemény vonású, csinos, a haja rikítóan vörös.
He was in his early sixties, but for all that, he was straight-backed, trim, solid, with thick, dark, superbly cut hair, and a rectangular, ruggedly handsome face.
Hatvanas éveiben járt, de ennek ellenére tartása egyenes maradt, jól ápolt haja, vékony és sötét, kissé szögletes vonásai megnyerőek voltak.

Context sentences for "trim" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAll three wore old church robes from the same choir, pale green with gold trim.
Mindhárman egyazon templomi kórus aranyszegélyű, halványzöld köpenyét viselték.
EnglishIt was painted in Roman colors, the dark Pompeian red, with a deep ocher trim.
Római színekre is festették, pompeji vörösre, sötét okkersárga szegéllyel.
EnglishThere's a marker line called the trim line above our little red illustration there.
Van egy jelző vonal, melyet szegélyvonalnak nevezünk ott, a pirossal jelzett rész felett.
EnglishAircraft trim nominal, the flight engineer reported a few seconds later.
Gyorsulásértékek előírás szerint jelentette néhány másodperc múlva a fedélzeti mérnök.
EnglishA woman in trim dark robes slipped out of the crowd of Cormyreans and went to Caladnei.
Egy takaros köpenybe öltözött nő vált ki a tömegből, és lépett a mágushoz.
EnglishAll were in their thirties, trim, good-looking, dressed in dark jogging clothes.
Mindannyian harmincas éveikben jártak, ápoltak, megnyerőek voltak, és sötét futóruhát viseltek.
EnglishGuess Daddy picked just the right day to trim those hedge animals, didn't he?
Azt hiszem, apa nagyon jó napot választott rá, hogy megnyesse azokat a sövényállatokat, ugye?
EnglishHis long-sleeved shirt, socks, and Reeboks were white with royal trim.
Hosszú ujjú pólója, zoknija és futócipője pedig fehér, királykék csíkkal.
EnglishThe new boxwood - small and trim - was now in place throughout the garden.
A kertbe már beültették az új, alacsony, formára metszett puszpángot.
EnglishShe was just trying to get back into fighting trim, that was all.
- Csak igyekszik visszanyerni a régi, harcképes formáját, állította, ennyi az egész.
EnglishThe office was in a small prefab building painted yellow with red trim.
Az irodaépület kicsiny, előre gyártott elemekből készült, sárga-vörösre festett kunyhó volt.
EnglishShe felt his hand Aide over the stretched skin of what had once been a flat, trim abdomen.
Érezte, hogy férje keze végigcsúszik megnyúlt bőrén, amely egykor lapos, izmos hasát fedte.
English111 Cheyne Lane was a small house of very neat and trim appearance standing in a quiet street.
A megadott címen, egy csendes utcában, egy rendben tartott, igen takaros házacska állt.
EnglishThis is a perfectly presentable woman, with even features and a trim figure and nice brown hair.
Tökéletesen szalonképes nő, szabályos arca van, és kellemes alakja és szép barna haja.
EnglishJust a trim, Garp mumbled, but I like a slight curl in it.
- Egy kicsit nyírni kellene - motyogta Garp -, de egy hullámot is tetetnék bele.
EnglishMadine stood in the launching bay, admiring the three trim A-wing fighters.
Madine a dokkban állt, és a három A-szárnyúban gyönyörködött.
EnglishHe'd been a handsome man in his time, trim white curls, clever black eyes.
Jóképű ember lehetett a maga idejében, szépen nyírott, csigás fehér hajával, okos fekete szemével.
EnglishThen with both hands he slapped the dirt off his white uniform with the bright red trim.
Aztán két kézzel leveri a port piros szegélyű, hófehér mezéről.
EnglishThe Inspector was quite unprepared for the small trim figure descending towards him.
Egyszóval: a felügyelőt készületlenül érte a lépcsőn aláereszkedő, jól fésült, ápolt kis nő látványa.
EnglishHer shirt was official white with markings up and down the sleeves and gold trim around the collar.
Hófehér ing volt rajta, a karján mindenféle jelek, gallérján aranyszegély.